array(31) { [3]=> array(17) { ["id"]=> int(3) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(14) "/shenzhen.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&groupid=b4927f81a99d57a1d318b7cd91fc0ff" ["videoImg"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0201/20190201102815659.jpg" ["phone"]=> string(13) "0755-32991888" ["hotPhone"]=> string(12) "400-630-8353" ["mqIde"]=> string(32) "b4927f81a99d57a1d318b7cd91fc0ff9" ["identity"]=> string(18) "UpperLeft-Shenzhen" ["name"]=> string(6) "深圳" ["desc"]=> string(272) "环球出国(深圳)成立于2010年,位于市中较为繁华的写字楼。公司拥有专业的顾问、文案、客服团队,一直专注于“为移民需求客户提供真诚服务”的理念。我们坚信:客户的成功,就是环球移民的成功! " ["address"]=> string(86) "深圳市福田区金田路皇岗商务中心(卓越世纪中心)1号楼5301-5302 " ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0717/20180717095745508.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0817/20180817113421450.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(21) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(657) ["name"]=> string(15) "深圳-Miya 余" ["desc"]=> string(263) "环球出国顾问Miya 余智慧,知名法学院毕业,熟知加,澳,美,新及欧洲国家移民法案法规,丰富的一手海外移民、教育、民生经验,移民史的深刻体验者。愿将我全部的经验为您移民成功保驾护航。" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2880687127" ["tel"]=> string(11) "13826544454" ["email"]=> string(25) "yuzhihui@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/1107/20161107123201942.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/1107/20161107123211254.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=525b8becb1aa4b32ea0cc69ba214b885&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(22) "shenzhen-miya-yuzhihui" ["token"]=> string(32) "525b8becb1aa4b32ea0cc69ba214b885" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(583) ["name"]=> string(16) "深圳-Aimee 贾" ["desc"]=> string(214) "环球出国顾问Aimee贾静,从事海外移民、投资5年有余,熟知各国移民政策法律法规,已帮助500户家庭成功移民及海外资产配置。期待给您专业的移民指导及建议。 " ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2880632960" ["tel"]=> string(11) "18565653108" ["email"]=> string(24) "jiajing@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0516/20180516061009752.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0622/20160622023728421.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=206fe838c767c07b76e6f0bec19653ab&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "206fe838c767c07b76e6f0bec19653ab" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(845) ["name"]=> string(16) "深圳-Elisa 李" ["desc"]=> string(220) "Elisa 李宇萍,环球出国咨询顾问,从事移民行业8年,熟知各国移民政策和法律,成功帮忙上千个家庭移居海外,精准定位移民方案,您的移民之路,我为您保驾护航!" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2881130683" ["tel"]=> string(11) "18218722069" ["email"]=> string(25) "liyuping@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/1215/20171215124021861.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/1215/20171215124125497.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=338b5e5bf3f876b8ffdeaaac4a684d4d&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(3) ["videoUrl"]=> string(23) "shenzhen-elisa-liyuping" ["token"]=> string(32) "338b5e5bf3f876b8ffdeaaac4a684d4d" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(667) ["name"]=> string(16) "深圳-Sunny 尚" ["desc"]=> string(215) "环球出国顾问Sunny尚子馨,知名法学院毕业,熟悉各国移民政策法案,通晓美国、加拿大、澳洲、英国等传统经济大国的移民政策。为您打造适合的专属移民方案!" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2881130896" ["tel"]=> string(11) "18565673305" ["email"]=> string(27) "shangzixin@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0519/20170519020016125.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/1124/20161124055540496.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=9976de6df4b390e27541e65a41cc3ac9&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(25) "shenzhen-sunny-shangzixin" ["token"]=> string(32) "9976de6df4b390e27541e65a41cc3ac9" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(440) ["name"]=> string(16) "深圳-Alice 沈" ["desc"]=> string(215) "环球出国顾问Alice沈琳,知名法学院毕业,熟悉各国移民政策法案。通晓美国,澳洲,加拿大,新西兰等传统经济大国的移民政策。为您打造适合的专属移民方案!" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2880611314" ["tel"]=> string(11) "18576630102" ["email"]=> string(24) "shenlin@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1019/20181019052035929.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/1029/20151029121516450.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=35b954c2ff50b24c7abcc8675b4db71a&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "35b954c2ff50b24c7abcc8675b4db71a" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(703) ["name"]=> string(15) "深圳-Elva 殷" ["desc"]=> string(315) "环球出国顾问Elva殷艳,从事留学移民行业近5年,每年签约服务上百例客户,涵盖30多个国家,70多个项目!准确把握行业信息及政策走向,为客户量身定制适合的移民项目!根据您的移民需求,全程一咨到底,协助您省心移民,幸福定居!" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2880633007" ["tel"]=> string(11) "18575689300" ["email"]=> string(23) "yinyan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0221/20170221035227918.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0221/20170221035234129.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=f0f4e9f11469ce874fb44f663a88a045&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(6) ["videoUrl"]=> string(20) "shenzhen-elva-yinyan" ["token"]=> string(32) "f0f4e9f11469ce874fb44f663a88a045" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(687) ["name"]=> string(15) "深圳-Nico 李" ["desc"]=> string(291) "环球出国顾问李菲。多年海外工作经历,熟知各国移民政策法案、操作细节和风险分析。已成功帮助上百组家庭拿到移民身份,定居海外。专业的私人定制式移民方案受到业内的一致好评。为您的海外出国之路保驾护航。" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2880156034" ["tel"]=> string(11) "18575563331" ["email"]=> string(22) "lifei@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0117/20170117090813112.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0117/20170117090820934.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=aaa286f663f4ccbe12f4788afb7e2156&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(7) ["videoUrl"]=> string(19) "shenzhen-nico-lifei" ["token"]=> string(32) "aaa286f663f4ccbe12f4788afb7e2156" } [7]=> array(13) { ["id"]=> int(725) ["name"]=> string(14) "深圳-Eva 田" ["desc"]=> string(304) "Eva Tien,环球出国咨询顾问,毕业于五院四系之一的西北政法大学,擅长研究各国移民政策法案。6年多的海外工作与生活累积了丰富的海外地产及投资经验。真诚、专业,是从业多年来的根本准则,并因此获得客户及业内一致好评。" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2881131099" ["tel"]=> string(11) "18576632056" ["email"]=> string(24) "tianbin@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0620/20180620061559580.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0421/20170421091129909.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=e23e67e6e7c3404ede95a097342d2ce2&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(8) ["videoUrl"]=> string(20) "shenzhen-eva-tianbin" ["token"]=> string(32) "e23e67e6e7c3404ede95a097342d2ce2" } [8]=> array(13) { ["id"]=> int(956) ["name"]=> string(16) "深圳-Linda 李" ["desc"]=> string(291) "环球出国白金顾问Linda,英国莱斯特大学金融管理系毕业,在欧洲生活7年,精通各国移民政策。从事移民行业近7年,每年签约客户上百例,涵盖30多个国家,70多个项目。根据客户需求,为您精确打造适合的专属移民方案。" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2881130959" ["tel"]=> string(11) "13825296073" ["email"]=> string(22) "lidan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0529/20180529114437804.jpg" ["wxUrl"]=> string(135) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0005ac71-0000-0000-0000-00006a30d100/2018121700000000733577/深圳Linda李丹二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=0154a689e9478fec7d19cdc82227128f&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(9) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "0154a689e9478fec7d19cdc82227128f" } [9]=> array(13) { ["id"]=> int(350) ["name"]=> string(15) "深圳-Iris 朱" ["desc"]=> string(229) "环球出国顾问Iris朱,从事移民行业近6年,熟知加澳新及欧洲各国移民法案,已帮助上百个高净值资产家庭实现移民及资产合理配置。期待给您专业的移民指导及建议!
" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2881130872" ["tel"]=> string(11) "18576630113" ["email"]=> string(27) "zhuxiaoyun@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0502/20170502052224749.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/0702/20150702051623291.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=47e741f2a885ecac75e3da2b34ce774f&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(10) ["videoUrl"]=> string(24) "shenzhen-iris-zhuxiaoyun" ["token"]=> string(32) "47e741f2a885ecac75e3da2b34ce774f" } [10]=> array(13) { ["id"]=> int(1083) ["name"]=> string(16) "深圳-Alisa 刘" ["desc"]=> string(234) "从事移民行业多年,对全球资产规划、子女留学教育拥有丰富经验,熟知各国移民政策。秉承细心、专业、高效的原则,以丰富的移民实操经验成功为数百位客户实现移民梦想。" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2880156014" ["tel"]=> string(11) "13632632533" ["email"]=> string(21) "liuyaya@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1023/20181023053336305.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0919/20180919100433987.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=b0a2e16ae99a861834d34884fc4498a2&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(11) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "b0a2e16ae99a861834d34884fc4498a2" } [11]=> array(13) { ["id"]=> int(838) ["name"]=> string(19) "深圳-Fabregas 邓" ["desc"]=> string(291) "环球出国顾问邓子健,在西班牙留学工作并从事移民行业多年,熟知各国移民法案,准确把握行业信息及政策走向。在海外房产、留学和金融领域有丰富的客户服务史,协助上百组家庭成功获得海外身份并合理配置资产。" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2880611320" ["tel"]=> string(11) "18576729616" ["email"]=> string(27) "dengzijian@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0615/20180615032246320.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/1123/20171123013717975.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=88f3431891b3cba5240d33d32ae0719f&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(12) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "88f3431891b3cba5240d33d32ae0719f" } [12]=> array(13) { ["id"]=> int(941) ["name"]=> string(14) "深圳-Gaga梁" ["desc"]=> string(289) "环球出国咨询顾问,知名法学院毕业,从事移民行业近5年,熟知各国移民政策法案和海外投资发展趋势。性格开朗,极具服务精神,一切以客户的需求为本,受到新老客户的一致好评。期待为您量身定制私人专属方案!" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2881130899" ["tel"]=> string(11) "13590360252" ["email"]=> string(25) "liangjia@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0814/20180814055520161.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0515/20180515102908462.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=e36081ed62feb14ab292d87d47285634&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(13) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "e36081ed62feb14ab292d87d47285634" } [13]=> array(13) { ["id"]=> int(1114) ["name"]=> string(17) "深圳-Andrea 邓" ["desc"]=> string(238) "环球出国首席顾问Andrea邓倩,拥有5年海外留学工作经历,3年移民行业经验使我精通32个国家移民政策,能根据您的需求定制适合的方案,目前已协助数百组家庭成功办理海外身份。" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2881131070" ["tel"]=> string(11) "13823512729" ["email"]=> string(22) "dengqian@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1017/20181017051849864.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1017/20181017051951287.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=30fa4baa4f18c2496654fcc35c4c95ca&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(14) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "30fa4baa4f18c2496654fcc35c4c95ca" } [14]=> array(13) { ["id"]=> int(1418) ["name"]=> string(16) "深圳-Woody 吴" ["desc"]=> string(253) "环球出国首席顾问吴笛Woody, 世界名校伦敦政治经济学院硕士毕业,在英国留学工作多年,熟知各国移民法案,在海外房产、留学、移民和金融领域拥有丰富经验,为您打造专业私人订制方案!" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2881130660" ["tel"]=> string(11) "13823613196" ["email"]=> string(20) "wudisz@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(132) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000c2a8f-0000-0000-0000-0000fe75c015/2019032500000000794371/2018顾问弹窗137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(128) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000c2a8f-0000-0000-0000-0000fe75c015/2019032900000000798240/2018顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=6298da23f5bd4ca543695c21b0fcbe56&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(15) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "6298da23f5bd4ca543695c21b0fcbe56" } [15]=> array(13) { ["id"]=> int(1393) ["name"]=> string(16) "深圳-Anita 许" ["desc"]=> string(240) "Anita许颖慧,从事移民行业5年,熟悉各国移民法案及海外投资发展趋势。在海外房产、留学、移民领域有丰富的成功案例,已协助上百组家庭成功获得海外身份并合理配置资产规划。" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2880687150" ["tel"]=> string(11) "15013799808" ["email"]=> string(26) "xuyinghui@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(145) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0002bbb9-0000-0000-0000-0000ca370be9/2019031100000000786410/20190312-深圳Anita许颖慧137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(147) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0002bbb9-0000-0000-0000-0000ca370be9/2019031100000000786410/20190312-深圳Anita许颖慧二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=3466b255b96bc3a559b23cb9f60e12da&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(16) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "3466b255b96bc3a559b23cb9f60e12da" } [16]=> array(13) { ["id"]=> int(1394) ["name"]=> string(16) "深圳-Vikki 林" ["desc"]=> string(264) "Vikki林纪彤,毕业于英国纽卡斯尔大学金融专业,熟悉各国移民法案。4年海外生活累积了丰富的海外投资及地产经验,在移民、留学、海外资产配置有丰富的案例,为您精心打造专业的私人定制方案!" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2880155985" ["tel"]=> string(11) "13641408237" ["email"]=> string(26) "linjitong@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(145) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0003bd74-0000-0000-0000-00007bfba2aa/2019031100000000786411/20190312-深圳Vikki林纪彤137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(147) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0003bd74-0000-0000-0000-00007bfba2aa/2019031100000000786411/20190312-深圳Vikki林纪彤二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=d2cf29737b426fb7c2d50b0965699cbb&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(17) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "d2cf29737b426fb7c2d50b0965699cbb" } [17]=> array(13) { ["id"]=> int(881) ["name"]=> string(15) "深圳-Emma 黄" ["desc"]=> string(235) "环球出国顾问黄伟恩Emma:资深移民行业经验,熟知多国移民政策和法律知识,留学,房产,投资,热衷倾听和了解客户的需求,为客户匹配最好的移民计划,真诚期待您的咨询。" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2881130794" ["tel"]=> string(11) "13632831221" ["email"]=> string(28) " huangweien@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0307/20180307054108433.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0307/20180307054234807.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=64eb74c032772b85776362d187f23f4f&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(18) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "64eb74c032772b85776362d187f23f4f" } [18]=> array(13) { ["id"]=> int(1373) ["name"]=> string(16) "深圳-Sofia 高" ["desc"]=> string(255) "Sofia高,从事移民行业8年,熟悉各国移民法案及海外投资发展趋势。在海外移民、留学、金融领域有丰富的成功案例,专业私人定制,已协助上千组家庭成功获得海外身份并合理配置资产规划。" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2880155973" ["tel"]=> string(11) "15712098923" ["email"]=> string(0) "" ["imgUrl"]=> string(142) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000a0498-0000-0000-0000-00006bdb3c0e/2019030100000000781236/20190304-深圳Sofia高爽137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000a0498-0000-0000-0000-00006bdb3c0e/2019030100000000781236/20190304-深圳Sofia高爽二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=f936101434b36799d7843e2b8c4033a5&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(19) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "f936101434b36799d7843e2b8c4033a5" } [19]=> array(13) { ["id"]=> int(1366) ["name"]=> string(17) "深圳-Selina 任" ["desc"]=> string(286) "Selina任苏,您海外生活的专业规划师,根据您的情况匹配定制适合您的专属方案,拥有广泛的海外项目知识,用诚信、专业的工作准则,帮您开启海外崭新生活的新篇章,助您和家人省心移民,幸福定居!

" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2881130947" ["tel"]=> string(11) "13418523068" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(134) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0010380e-0000-0000-0000-0000ab627726/2019011600000000754878/深圳Selina任苏137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(136) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0010380e-0000-0000-0000-0000ab627726/2019011600000000754878/深圳Selina任苏二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=5e5cf3716d8f64d307b5a645ae8dd2a1&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(20) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "5e5cf3716d8f64d307b5a645ae8dd2a1" } [20]=> array(13) { ["id"]=> int(1440) ["name"]=> string(15) "深圳-Lisa 高" ["desc"]=> string(290) "环球出国顾问Lisa高子鹤,在美国留学工作并从事移民行业多年,熟知各国移民法案,准确把握行业信息及政策走向。在移民、留学和金融领域有丰富的客户服务史,协助上百组家庭成功获得海外身份并合理规划资产。
" ["companyID"]=> int(3) ["qq"]=> string(10) "2881098518" ["tel"]=> string(11) "13686400600" ["email"]=> string(21) "gaozihe@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00051534-0000-0000-0000-00004cb0d748/2019040800000000802684/20190408-深圳Lisa高子鹤137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(152) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00051534-0000-0000-0000-00004cb0d748/2019040800000000802684/20190408-深圳Lisa高子鹤顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=780d8cce550bca698775a09064983620&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "780d8cce550bca698775a09064983620" } } } [28]=> array(17) { ["id"]=> int(28) ["countryID"]=> int(8) ["link"]=> string(15) "/xianggang.html" ["isHome"]=> int(0) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&groupid=19ab0caaee7ae0c6f0be9843ec02893c&ut" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0320/88397fd4bb3cac240078d9601f2085cb.jpg" ["phone"]=> string(13) "+852 28192788" ["hotPhone"]=> string(13) "+852 28192788" ["mqIde"]=> string(32) "19ab0caaee7ae0c6f0be9843ec02893c" ["identity"]=> string(18) "UpperLeft-Hongkong" ["name"]=> string(12) "中国香港" ["desc"]=> string(321) "环球出国(中国香港)有限公司坐落于中环核心金融核心地段,作为国际金融行业的聚集地,承载着客户追求高品质生活的责任。环球香港成立至今,我们的服务团队一直致力于为移民人士提供各类贴心的移民服务,备受广大移民客户的青睐。" ["address"]=> string(49) "香港中环德辅道中88-98号CENTRAL 88 二层" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2015/1225/20151225015012889.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2015/1225/20151225015030453.jpg" ["isShow"]=> int(1) ["gw"]=> array(9) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(597) ["name"]=> string(17) "香港-Jessie 郑" ["desc"]=> string(264) "拥有多年移民服务经验,熟悉美、英、加、澳、新、欧洲等国移民法案,擅长根据客户需求制定一站式专业移民方案,意见中肯,切实可行,得到客户多年来一致好评!谢谢您的选择,欢迎随时咨询!" ["companyID"]=> int(28) ["qq"]=> string(10) "2880568331" ["tel"]=> string(11) "18717731169" ["email"]=> string(29) "zhengwanqing@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0331/20170331025551751.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0707/20160707092149966.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=984bb4fedcd8eedc898c0ff664632567&utm_source=HongKong&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(29) "xianggang-jessie-zhengwanqing" ["token"]=> string(32) "984bb4fedcd8eedc898c0ff664632567" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(856) ["name"]=> string(17) "香港-Eunice 郭" ["desc"]=> string(293) "拥有丰富的海外学习工作经历;熟悉英、澳、加、欧美等30多个国家的移民法案,为您提供深度的各国经济文化教育资讯。根据您的需求定制专业移民方案,真诚对待每一位客人。欢迎随时咨询,期待为您的移民之路导航!" ["companyID"]=> int(28) ["qq"]=> string(10) "2880667709" ["tel"]=> string(13) "0085251210981" ["email"]=> string(26) "guozhifen@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0104/20180104050556704.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0104/20180104050813330.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=616cca152639c627eedd1ac3644e1b61&utm_source=Xianggang&fallback=2" ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(26) "xianggang-eunice-guozhifen" ["token"]=> string(32) "616cca152639c627eedd1ac3644e1b61" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(1002) ["name"]=> string(14) "香港-Cat 曾" ["desc"]=> string(218) "环球出国香港资深移民顾问Cat,有丰富的移民行业经验,熟悉移民、海外资产配置、留学等安排。为人亲切认真,能为您个人、家庭及企业提供专业的移民指导。" ["companyID"]=> int(28) ["qq"]=> string(10) "2880632912" ["tel"]=> string(13) "0085266337987" ["email"]=> string(21) "catzeng@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0706/20180706064153121.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0706/20180706064252558.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=2de031bd2f26f7e7a35e9ac8998b0507&utm_source=Xianggang&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "2de031bd2f26f7e7a35e9ac8998b0507" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(1105) ["name"]=> string(17) "香港-Cheris 何" ["desc"]=> string(261) "曾海外留学, 精通两文三语,熟悉海外生活, 了解国外文化。拥有丰富的移民服务经验, 能提供合理详尽的移民计划,为您和您的家人寻找安逸舒适的生活环境,照顾您及家人的未来。欢迎随时咨询!" ["companyID"]=> int(28) ["qq"]=> string(10) "2880385063" ["tel"]=> string(13) "0085269910766" ["email"]=> string(24) "hocheuklok@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1008/20181008043544388.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1008/20181008043704535.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=2e93498b1476b5e3855c378bdc3e38a5&utm_source=Hongkong&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "2e93498b1476b5e3855c378bdc3e38a5" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(1225) ["name"]=> string(17) "香港-Future 汤" ["desc"]=> string(141) "服务环球多年,家有可爱儿女一双。热心,真诚,有交代,责任心强,愿能成为您海外出国之路保驾护航。" ["companyID"]=> int(28) ["qq"]=> string(10) "2880633003" ["tel"]=> string(13) "0085264036127" ["email"]=> string(24) "futuretang@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1129/20181129055344495.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1129/20181129055439901.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=331414514da90c51e3b155710aac9bd0&utm_source=Hongkong&fallback=2" ["sort"]=> int(7) ["videoUrl"]=> string(28) "xianggang-Future-tangshufang" ["token"]=> string(32) "331414514da90c51e3b155710aac9bd0" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(1228) ["name"]=> string(17) "香港-Jessie 朱" ["desc"]=> string(186) "丰富的移民行业经验,熟悉各国移民法案,资产配置。高资产客户服务经验,热爱旅游。希望为每位有需求的客户提供专业真诚的VIP的服务。" ["companyID"]=> int(28) ["qq"]=> string(10) "2881130737" ["tel"]=> string(13) "0085266337983" ["email"]=> string(25) "zhuqimin@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1130/20181130021320672.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1130/20181130021640717.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=7a5ea10b0d628bd07334d77d527fafef&utm_source=Hongkong&fallback=2" ["sort"]=> int(9) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "7a5ea10b0d628bd07334d77d527fafef" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(1352) ["name"]=> string(18) "香港-Eugenia 胡" ["desc"]=> string(258) "Eugenia胡紫涵,环球出国香港公司首席移民顾问,从事移民行业多年,拥有丰富的移民和资产配置经验,走遍20多个国家,非常了解国外,能为您个人,家庭及企业提供专业的出国指导和贴心服务。" ["companyID"]=> int(28) ["qq"]=> string(10) "2880667703" ["tel"]=> string(13) "0085253721335" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(138) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00095087-0000-0000-0000-000072afda19/2019021500000000772170/香港Eugenia胡紫涵137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(140) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00095087-0000-0000-0000-000072afda19/2019021500000000772170/香港Eugenia胡紫涵二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=3e81b8a4935d7fe36d0d276fc5e16ce1&utm_source=HongKong&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "3e81b8a4935d7fe36d0d276fc5e16ce1" } [7]=> array(13) { ["id"]=> int(1354) ["name"]=> string(15) "香港-Eric 郑" ["desc"]=> string(267) "曾在海外十多个国家生活,熟悉海外文化,精通两文三语,政策及行政学士,掌握各国政治政策。拥有政府工作经验,丰富的移民经验,为您和您的家人寻找安逸舒适的生活环境,照顾您及家人的未来。" ["companyID"]=> int(28) ["qq"]=> string(10) "2880632918" ["tel"]=> string(11) "85266337977" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0218/20190218034619850.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0218/20190218040253593.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=0361edb7043b94d7478f0ec9f59eb531&utm_source=Hongkong&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "0361edb7043b94d7478f0ec9f59eb531" } [8]=> array(13) { ["id"]=> int(1357) ["name"]=> string(15) "香港-Kana 罗" ["desc"]=> string(216) "有丰富地移民文案经验,熟悉加、澳、美、新等大国移民法案,热爱旅行,热爱生活,愿为您和您的家人提供合适详细地移民规划,欢迎咨询,期待与您移路相伴。" ["companyID"]=> int(28) ["qq"]=> string(10) "2880611303" ["tel"]=> string(11) "85266337978" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(135) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000c2f35-0000-0000-0000-00000ec66a16/2019021500000000772305/香港Kana罗槿凉137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(137) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000c2f35-0000-0000-0000-00000ec66a16/2019021500000000772305/香港Kana罗槿凉二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=e0eca9b4a677c5b807c8fff9554a7d86&utm_source=Hongkong&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "e0eca9b4a677c5b807c8fff9554a7d86" } } } [13]=> array(17) { ["id"]=> int(13) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(13) "/beijing.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&groupid=6eea51e77775fc9f085273b1aff3be7" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0320/3b67f5d7e96f264fc6bdd495d134aef9.jpg" ["phone"]=> string(12) "010-65618351" ["hotPhone"]=> string(12) "400-699-6706" ["mqIde"]=> string(32) "6eea51e77775fc9f085273b1aff3be7d" ["identity"]=> string(17) "UpperLeft-Beijing" ["name"]=> string(6) "北京" ["desc"]=> string(250) "环球出国(北京)成立于2007年,具备国家法定资质,业务覆盖诸多国家及地区,拥有国内专业的移民服务团队,海外有安家服务、律师及资产管理团队,为客户提供更为周到、贴心的服务。" ["address"]=> string(55) "北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区三层" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0717/20180717095332709.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0817/20180817113157580.jpg" ["isShow"]=> int(1) ["gw"]=> array(28) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(1311) ["name"]=> string(17) "北京-Vivian 张" ["desc"]=> string(297) "从事移民行业多年,拥有大量的客户成功案列,真正从您的需求出发,为您制定最适合您的移民方案。为您海外资产配置,子女教育及税务筹划提供全方位的咨询服务。愿用我的专业和热情周到的服务为您的移民之路保驾护航" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2881131265" ["tel"]=> string(11) "13811738380" ["email"]=> string(23) "zhanglebj@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(134) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000aea99-0000-0000-0000-000087eabcbe/2019011400000000753297/北京Vivian张乐137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(136) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000aea99-0000-0000-0000-000087eabcbe/2019011400000000753297/北京Vivian张乐二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=82bf28c2b8d42e055f7b48a8e820eb9e&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "82bf28c2b8d42e055f7b48a8e820eb9e" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(1057) ["name"]=> string(18) "北京-Richard 喻" ["desc"]=> string(267) "环球出国顾问Richard喻琦,留学澳洲定居生活10多年,曾担任集团海外房产项目经理,为近千户高净值客户配置海外资产,熟悉各国家项目操作细节,专业的评估,负责任的态度,为您出国路上保驾护航。" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2881131381" ["tel"]=> string(11) "18611785782" ["email"]=> string(21) "yuqi@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0816/20180816052645701.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0816/20180816052743141.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=6e21de725d6f82a9585acd6ef5a19afa&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(3) ["videoUrl"]=> string(20) "beijing-Richard-yuqi" ["token"]=> string(32) "6e21de725d6f82a9585acd6ef5a19afa" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(675) ["name"]=> string(16) "北京-Alice 王" ["desc"]=> string(287) "环球出国顾问Alice王晓菊。匈牙利永居身份,从事移民行业多年,熟稔各国移民政策和法规、西方思想与风俗习惯。根据客户情况以及各种疑难问题设计处理方案。用诚信、专业的工作准则帮您开启海外人生的新篇章。" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2881131283" ["tel"]=> string(11) "13810449212" ["email"]=> string(27) "wangxiaoju@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0301/20180301040339467.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/1216/20161216050118647.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=44e063ca774b99435a9804673aefbc0c&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "44e063ca774b99435a9804673aefbc0c" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(2) ["name"]=> string(16) "北京-Janet 张" ["desc"]=> string(230) "Janet张亚囡,从事移民行业长达16年,中国移民行业元老级移民专家,丰富的一手海外移民、教育、民生经验,移民史的深刻体验者。愿将我全部的经验为您移民成功保驾护航。" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2881131537" ["tel"]=> string(11) "18600572831" ["email"]=> string(27) "zhangyanan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/0820/20150820050233570.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0427/20160427055904921.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=606a9e0566114352e161b3cdb217325d&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "606a9e0566114352e161b3cdb217325d" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(484) ["name"]=> string(15) "北京-Tris 王" ["desc"]=> string(286) "移民行业8年,精通加拿大、澳洲、美国、欧洲移民及全球化资产配置,擅于设计移民方案、税务规划,给您移民提供中肯的建议,已为800户家庭移民成功,经手的客户成功率在98%以上,您的移民成功是我最大的愿望。" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2880568332" ["tel"]=> string(11) "13811690657" ["email"]=> string(27) "wangxuewen@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0120/20160120111536944.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0120/20160120111554743.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=793ec75003deeaf47a0f515aa5814045&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(6) ["videoUrl"]=> string(23) "beijing-tris-wangxuewen" ["token"]=> string(32) "793ec75003deeaf47a0f515aa5814045" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(502) ["name"]=> string(17) "北京-Silvia 杨" ["desc"]=> string(318) "环球出国咨询顾问Silvia杨梦,获西班牙经贸、旅游双硕士学位。行走全球30余国,在西班牙及美国留学生活6年之后回国从事移民行业至今。善于倾听,亲和力强,期待为您量身制作移民方案,实现家庭配置全球化,保您“移”路无忧。 " ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2881131526" ["tel"]=> string(11) "13811197230" ["email"]=> string(27) "yangmengbj@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/1030/20171030013521302.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0222/20160222041719964.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=5f9ff177ce13cea5ad935c72225b60e7&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(7) ["videoUrl"]=> string(23) "beijing-silvia-yangmeng" ["token"]=> string(32) "5f9ff177ce13cea5ad935c72225b60e7" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(498) ["name"]=> string(15) "北京-Andy 韩" ["desc"]=> string(289) "环球出国顾问Andy 韩峰,拥有丰富的北美、欧洲的学习、生活经历。2010年进入移民行业,熟知各国移民法规、教育特点。成功帮助超过300户家庭获得海外身份。专业的移民知识、丰富的海外经历、真诚对待每一位客人! " ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2880633004" ["tel"]=> string(11) "13810895203" ["email"]=> string(24) "hanfeng@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0218/20160218105823351.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0531/20170531023129778.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=bde9ad9363d58a356a81d463ab5470f2&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(8) ["videoUrl"]=> string(20) "beijing-andy-hanfeng" ["token"]=> string(32) "bde9ad9363d58a356a81d463ab5470f2" } [7]=> array(13) { ["id"]=> int(1064) ["name"]=> string(18) "北京-Diannle 张" ["desc"]=> string(294) "从事移民服务行业多年,热情亲切。以专业贴心的服务为您和您的家私人定制出国移民留学方案,已成功完成过上百组家庭的移民留学梦想。精通资产规划,税务咨询。希望用完美的方案助您世界通行无阻,各国定居无忧。" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2880987547" ["tel"]=> string(11) "13810896207" ["email"]=> string(27) "zhangyanbo@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0828/20180828062536745.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0828/20180828062628940.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=f61b6c69d56a057eef7e9313a7f68106&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(9) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "f61b6c69d56a057eef7e9313a7f68106" } [8]=> array(13) { ["id"]=> int(580) ["name"]=> string(16) "北京-Daisy 张" ["desc"]=> string(294) "环球出国顾问张迪,曾任职知名企业CEO助理多年,拥有丰富的高资产人士的未来规划方案,在环球出国期间为大量客户,量身定做了移民方案,选择一名移民顾问,也是选择了未来国外生活的规划师,选择环球,移路无忧!" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2880262346" ["tel"]=> string(11) "18510695337" ["email"]=> string(24) "zhangdi@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0524/20180524094351932.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0623/20160623040824566.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=75a845ce408f62392653acd24db9a801&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(10) ["videoUrl"]=> string(21) "beijing-daisy-zhangdi" ["token"]=> string(32) "75a845ce408f62392653acd24db9a801" } [9]=> array(13) { ["id"]=> int(466) ["name"]=> string(15) "北京-Nina 姜" ["desc"]=> string(306) "环球出国咨询顾问,从事移民行业多年,亲自操作过超过500个移民申请。移民是对于每一个开创新生活的家庭来说,都是一件大事。关乎到客户未来幸福,真正为每一位客户量身定制,推荐真正适合的移民方案。只为客户生活幸福!" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2880632992" ["tel"]=> string(11) "13810932283" ["email"]=> string(28) "jianghaixia@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/1216/20151216092949290.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0104/20160104044500608.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=a7a0992484f1ddd7fb721072d195ad00&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(11) ["videoUrl"]=> string(24) "beijing-nina-jianghaixia" ["token"]=> string(32) "a7a0992484f1ddd7fb721072d195ad00" } [10]=> array(13) { ["id"]=> int(652) ["name"]=> string(17) "北京-Maggie 党" ["desc"]=> string(306) "Maggie党芳,您海外生活的规划师,为您定制移民方案不仅为了您的资产配置,子女教育,更是为了您海外崭新生活的开始!从业多年,全面的知识,较强的分析能力,在客户心中树立了良好口碑。您移民的初衷是什么?请让我聆听!" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2880155946" ["tel"]=> string(11) "13810112971" ["email"]=> string(25) "dangfang@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/1027/20161027042754113.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/1027/20161027042923409.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=99042d34e173596848f4edd5daa99e1a&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(13) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "99042d34e173596848f4edd5daa99e1a" } [11]=> array(13) { ["id"]=> int(417) ["name"]=> string(16) "北京-Yilia 曲" ["desc"]=> string(315) "多年从事移民和海外投资置业,有丰富的客户咨询经验,愿意用我全部的智慧和力量来为您移民保驾护航,身为国内强大的移民公司一员,我骄傲的认为,选择环球,选择我们,一定不会辜负您的厚望,愿和您一起迎接一个高品质的生活。" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2881130715" ["tel"]=> string(11) "18600572105" ["email"]=> string(21) "quyi@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/0916/20150916055020744.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/0916/20150916055112190.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=a3c88db7bab217b132683b0af676e91d&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(14) ["videoUrl"]=> string(18) "beijing-yilia-quyi" ["token"]=> string(32) "a3c88db7bab217b132683b0af676e91d" } [12]=> array(13) { ["id"]=> int(716) ["name"]=> string(16) "北京-Linda 高" ["desc"]=> string(249) "环球出国顾问Linda高佳,从事移民行业10年,熟悉各国移民政策及法案,为每一位客人私人订制专属移民方案,愿将我多年丰富经验助您的移民之路“移”路无忧,因为专业所以卓越!" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2881131515" ["tel"]=> string(11) "13810399872" ["email"]=> string(23) "gaojia@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0620/20180620061744673.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0323/20170323034853249.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=6ac34eb8d1aed4a9f7aa4a3d8aa92eda&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(17) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "6ac34eb8d1aed4a9f7aa4a3d8aa92eda" } [13]=> array(13) { ["id"]=> int(1012) ["name"]=> string(17) "北京-Bianca 苑" ["desc"]=> string(291) "Bianca苑业灿,环球出国首席顾问,毕业于海外名校,拥有多年海外生活经历,从事移民行业多年,了解各国移民政策和法规。为每一位客户精心打造最优移民方案。用专业的工作水准和用心的服务助您 “移”路无忧" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2880156004" ["tel"]=> string(11) "13811679361" ["email"]=> string(26) "yuanyecan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0716/20180716024508726.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0716/20180716024618280.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=4438270e34e3eeba1aff12565433283e&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(18) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "4438270e34e3eeba1aff12565433283e" } [14]=> array(13) { ["id"]=> int(906) ["name"]=> string(15) "北京-Anne 张" ["desc"]=> string(286) "环球出国咨询顾问Anne张园,从事海外移民行业多年,能深刻解读各国的移民政策,擅长根据客户的需求定制移民方案,目前已帮助500余户家庭成功移民及完成海外资产配置。愿我的专业指导为您的移民之路保驾护航!" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2880667731" ["tel"]=> string(11) "13810157581" ["email"]=> string(28) "zhangyuanhq@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0420/20180420063909214.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0420/20180420064112308.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=f2c051e2d21eed5b2de4bf7cea56eaaa&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(19) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "f2c051e2d21eed5b2de4bf7cea56eaaa" } [15]=> array(13) { ["id"]=> int(953) ["name"]=> string(18) "北京-Melissa 崔" ["desc"]=> string(262) "环球出国咨询顾问Melissa崔莉丽,在环球已有6年多的移民咨询经验,已为500多户家庭成功移民,覆盖30多个国家,100多个移民项目。我们为每一位客户量身定制适合的移民方案,选择环球,移路无忧。" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2880262342" ["tel"]=> string(11) "13810432869" ["email"]=> string(24) "cuilili@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0528/20180528045033343.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0528/20180528045336282.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=fff11ba83486f258fa9ccb88b4e6ec3a&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(21) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "fff11ba83486f258fa9ccb88b4e6ec3a" } [16]=> array(13) { ["id"]=> int(1072) ["name"]=> string(19) "北京-Victoria 屈" ["desc"]=> string(269) "环球出国顾问Victoria屈彤,从事移民行业6年,深刻解读各国移民政策,精通海外资产配置,拥有专业移民和海外投资经验,以严谨负责的态度为您量身定制最适合的移民方案,为您“移”路保驾护航" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2881098529" ["tel"]=> string(11) "13810792875" ["email"]=> string(23) "qutong@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0910/20180910061932917.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0910/20180910062035268.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=690fc9a1ab920b85d079f2aee2c9319b&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(22) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "690fc9a1ab920b85d079f2aee2c9319b" } [17]=> array(13) { ["id"]=> int(1025) ["name"]=> string(16) "北京-Jason 史" ["desc"]=> string(290) "环球出国咨询顾问Jason史文龙从事移民行业多年,精通各国移民政策。秉着专业的服务态度为数百个家庭完成移民与资产规划,博得每位客户的认可和肯定。让我们移路同行,用我的专业和热情为您的移民之路保驾护航!" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2880632965" ["tel"]=> string(11) "13811921651" ["email"]=> string(27) "shiwenlong@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0723/20180723054525399.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0723/20180723054837743.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=4a824f02e40ef421a6cf1f75a9629f02&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(24) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "4a824f02e40ef421a6cf1f75a9629f02" } [18]=> array(13) { ["id"]=> int(1218) ["name"]=> string(16) "北京-Alina 余" ["desc"]=> string(288) "从事移民行业多年,拥有大量成功经验,熟悉各国的整体情况和移民法案,擅长结合客户实际状况、家庭计划、资产规划等为客户量身打造合理的移民方案。跟进客户移民申请中的每一个环节,为客户的移民之路护航。" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2881098505" ["tel"]=> string(11) "13810983513" ["email"]=> string(22) "yuqin@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1127/20181127055621582.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1127/20181127055759367.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=6bc9508a46cd0fcd60d12204b537d13d&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(26) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "6bc9508a46cd0fcd60d12204b537d13d" } [19]=> array(13) { ["id"]=> int(1221) ["name"]=> string(16) "北京-Cathy 徐" ["desc"]=> string(304) "从事移民行业已10年有余,亲切热情,善于沟通,熟悉各国移民政策及申请流程,精通资产配置,税务规划,成功为上百组家庭获得移民身份,选择环球我会以真诚的态度、专业的服务、竭尽全力祝您“出行无阻,定居无忧”" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2881131516" ["tel"]=> string(11) "13811762601" ["email"]=> string(23) "xuchunyan@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1128/20181128113436646.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1128/20181128113550194.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=cb400c87c4ce1ede3cd3d94f232773fc&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(27) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "cb400c87c4ce1ede3cd3d94f232773fc" } [20]=> array(13) { ["id"]=> int(195) ["name"]=> string(17) "北京-Yvonne 徐" ["desc"]=> string(243) "拥有多年移民服务经验,熟知澳,加,新,欧洲等国移民法案及申请流程。为客户设计切合实际的申请方案,成功实现移民梦想,其专业的咨询、热情周到的服务赢得了客户的信任与好评!" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2880611328" ["tel"]=> string(11) "18612445076" ["email"]=> string(27) "xuxiaoyang@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/0820/20150820050904953.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1127/20181127061300875.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=76a7a9ec468c14d7fe228f31c3d0d352&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(80) ["videoUrl"]=> string(25) "beijing-yvonne-xuxiaoyang" ["token"]=> string(32) "76a7a9ec468c14d7fe228f31c3d0d352" } [21]=> array(13) { ["id"]=> int(1086) ["name"]=> string(15) "北京-Yuki 范" ["desc"]=> string(297) "拥有丰富的海外留学生活经历,从事移民行业多年,带您深度剖析各国移民法案政策,精通金融税务筹划。为千户家庭提供合理的海外移民生活规划,子女入学方案。期待与您的合作希望以我的专业助您通行无阻,定居无忧!" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2881130981" ["tel"]=> string(11) "18513346734" ["email"]=> string(24) "fanning@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0921/20180921055810280.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0921/20180921055859729.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=6216a8b904b560e16dc9e297ab57331a&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(90) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "6216a8b904b560e16dc9e297ab57331a" } [22]=> array(13) { ["id"]=> int(1319) ["name"]=> string(17) "北京-Aileen 郝" ["desc"]=> string(282) "环球顾问Aileen郝亦琳。从事移民行业多年,拥有丰富的项目经验,为近千组家庭设计移民方案,并成功办理移民,擅长深度剖析客户需求,匹配合适的移民方案,以客户的移民诉求己任,让您出行无阻,定居无忧。" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2880687140" ["tel"]=> string(11) "13810986281" ["email"]=> string(22) "haoyilin@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(137) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000e7ea1-0000-0000-0000-000019a03f7a/2019011700000000756442/北京Aileen郝亦琳137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(139) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000e7ea1-0000-0000-0000-000019a03f7a/2019011700000000756442/北京Aileen郝亦琳二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=3a10910cffaa33c67f306d727b10e5f1&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "3a10910cffaa33c67f306d727b10e5f1" } [23]=> array(13) { ["id"]=> int(1400) ["name"]=> string(15) "北京-Yiko 黄" ["desc"]=> string(273) "从事移民行业多年,熟悉各国移民申请流程、政策,拥有大量的客户成功案例,真正从您的需求出发,为您制定适合的移民方案,为您提供专业的咨询服务。愿用我的专业与多年丰富经验助您“移”路无忧。" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2881131345" ["tel"]=> string(11) "18600579728" ["email"]=> string(23) "huangxing@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(141) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0010bd08-0000-0000-0000-0000e36f73f9/2019031800000000790144/20190318-北京Yiko黄星137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(143) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0010bd08-0000-0000-0000-0000e36f73f9/2019031800000000790144/20190318-北京Yiko黄星二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=f421119ea19a70196e155aa73a8eaa76&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "f421119ea19a70196e155aa73a8eaa76" } [24]=> array(13) { ["id"]=> int(1401) ["name"]=> string(19) "北京-Jennifer 曲" ["desc"]=> string(289) "从事移民行业6年,善于解析各国移民政策,已为上百组家庭成功获得留学以及各国移民身份。为您及您的家庭提供合理的海外生活规划,海外资产配置方案。以专业的咨询,热情周到的服务得到众多客户的信任和好评。" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2880155947" ["tel"]=> string(11) "13811736253" ["email"]=> string(25) "quyupeng@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(149) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000fab70-0000-0000-0000-000027ee9d80/2019031800000000790209/20190319-北京-Jennifer曲昱澎137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(150) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000fab70-0000-0000-0000-000027ee9d80/2019031800000000790209/20190319-北京Jennifer曲昱澎二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=f6fd5a754bb4ec65e7c18a04269bd04b&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "f6fd5a754bb4ec65e7c18a04269bd04b" } [25]=> array(13) { ["id"]=> int(1402) ["name"]=> string(15) "北京-Nick 刘" ["desc"]=> string(273) "从事移民行业多年,有多年海外留学经验。精通各国移民政策以及申请流程。会根据您的自身条件,合理的给您规划适合的移民方案。希望以我的专业让您通行无阻,各国定居无忧,为您“移”路保驾护航。" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2880568314" ["tel"]=> string(11) "18600578072" ["email"]=> string(24) "liuheng@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(142) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000e7549-0000-0000-0000-0000f8e109a9/2019031800000000790203/20190319-北京-Nick刘恒137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000e7549-0000-0000-0000-0000f8e109a9/2019031800000000790203/20190319-北京-Nick刘恒二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=0c3e767bf6f17853d48d5aaad28754c5&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "0c3e767bf6f17853d48d5aaad28754c5" } [26]=> array(13) { ["id"]=> int(1420) ["name"]=> string(17) "北京-Elvira 姜" ["desc"]=> string(252) "从事移民行业多年,熟悉各国的移民政策、申请流程,拥有大量的客户成功案例,真正从您的需求出发,为您量身制定专业的移民方案。愿用我丰富的经验和热情的服务,祝您“移”路无忧。" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2881130694" ["tel"]=> string(11) "13810203215" ["email"]=> string(27) "jiangweihq@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(132) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00020552-0000-0000-0000-000043f86bbe/2019032700000000795970/2018顾问弹窗137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(128) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00020552-0000-0000-0000-000043f86bbe/2019032700000000795970/2018顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=e7ef12331773e3e9e47f6855ef6da8b4&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "e7ef12331773e3e9e47f6855ef6da8b4" } [27]=> array(13) { ["id"]=> int(1421) ["name"]=> string(16) "北京-Daisy 杨" ["desc"]=> string(268) "从事移民行业8年,精通加拿大、澳洲、欧洲移民及全球化资产配置,擅于设计移民方案、税务规划,给您移民提供中肯的建议,至今已为上百组家庭移民成功,希望以我的经验助您通行无阻,定居无忧!" ["companyID"]=> int(13) ["qq"]=> string(10) "2881131214" ["tel"]=> string(11) "13811272165" ["email"]=> string(24) "yangdan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(132) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000ed8f0-0000-0000-0000-00005ad09ee6/2019032700000000796453/2018顾问弹窗137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(128) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000ed8f0-0000-0000-0000-00005ad09ee6/2019032700000000796453/2018顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=61dfa8dc5abc83003457cecb6f4fe5b6&utm_source=Beijing&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "61dfa8dc5abc83003457cecb6f4fe5b6" } } } [123]=> array(17) { ["id"]=> int(123) ["countryID"]=> int(7) ["link"]=> string(9) "/wgh.html" ["isHome"]=> int(0) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&groupid=13adbbb1b330329969d9944d786cd949&ut" ["videoImg"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1224/20181224020435109.jpg" ["phone"]=> string(19) "+1(778)682 8860" ["hotPhone"]=> string(19) "+1(778)682 8860" ["mqIde"]=> string(32) "13adbbb1b330329969d9944d786cd949" ["identity"]=> string(16) "UpperLeft-Canada" ["name"]=> string(9) "温哥华" ["desc"]=> string(279) "环球出国(温哥华)秉承集团专业服务、客户至上的至优文化,将移民投资置业理财教育等一系列服务产品,推行到整个加拿大和美国,以我们传统优良的企业服务理念和准则,为客户提供更为贴心的移民服务。" ["address"]=> string(43) "738-4710 Kingsway Burnaby BC Canada V5H 4M2" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0623/20170623092244565.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1224/20181224024335816.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(8) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(1318) ["name"]=> string(18) "温哥华-Tina 顾" ["desc"]=> string(140) "我是环球温哥华Tina顾燕,2008年入职环球,熟知各国移民政策,海外资产配置及税务规划。欢迎大家咨询。" ["companyID"]=> int(123) ["qq"]=> string(10) "2881130856" ["tel"]=> string(13) "0017789555199" ["email"]=> string(19) "guyan@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(135) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00048b3b-0000-0000-0000-00006b3e17c8/2019011800000000756641/温哥华Tina顾燕137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(137) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00048b3b-0000-0000-0000-00006b3e17c8/2019011800000000756641/温哥华Tina顾燕二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=67dd4134c8a626998c6debdefdfb3b0f&utm_source=Vancouver&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "67dd4134c8a626998c6debdefdfb3b0f" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(1359) ["name"]=> string(19) "温哥华-Jamie 罗" ["desc"]=> string(249) "大家好,我叫Jamie罗志浩,毕业于世界名校UBC大学。从事加拿大教育和移民行业多年,为加拿大注册持牌移民顾问RCIC518100,能给出合理的留学,移民,投资,资产规划方案,欢迎随时咨询。" ["companyID"]=> int(123) ["qq"]=> string(10) "2880987534" ["tel"]=> string(13) "0017789555150" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(139) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0008ec03-0000-0000-0000-0000fe118561/2019021600000000772689/温哥华jamie罗志浩137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(141) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0008ec03-0000-0000-0000-0000fe118561/2019021600000000772689/温哥华jamie罗志浩二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=44bc56c55149b9e8fb174536a99a7e33&utm_source=Vancouver&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "44bc56c55149b9e8fb174536a99a7e33" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(1267) ["name"]=> string(21) "温哥华-William 陈" ["desc"]=> string(275) "大家好,我有加拿大生活工作12年的经验,主修心理学。我本身有移民,银行贷款行业经验,对本土文化和各国移民政策也都非常了解。所以您如果有留学,移民,置业,资产规划等问题的欢迎随时来咨询我。" ["companyID"]=> int(123) ["qq"]=> string(10) "2881131237" ["tel"]=> string(13) "0017788618326" ["email"]=> string(23) "chenyu@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(138) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000af485-0000-0000-0000-00004d93437e/2018121000000000728447/温哥华William陈渝137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(140) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000af485-0000-0000-0000-00004d93437e/2018121000000000728447/温哥华William陈渝二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=a2eb4d60b28936a27538147412760b77&utm_source=Vancouver&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(23) "wengehua-William-chenyu" ["token"]=> string(32) "a2eb4d60b28936a27538147412760b77" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(764) ["name"]=> string(18) "温哥华-Echo 高" ["desc"]=> string(330) "我拥有丰富的海外学习、生活和工作经验,硕士毕业于澳洲悉尼大学,后随家人移民至加拿大温哥华,游历过世界多个国家,熟悉北美以及澳洲新西兰等多国的移民政策和人文环境,擅长于根据客户的的情况和需求,为客户量身定制最佳的移民方案。" ["companyID"]=> int(123) ["qq"]=> string(10) "2880156019" ["tel"]=> string(13) "0017789555172" ["email"]=> string(27) "gaoxiaoyun@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0711/20170711083945350.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0809/20170809092210418.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=22b5d8b30213a42ed113f975ad021471&utm_source=Wengehua&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(24) "wengehua-echo-gaoxiaoyun" ["token"]=> string(32) "22b5d8b30213a42ed113f975ad021471" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(525) ["name"]=> string(19) "温哥华-Ellen 许" ["desc"]=> string(326) "许婷,Ellen, 97年进入移民行业,近20年的从业经验和技能,有很好的服务意识和责任心,成功服务几千名客户,曾担任环球出国高级管理职务6年多,有高端良好的营管和客户服务理念。环球加拿大,是您幸福成功和满意的保障与信赖的选择!
" ["companyID"]=> int(123) ["qq"]=> string(10) "2881131087" ["tel"]=> string(13) "0017786828860" ["email"]=> string(23) "xuting@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0330/20160330110011727.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0330/20160330110019553.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=9922b129801f277e7b40fb61cb626a4c&utm_source=Vancouver&fallback=2 " ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "9922b129801f277e7b40fb61cb626a4c" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(1076) ["name"]=> string(19) "温哥华-Stone 石" ["desc"]=> string(282) "我是Stone石振宇,6年多的北美生活经验,让我不仅交到了很多不同背景的好友,也对北美这样一个多元化社会加深了更深层次的了解。我平时爱好广泛,热爱生活,热衷与人交流。愿我能解决您的移民、教育疑问!" ["companyID"]=> int(123) ["qq"]=> string(10) "2881130693" ["tel"]=> string(13) "0017789558472" ["email"]=> string(23) "shizhenyu@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(139) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000e9f3b-0000-0000-0000-0000661885e7/2018121800000000734635/温哥华Stone石振宇137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(141) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000e9f3b-0000-0000-0000-0000661885e7/2018121800000000734635/温哥华Stone石振宇二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=712d53ab2b3a33037dba1bcd1720bc19&utm_source=Vancouver&fallback=2" ["sort"]=> int(3) ["videoUrl"]=> string(24) "wengehua-Stone-shizhenyu" ["token"]=> string(32) "712d53ab2b3a33037dba1bcd1720bc19" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(1113) ["name"]=> string(18) "温哥华-Kyle 戴" ["desc"]=> string(280) "大家好,我叫Kyle 戴恺平,有加拿大生活工作15年的经验,毕业于西蒙菲莎大学。我本人持有加拿大移民牌照,对本土文化和各国移民政策非常了解。所以您如果有留学,移民,资产规划问题的欢迎随时来咨询我。" ["companyID"]=> int(123) ["qq"]=> string(10) "2880156030" ["tel"]=> string(13) "0017789573154" ["email"]=> string(24) "daikaiping@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1017/20181017092144597.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1017/20181017092353847.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=f9208e674ad642ca2376f5342971cd61&utm_source=Vancouver&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(24) "wengehua-Kyle-daikaiping" ["token"]=> string(32) "f9208e674ad642ca2376f5342971cd61" } [7]=> array(13) { ["id"]=> int(1108) ["name"]=> string(19) "温哥华-April 刘" ["desc"]=> string(207) "大家好,我是环球移民温哥华分公司的April刘欣雨,来加拿大已经7年了,对当地的风土人情,留学教育,移民政策都比较了解,有任何相关问题可以咨询我。" ["companyID"]=> int(123) ["qq"]=> string(10) "2880687156" ["tel"]=> string(13) "0017789555183" ["email"]=> string(22) "liuxinyu@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1010/20181010054252608.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1010/20181010055147886.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=2ea13df36ba3ab766d50a4a739e6a838&utm_source=Vancouver&fallback=2" ["sort"]=> int(6) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "2ea13df36ba3ab766d50a4a739e6a838" } } } [16]=> array(17) { ["id"]=> int(16) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(15) "/guangzhou.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&groupid=ae03c3b199ebd22c068551754517953" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0403/b5728baa2b7d035c539ff8cd3c107bad.jpg" ["phone"]=> string(12) "020-89163788" ["hotPhone"]=> string(12) "400-662-8353" ["mqIde"]=> string(32) "ae03c3b199ebd22c0685517545179530" ["identity"]=> string(19) "UpperLeft-Guangzhou" ["name"]=> string(6) "广州" ["desc"]=> string(291) "环球出国(广州)成立于2013年,机构地址位于珠江新城CBD广州国际金融中心25层。公司拥有专业的顾问、文案、客服团队,一直专注于“为诸多客户提供真诚服务”的理念。我们坚信:客户的成功,就是环球移民的成功!" ["address"]=> string(60) "广州市珠江新城珠江西路5号国际金融中心25层" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0717/20180717095451140.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0718/20180718023306286.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(17) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(813) ["name"]=> string(15) "广州-Cola 唐" ["desc"]=> string(384) "环球出国顾问Cola,工商管理硕士,海外多年留学并在海外从事中泰英文教学及房产投资工作。一直秉承初心,凭借在国外多年经验已成功帮助数万计客户完成海外移民工作,并在帮助客户留学,房产,生子等案子上有丰厚经验。“海外移民是我的本职工作,专业服务是我的本质初心”" ["companyID"]=> int(16) ["qq"]=> string(10) "2881130859" ["tel"]=> string(11) "18520262590" ["email"]=> string(26) "tangjiayu@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0803/20180803052725774.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0929/20170929113632625.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=a6a2ef3ca718a02cf8cdcb099da6a9f9&utm_source=Guangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "a6a2ef3ca718a02cf8cdcb099da6a9f9" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(923) ["name"]=> string(16) "广州-Polly 周" ["desc"]=> string(280) "环球出国顾问Polly周艳妮,海外资产配置专家,熟悉各国移民政策法案。通晓美国,澳洲,加拿大,新西兰等传统经济大国的移民政策。根据客户情况以及各种疑难问题设计处理方案,为您打造适合的专属移民方案。" ["companyID"]=> int(16) ["qq"]=> string(10) "2881130720" ["tel"]=> string(11) "18588661735" ["email"]=> string(27) " zhouyanni@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0326/0790f6ebc358e0ac40149df8ecea4a6d.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0427/20180427114157907.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=a38d2a6363ad3e206ba06884319bdaf8&utm_source=Guangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "a38d2a6363ad3e206ba06884319bdaf8" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(1058) ["name"]=> string(16) "广州-Ariel 董" ["desc"]=> string(258) "热爱的移民行业,能为每个家庭实现移居海外的梦想而感到荣幸。以专业的知识,认真严谨的态度服务客户,真正做到为不同条件背景的客户提供量身定制的专属移民方案。知行合一,以诚为本!" ["companyID"]=> int(16) ["qq"]=> string(10) "2881130978" ["tel"]=> string(11) "18565381281" ["email"]=> string(27) "donghaiyan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0817/20180817060643691.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0817/20180817060804138.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=35a4590091595e7b2768997fa20ef98f&utm_source=Guangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(3) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "35a4590091595e7b2768997fa20ef98f" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(1297) ["name"]=> string(16) "广州-Mandy 陈" ["desc"]=> string(291) "数十年移民行业经验,资深海外资产规划师。熟知世界各国移民政策法案,根据客户具体情况一对一制定留学、移民和海外资产配置方案,成功帮助数百组家庭获得海外身份。请让我用专业和诚信,为您开启人生新篇章!" ["companyID"]=> int(16) ["qq"]=> string(10) "2880155961" ["tel"]=> string(11) "18525079229" ["email"]=> string(27) "chenxiaoli@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(136) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0009e964-0000-0000-0000-0000308ef07b/2019010900000000750581/广州Mandy陈小丽137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(138) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0009e964-0000-0000-0000-0000308ef07b/2019010900000000750581/广州Mandy陈小丽二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=928f0b8b5a69eab93e3af4ed22f146b2&utm_source=Guangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "928f0b8b5a69eab93e3af4ed22f146b2" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(981) ["name"]=> string(17) "广州-Celine 殷" ["desc"]=> string(286) "环球出国资深顾问Celine,留学美国工商管理硕士,旅居欧美多年,了解各国风土人情和移民政策,在居住,投资,生活和教育中都能给您最贴心的经验,擅长为您和您的家庭定制最合适的出国方案,选择我就是选择专业" ["companyID"]=> int(16) ["qq"]=> string(10) "2881130966" ["tel"]=> string(11) "18613181148" ["email"]=> string(28) "yinchenglin@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0620/20180620063311322.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0620/20180620063425328.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=8e589b1fec5628790682aa95fc748619&utm_source=Guangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "8e589b1fec5628790682aa95fc748619" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(907) ["name"]=> string(15) "广州-Kiko 张" ["desc"]=> string(244) "环球移民顾问Kiko,资深金融财务规划师、风险控制师,多年移民服务经验,成功为数百户家庭提供专业、合理的海外生活规划、子女入学、全球资产配置,客户遍及全球。专注!专业!" ["companyID"]=> int(16) ["qq"]=> string(10) "2881131003" ["tel"]=> string(11) "18620734271" ["email"]=> string(29) "zhanghongxia@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0315/ce54a92bad10b1a77e071ff2f659ea50.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0420/20180420064710302.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=e3b188a3244e49d2a7799320ace343b5&utm_source=Guangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(6) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "e3b188a3244e49d2a7799320ace343b5" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(1070) ["name"]=> string(15) "广州-Mary 周" ["desc"]=> string(276) "我是环球专业移民顾问Mary周方,从事移民出国服务10年,熟知加澳美新及欧洲等30多个国家移民法案和税务法规,已帮助近1000个高净值资产家庭实现移民留学及海外资产配置。连续多年荣获环球服务之星称号!" ["companyID"]=> int(16) ["qq"]=> string(10) "2881131308" ["tel"]=> string(11) "18529137557" ["email"]=> string(25) "zhoufang@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0910/20180910055048386.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0910/20180910055153690.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=720a92d6d97059c7b1c172bae2215cc2&utm_source=Guangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(7) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "720a92d6d97059c7b1c172bae2215cc2" } [7]=> array(13) { ["id"]=> int(710) ["name"]=> string(14) "广州-Ann 彭" ["desc"]=> string(317) "环球出国咨询顾问Ann彭蕾。多年移民服务经验,熟悉澳、加、新、英、欧洲等国移民法规及申请流程。成功协助306组客户顺利拿到身份,协助89组客户进行海外资产规划,擅长参与客户资格评估、案例分析,为客户设计切合实际的申请方案。" ["companyID"]=> int(16) ["qq"]=> string(10) "2880385062" ["tel"]=> string(11) "18589266858" ["email"]=> string(24) "penglei@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0313/20170313021016410.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0313/20170313021023769.jpg" ["onlineTalk"]=> string(129) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=bbc22003b1ad5f5fa66e4ef3b9b072bd&utm_source=Guangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(8) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "bbc22003b1ad5f5fa66e4ef3b9b072bd" } [8]=> array(13) { ["id"]=> int(892) ["name"]=> string(17) "广州-Cherry 娄" ["desc"]=> string(294) "十年行业经验,九年管理岗位。主导过环球多个项目研发,曾担任环球集团项目经理,为数百位客户进行过案件审核,成功客户遍布全球!熟知各国移民政策,擅长为不同需求客户提供量身定制方案。移路有我,移路相伴!" ["companyID"]=> int(16) ["qq"]=> string(10) "2881131325" ["tel"]=> string(11) "18520701351" ["email"]=> string(23) "louwei@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0403/20180403114324106.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0403/20180403114518278.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=4bd36fa619f77536e745e37375ede3f9&utm_source=Guangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(9) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "4bd36fa619f77536e745e37375ede3f9" } [9]=> array(13) { ["id"]=> int(426) ["name"]=> string(17) "广州-Carrie 蒙" ["desc"]=> string(313) "环球出国首席顾问Carrie蒙远丽,留学新加坡多年。回国后从事移民服务行业6年多,熟悉澳、加、新、英、欧洲等国移民留学法案及申请流程。成功协助500多组客户顺利拿到身份,擅长参与客户资格评估、为客户设计切合实际的申请方案。" ["companyID"]=> int(16) ["qq"]=> string(10) "2880155954" ["tel"]=> string(11) "18520395321" ["email"]=> string(27) "mengyuanli@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0710/20170710022447344.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/0924/20150924053200874.jpg" ["onlineTalk"]=> string(129) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=c58b8cafa03416011b5ea676fbca1fb7&utm_source=Guangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(10) ["videoUrl"]=> string(27) "guangzhou-carrie-mengyuanli" ["token"]=> string(32) "c58b8cafa03416011b5ea676fbca1fb7" } [10]=> array(13) { ["id"]=> int(175) ["name"]=> string(16) "广州-Omida 陈" ["desc"]=> string(326) "环球广州咨询总监,工商管理硕士,新西兰华侨,曾在知名留学机构任咨询总监。擅长为不同需求的家庭量身订制移民方案,成功协助近500个家庭定居海外。一直秉持“移民是您的终身大事,也是我的终身事业”为客户的移民之路保驾护航!" ["companyID"]=> int(16) ["qq"]=> string(10) "2881131019" ["tel"]=> string(11) "18520606263" ["email"]=> string(25) "chenhong@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0816/20160816042828625.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2014/0814/20140814055346842.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=ae22089ba3db3b2f6e175e455a3a0114&utm_source=Guangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(11) ["videoUrl"]=> string(24) "guangzhou-omida-chenhong" ["token"]=> string(32) "ae22089ba3db3b2f6e175e455a3a0114" } [11]=> array(13) { ["id"]=> int(1126) ["name"]=> string(13) "广州-KK 杨" ["desc"]=> string(182) "环球出国资深顾问KK杨,拥有十年移民行业经验,成功协助600多组家庭成功办理移民。精通各国移民政策,为您打造适合的专属移民方案!" ["companyID"]=> int(16) ["qq"]=> string(10) "2880687134" ["tel"]=> string(11) "18589266859" ["email"]=> string(25) "yangjidi@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1029/20181029041043472.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1029/20181029041200674.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=ef5eefecc67497fdca8c045af9882116&utm_source=Guangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(12) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "ef5eefecc67497fdca8c045af9882116" } [12]=> array(13) { ["id"]=> int(880) ["name"]=> string(19) "广州-Laurinda 赖" ["desc"]=> string(208) "拥有多年海外学习及工作经验,移民顾问,6年从业经验,至今为近500户家庭成功办理移民。熟知各国移民政策和法律能为您的移民之路提供专业便捷的服务!" ["companyID"]=> int(16) ["qq"]=> string(10) "2881130860" ["tel"]=> string(11) "18602002757" ["email"]=> string(24) "laixiao@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0816/20160816060413104.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0201/20160201120913106.jpg" ["onlineTalk"]=> string(129) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=04219def8efd604de89c7d6a673efdcb&utm_source=Guangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(13) ["videoUrl"]=> string(29) "guangzhou-laurinda-laixiaoxia" ["token"]=> string(32) "04219def8efd604de89c7d6a673efdcb" } [13]=> array(13) { ["id"]=> int(1075) ["name"]=> string(15) "广州-Yaya 林" ["desc"]=> string(245) "多年移民行业经验,精通加澳新及欧洲等30多个国家的移民政策,擅长为不同需求客户量身定制专业合理的海外移民规划,子女入学,全球资产配置方案,帮助数百户家庭实现移民梦想。" ["companyID"]=> int(16) ["qq"]=> string(10) "2881131356" ["tel"]=> string(11) "18520395330" ["email"]=> string(24) "linyaya@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0912/20180912060151918.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0912/20180912060334398.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=31ca01f1b3810ac16740de5056ff4d62&utm_source=Guangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(14) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "31ca01f1b3810ac16740de5056ff4d62" } [14]=> array(13) { ["id"]=> int(1224) ["name"]=> string(14) "广州-Sam 林" ["desc"]=> string(222) "环球出国顾问林深,曾担任集团项目负责人,主导项目项目开发,审核近千户家庭的复杂文案,熟悉各项目操作细节,深度解析各国移民政策,为您移民路上保驾护航。" ["companyID"]=> int(16) ["qq"]=> string(10) "2880687159" ["tel"]=> string(11) "18520279662" ["email"]=> string(21) "linshen@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1129/20181129032433630.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1129/20181129032458561.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=f9316e3a25350c0a6897c808b57a98a9&utm_source=Guangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(15) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "f9316e3a25350c0a6897c808b57a98a9" } [15]=> array(13) { ["id"]=> int(1436) ["name"]=> string(16) "广州-Alice 陈" ["desc"]=> string(261) "环球出国咨询顾问Alice陈长敏,资深海外资产配置师,成功帮助数百名客户完成了资产海外规划。拥有多年的移民经验,熟知各国的移民法案,定制最适合您的移民方案,为您的移民路保驾护航。
" ["companyID"]=> int(16) ["qq"]=> string(10) "2881130850" ["tel"]=> string(11) "18502004080" ["email"]=> string(29) "chenchangmin@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(145) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0006d1f9-0000-0000-0000-000031c3035f/2019040400000000801734/20190404-广州Alice陈长敏137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(153) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0006d1f9-0000-0000-0000-000031c3035f/2019040400000000801734/20190404-广州Alice陈长敏顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=6942880b8ee1a07c3214d560d3acd435&utm_source=Guangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(16) ["videoUrl"]=> NULL ["token"]=> string(32) "6942880b8ee1a07c3214d560d3acd435" } [16]=> array(13) { ["id"]=> int(1443) ["name"]=> string(15) "广州-Bella周" ["desc"]=> string(236) "环球出国顾问Bella周,专业海外资产规划专家,擅长金融财务规划,风险控制,多年移民行业从业经验,成功帮助数百名客户获得海外身份,为您的切身需求打造匹配的移民方案!" ["companyID"]=> int(16) ["qq"]=> string(10) "2881130668" ["tel"]=> string(11) "13543487597" ["email"]=> string(24) "zhouyao@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0408/75d161a562271b3f4253a405615a7ea3.jpg" ["wxUrl"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0408/17657f42f1be0a17cdb70479a6b38747.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=dab768d54a57b143f499aa0d26a8c650&utm_source=Guangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(17) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "dab768d54a57b143f499aa0d26a8c650" } } } [10004]=> array(17) { ["id"]=> int(10004) ["countryID"]=> int(1) ["link"]=> string(15) "/Melbourne.html" ["isHome"]=> int(0) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&groupid=bbb3c735ce1bb26ced270042459f294" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0320/a8c54416b1f73af86040c55adac038ac.jpg" ["phone"]=> string(13) "+61 386127453" ["hotPhone"]=> string(13) "+61 386127453" ["mqIde"]=> string(32) "bbb3c735ce1bb26ced270042459f2946" ["identity"]=> string(19) "UpperLeft-Melbourne" ["name"]=> string(9) "墨尔本" ["desc"]=> string(305) "环球出国(墨尔本)坐落于墨尔本市繁华的金融街367 Collins Street 32楼, 拥有优美的办公环境和景观。环球墨尔本公司所有员工均拥有多年澳洲及新西兰学习生活经验,对于澳洲和新西兰的移民、留学、投资及房产等方面都十分了解。" ["address"]=> string(61) "3202, Level 32, 367 Collins Street, Melbourne, VIC, Australia" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2017/1010/20171010044140130.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2017/1010/20171010044206531.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(5) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(978) ["name"]=> string(19) "墨尔本-Felix 李" ["desc"]=> string(246) "环球出国咨询顾问Felix李依晨,获澳大利亚Monash大学IT学位。十年澳洲生活经历。善于倾听,行动力强,期待为您量身制作移民方案,实现家庭配置全球化,保您“移”路无忧。 " ["companyID"]=> int(10004) ["qq"]=> string(10) "2880632929" ["tel"]=> string(13) "0061497417719" ["email"]=> string(25) "liyichen@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0613/20180613053651367.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0613/20180613053920826.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&groupid=bbb3c735ce1bb26ced270042459f2946&utm_source=Moerben&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(0) "" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(801) ["name"]=> string(21) "墨尔本-Dickson 李" ["desc"]=> string(310) "Dickson,英语专业八级,熟知环球30多个移民国家项目,丰富的海外工作经历,足迹遍布亚、非、欧和澳洲。从业5年成功服务过上千位移民客户。目前在环球墨尔本任咨询顾问,为全球客户提供专业咨询建议,秉承专业是我的职业操守。" ["companyID"]=> int(10004) ["qq"]=> string(10) "2880385042" ["tel"]=> string(13) "0061424116740" ["email"]=> string(26) "lishaobin@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0928/20170928054400902.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0919/20170919033332845.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html? _=t&eid=18233&agentid=3cdb642ae4eaec47973f85be3c2a9891&utm_source=Aozhou&fallback=2" ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "3cdb642ae4eaec47973f85be3c2a9891" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(1061) ["name"]=> string(20) "墨尔本-keshao 殷" ["desc"]=> string(201) "在澳洲留学移民生活十多年,从事移民行业多年,有丰富的行业经验和海外生活经历。以专业、热情和细心为每位客户的移民生活和资产配置保驾护航。" ["companyID"]=> int(10004) ["qq"]=> string(10) "2881130999" ["tel"]=> string(13) "0061403512299" ["email"]=> string(23) "yinkeshao@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0822/20180822073302256.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0822/20180822073352690.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=3ae781438d952482fdd3cd38a271ad2d&utm_source=Moerben&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "3ae781438d952482fdd3cd38a271ad2d" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(1360) ["name"]=> string(20) "墨尔本-Stella 王" ["desc"]=> string(228) "澳洲会计硕士毕业,澳洲欧洲多地学习生活经验,丰富的移民及海外资产配置经验。熟知各国移民法案,以专业的职业素养和负责的工作态度为每一位客户定制合适的方案!" ["companyID"]=> int(10004) ["qq"]=> string(10) "2880611312" ["tel"]=> string(13) "0061423841559" ["email"]=> string(25) "wangyuji@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0326/b0799c5590c932dbebbb2610665e3fde.jpg" ["wxUrl"]=> string(142) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000620a3-0000-0000-0000-00005fa336af/2019021900000000773628/墨尔本Stella王玉吉二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=8192de79c4b7d541f46f4c4eccbda9e4&utm_source=Moerben&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "8192de79c4b7d541f46f4c4eccbda9e4" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(1388) ["name"]=> string(18) "墨尔本-Ryan 王" ["desc"]=> string(170) "我是Ryan,王雨。 来自山东,来澳多年,对当地的学习生活和移民政策都非常了解。我会用我的专业和热忱为您提供周到的服务。" ["companyID"]=> int(10004) ["qq"]=> string(10) "2881130755" ["tel"]=> string(13) "0061406769990" ["email"]=> string(22) "wangyuym@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000751a8-0000-0000-0000-000037990a84/2019030400000000781859/20190305-墨尔本Ryan王雨137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(146) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000751a8-0000-0000-0000-000037990a84/2019030400000000781859/20190305-墨尔本Ryan王雨二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=4016aea428ea9afc152d0be2c9f99593&utm_source=Moerben&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "4016aea428ea9afc152d0be2c9f99593" } } } [2]=> array(17) { ["id"]=> int(2) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(14) "/shanghai.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&groupid=45f3e71a7819c37db78e326b9c4ab53" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0320/c9c6bb03ce8d3e57eff53c3b9b467ad7.jpg" ["phone"]=> string(12) "021-22068052" ["hotPhone"]=> string(12) "400-009-8353" ["mqIde"]=> string(32) "45f3e71a7819c37db78e326b9c4ab53b" ["identity"]=> string(18) "UpperLeft-Shanghai" ["name"]=> string(6) "上海" ["desc"]=> string(245) "环球出国(上海)坐落于世界的东方明珠,国际的大都会,办公楼地处繁华的静安商业区5A级大厦。环球上海专业的团队致力于为高净值人士提供专业准确、细致贴心的移民贵宾式服务。" ["address"]=> string(54) "上海市静安区南京西路1468号中欣大厦12层" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0717/20180717095722950.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0817/20180817112634488.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(17) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(624) ["name"]=> string(14) "上海-Eva 黄" ["desc"]=> string(313) "我是工作认真,严谨的摩羯座,来到环球已有三年了,成功帮助上百位家庭移居海外。之前在英国和欧洲有较长的学习和生活经历,熟悉各个国家的人文,教育,和移民政策。擅长客户方案定位,原我的专业知道为你的移民之路保驾护航。" ["companyID"]=> int(2) ["qq"]=> string(10) "2880987576" ["tel"]=> string(11) "18521004356" ["email"]=> string(26) "huangyish@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0901/20160901120142281.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0901/20160901121105214.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=2e0bbbdf566e13476637aca6f4ee3e7b&utm_source=Shanghai&fallback=2" ["sort"]=> int(3) ["videoUrl"]=> string(20) "shanghai-eva-huangyi" ["token"]=> string(32) "2e0bbbdf566e13476637aca6f4ee3e7b" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(705) ["name"]=> string(15) "上海-Vivi 戴" ["desc"]=> string(219) "我从事留学教育移民多年,热爱旅游,去过十几个国家,有多年的海外生活经历。希望用我的专业知识和真诚能真正帮助到每一位想要移民和为孩子规划未来的客户。" ["companyID"]=> int(2) ["qq"]=> string(10) "2881130692" ["tel"]=> string(11) "18512165951" ["email"]=> string(26) "daixinwei@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0301/20170301103113138.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0301/20170301103119754.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=e1eff80a9d076401423c05178f40e3a4&utm_source=Shanghai&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(23) "shanghai-vivi-daixinwei" ["token"]=> string(32) "e1eff80a9d076401423c05178f40e3a4" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(131) ["name"]=> string(17) "上海-Sophia 王" ["desc"]=> string(301) "环球出国顾问Sophia王,曾任知名电商品牌旗下公司总经理7年。多年知名企业高级管理层定制移民方案经验,博得了每一位客户的首肯和广为推荐。选择移民顾问不仅是选择一个项目,更是为您的终身抉择一位值得信任的规划师。" ["companyID"]=> int(2) ["qq"]=> string(10) "2881131018" ["tel"]=> string(11) "18616823078" ["email"]=> string(26) "wangjiyue@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0429/20160429034727325.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2014/0813/20140813040320360.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=8453c070d0e3a821e761a1cef7a0bde7&utm_source=Shanghai&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(25) "shanghai-sophia-wangjiyue" ["token"]=> string(32) "8453c070d0e3a821e761a1cef7a0bde7" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(225) ["name"]=> string(16) "上海-Tiger 陆" ["desc"]=> string(306) "环球出国咨询顾问陆晓虎,曾担任移民项目经理,审核近千户家庭的复杂文案,熟悉各项目操作细节,风险点把控,与外籍律师团队默契配合突破个案疑难点,曾接受环球时报专访,深度解析各国移民政策,为您移民路上保驾护航。" ["companyID"]=> int(2) ["qq"]=> string(10) "2881131050" ["tel"]=> string(11) "13816401758" ["email"]=> string(25) "luxiaohu@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/0820/20150820045141660.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2014/0903/20140903094442931.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=bb606165f96a7d5819eb925f0c4c0f8f&utm_source=Shanghai&fallback=2" ["sort"]=> int(6) ["videoUrl"]=> string(23) "shanghai-tiger-luxiaohu" ["token"]=> string(32) "bb606165f96a7d5819eb925f0c4c0f8f" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(985) ["name"]=> string(16) "上海-Cathy 白" ["desc"]=> string(162) "我从事移民多年,对各国移民法案都非常熟悉。移民只是开始,后期服务才是最长情的告白!期待为您提供最专业的服务!" ["companyID"]=> int(2) ["qq"]=> string(10) "2880687132" ["tel"]=> string(11) "18501720241" ["email"]=> string(22) "baiyujie@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0622/20180622054445936.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0622/20180622054556341.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=992accbc76d3f50d0c94eed81cf9eaa6&utm_source=Shanghai&fallback=2" ["sort"]=> int(7) ["videoUrl"]=> string(23) "shanghai-Cathy-baiyujie" ["token"]=> string(32) "992accbc76d3f50d0c94eed81cf9eaa6" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(681) ["name"]=> string(17) "上海-Yurina 于" ["desc"]=> string(294) "为人真诚,做事积极主动,认真细致,愿意与人沟通,有亲和力能够很好的与周围人相处。有较强的适应能力和抗压能力,遇到问题及突发事件能够沉稳处理并站在对方的角度思考解决。生活中爱好广泛化妆、舞蹈、阅读。" ["companyID"]=> int(2) ["qq"]=> string(10) "2880156024" ["tel"]=> string(11) "18516011843" ["email"]=> string(25) "yumiaosh@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0605/20170605014234436.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/1230/20161230023750506.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=ec820bfaa69aa2a7f378d51f5ed0b4ca&utm_source=Shanghai&fallback=2" ["sort"]=> int(8) ["videoUrl"]=> string(22) "shanghai-yurina-yumiao" ["token"]=> string(32) "ec820bfaa69aa2a7f378d51f5ed0b4ca" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(158) ["name"]=> string(15) "上海-Kimi 何" ["desc"]=> string(295) "环球出国咨询顾问Kimi何,08年毕业于世界100强大学,曾在HSBC等金融机构从业,对海内外金融市场有深入了解。从事于移民行业多年,总共帮助近300户家庭办理移民事务,凭借认真的态度和周到的服务得到客户广泛一致好评。" ["companyID"]=> int(2) ["qq"]=> string(10) "2880568325" ["tel"]=> string(11) "18616821030" ["email"]=> string(21) "hemu@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/0820/20150820045257856.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2014/0813/20140813040612222.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=a4d62da4f9890e7bdcb9f6a329da4bcc&utm_source=Shanghai&fallback=2" ["sort"]=> int(9) ["videoUrl"]=> string(18) "shanghai-kimi-hemu" ["token"]=> string(32) "a4d62da4f9890e7bdcb9f6a329da4bcc" } [7]=> array(13) { ["id"]=> int(989) ["name"]=> string(15) "上海-Ruby 张" ["desc"]=> string(215) "环球出国咨询顾问Ruby张,从事留学移民行业6年时间,熟知多个国家的教育,移民政策。帮上百位客户成功实现升学,移民之路。期待您的咨询,将竭诚为您服务。" ["companyID"]=> int(2) ["qq"]=> string(10) "2881130864" ["tel"]=> string(11) "18516349583" ["email"]=> string(27) "zhangyanli@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0627/20180627112613553.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0627/20180627113024466.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=2470e60ecd9730dd8149d5c3e77b06ff&utm_source=Shanghai&fallback=2" ["sort"]=> int(10) ["videoUrl"]=> string(24) "shanghai-Ruby-zhangyanli" ["token"]=> string(32) "2470e60ecd9730dd8149d5c3e77b06ff" } [8]=> array(13) { ["id"]=> int(1043) ["name"]=> string(17) "上海-Chanel 项" ["desc"]=> string(296) "13年入职环球,亲眼见证公司从只做传统移民项目发展成现在的庞大规模,在发展中求改变,进步中求突破。工作中是凡事落实的靠谱女青年,生活中是思维欢快的佛系正能量。认识即是缘希望能成为您出国梦想之路的指明灯" ["companyID"]=> int(2) ["qq"]=> string(10) "2881131073" ["tel"]=> string(11) "18616823560" ["email"]=> string(25) "xiangnan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0809/20180809054603967.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0809/20180809054655174.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=d30e58742d9231f13496da9f88f2b641&utm_source=Shanghai&fallback=2" ["sort"]=> int(11) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "d30e58742d9231f13496da9f88f2b641" } [9]=> array(13) { ["id"]=> int(518) ["name"]=> string(16) "上海-Annie 王" ["desc"]=> string(300) "环球出国顾问Annie 王洋 ,毕业于海外知名院校,海外工作多年,熟知各国移民政策,曾担任过环球集团项目经理,对于每个项目的风险点和定位都能精准把控,期待您的咨询 只为您打造适合您的移民方案,做好的海外资产配置。" ["companyID"]=> int(2) ["qq"]=> string(10) "2881131023" ["tel"]=> string(11) "18616820628" ["email"]=> string(25) "wangyang@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0718/20170718024946771.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0324/20160324035954741.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=e36340b3ccb356bd6f90912666b984cf&utm_source=Shanghai&fallback=2" ["sort"]=> int(12) ["videoUrl"]=> string(23) "shanghai-annie-wangyang" ["token"]=> string(32) "e36340b3ccb356bd6f90912666b984cf" } [10]=> array(13) { ["id"]=> int(987) ["name"]=> string(15) "上海-Lily 柳" ["desc"]=> string(168) "工作中,我是一个有责任,有担当的人。生活中,我是一个爱旅行,爱阅读史书的人。很开心很荣幸能在环球为您服务每一天!" ["companyID"]=> int(2) ["qq"]=> string(10) "2880262311" ["tel"]=> string(11) "18616823697" ["email"]=> string(24) "liuliym@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0626/20180626030625802.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0626/20180626030912755.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=2c3c65d27d87b3196991887e5f3c6e56&utm_source=Shanghai&fallback=2" ["sort"]=> int(13) ["videoUrl"]=> string(19) "shanghai-Lily-liuli" ["token"]=> string(32) "2c3c65d27d87b3196991887e5f3c6e56" } [11]=> array(13) { ["id"]=> int(414) ["name"]=> string(17) "上海-Seraph 孙" ["desc"]=> string(288) "环球出国咨询顾问,毕业于欧洲知名院校。从事移民行业多年,曾任项目经理多年,熟悉各项目的风险点与细节处理,多次获得集团项目荣誉。可以为您量身定制移民方案,以严谨负责的态度,给您适合的指导与建议。" ["companyID"]=> int(2) ["qq"]=> string(10) "2881131054" ["tel"]=> string(11) "18512137736" ["email"]=> string(28) "suntengjiao@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/0914/20150914053021408.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/0914/20150914053114962.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=d2639dc930e4f718386a247205c95ab8&utm_source=Shanghai&fallback=2" ["sort"]=> int(14) ["videoUrl"]=> string(27) "shanghai-seraph-suntengjiao" ["token"]=> string(32) "d2639dc930e4f718386a247205c95ab8" } [12]=> array(13) { ["id"]=> int(1343) ["name"]=> string(14) "上海-Ivy 崔" ["desc"]=> string(225) "环球出国顾问Ivy崔鹤娟,多年移民行业经验,擅长根据客户条件定制移民、资产配置方案,已成功助力近千组客户成功移居海外享受蓝天白云、优渥教育医疗,欢迎垂询。" ["companyID"]=> int(2) ["qq"]=> string(10) "2880611349" ["tel"]=> string(11) "18516349265" ["email"]=> string(26) "cuihejuan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(134) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0010c481-0000-0000-0000-00006a081378/2019012800000000763330/上海Ivy崔鹤娟137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(136) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0010c481-0000-0000-0000-00006a081378/2019012800000000763330/上海Ivy崔鹤娟二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=c401617ec11c917fbc9eaffc6a87af83&utm_source=Shanghai&fallback=2" ["sort"]=> int(15) ["videoUrl"]=> string(22) "shanghai-Ivy-cuihejuan" ["token"]=> string(32) "c401617ec11c917fbc9eaffc6a87af83" } [13]=> array(13) { ["id"]=> int(615) ["name"]=> string(16) "上海-Shary 张" ["desc"]=> string(256) "环球出国顾问shary张海燕,名校毕业,游学澳洲,欧洲。近5年投资移民从业经验,能深刻解读各国移民政策,做事谨慎。为您量身定制适合您的移民方案,开心的就是和客户一起庆祝移民成功! " ["companyID"]=> int(2) ["qq"]=> string(10) "2881098522" ["tel"]=> string(11) "18501720242" ["email"]=> string(28) "zhanghaiyan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(145) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0009ff19-0000-0000-0000-00005fd96551/2019040200000000800267/20190404-上海Shary张海燕137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0812/20160812085235626.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=8340f909f8eac1bd7e1d36cf7b9a8ed4&utm_source=Shanghai&fallback=2" ["sort"]=> int(16) ["videoUrl"]=> string(26) "shanghai-shary-zhanghaiyan" ["token"]=> string(32) "8340f909f8eac1bd7e1d36cf7b9a8ed4" } [14]=> array(13) { ["id"]=> int(999) ["name"]=> string(16) "上海-Doris 张" ["desc"]=> string(231) "我来自辽宁大连,主修艺术设计,爱旅行 爱生活 爱上海。基本每年的假期都游列各国,每个国家都有吸引我的地方, 了解更多,把认知传达给客户去选择最向往的移居国度。" ["companyID"]=> int(2) ["qq"]=> string(10) "2881131343" ["tel"]=> string(11) "18616942585" ["email"]=> string(29) " zhangxinman@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0706/20180706114706436.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0706/20180706115012808.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=ca1aab13eb5d1ab76d2e85670d63101b&utm_source=Shanghai&fallback=2" ["sort"]=> int(17) ["videoUrl"]=> string(26) "shanghai-Doris-zhangxinman" ["token"]=> string(32) "ca1aab13eb5d1ab76d2e85670d63101b" } [15]=> array(13) { ["id"]=> int(1414) ["name"]=> string(15) "上海-Skye 赵" ["desc"]=> string(277) "尊敬的环球客户您好,我是白金顾问Skye赵倩倩,多年澳洲、加拿大、新西兰、美国等国家的移民经验让我能快速帮您定位更适合您的移民项目,耐心细心、专业敬业是客户们对我的认可,期待与您的不期而遇。" ["companyID"]=> int(2) ["qq"]=> string(10) "2880155979" ["tel"]=> string(11) "18521365313" ["email"]=> string(29) "zhaoqianqian@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0322/af0be4b9c6c2c2f43d84c15f0c9b73c2.jpg" ["wxUrl"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0322/2c57786356a884f383bc05e31ba4ffe0.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=60ee6d62536526ee5f3ceb2d2e561700&utm_source=Shanghai&fallback=2" ["sort"]=> int(18) ["videoUrl"]=> string(26) "shanghai-Skye-zhaoqianqian" ["token"]=> string(32) "60ee6d62536526ee5f3ceb2d2e561700" } [16]=> array(13) { ["id"]=> int(1170) ["name"]=> string(16) "上海-Ethan 洪" ["desc"]=> string(241) "精通海外资产配置、身份规划,熟稔各国移民法案。CFA注册分析师,擅长根据客户条件,定制移民方案、配置海外资产。坚持以专业赢得信任,助力客户实现全球身份自由、财务自由!" ["companyID"]=> int(2) ["qq"]=> string(10) "2880667723" ["tel"]=> string(11) "18521365357" ["email"]=> string(24) "hongyichen@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1116/20181116043744462.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1116/20181116043834291.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=b62b4ed40d538efb9784d75b46137fae&utm_source=Shanghai&fallback=2" ["sort"]=> int(19) ["videoUrl"]=> string(25) "shanghai-Ethan-hongyichen" ["token"]=> string(32) "b62b4ed40d538efb9784d75b46137fae" } } } [10000]=> array(17) { ["id"]=> int(10000) ["countryID"]=> int(4) ["link"]=> string(9) "/xjp.html" ["isHome"]=> int(0) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&groupid=b4b0b6959d19e7ef7a9daae527f75906&ut" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0320/dc12341a4641a819d10fce9c9d460527.jpg" ["phone"]=> string(12) "+65 62061070" ["hotPhone"]=> string(12) "+65 62061070" ["mqIde"]=> string(32) "b4b0b6959d19e7ef7a9daae527f75906" ["identity"]=> string(18) "UpperLeft-xinjiapo" ["name"]=> string(9) "新加坡" ["desc"]=> string(291) "环球出国(新加坡)是业界较早在海外设立公司的移民机构,成立至今一直在为客户提供考察安家登陆服务。随着环球出国影响力在全球与日俱增,新加坡公司开始进军东南亚市场,这标志着我们又一次战略征程的启航。" ["address"]=> string(51) "36 Robinson Road #12-04 City House Singapore 068877" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0711/20160711102742289.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0901/20160901104003865.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(5) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(858) ["name"]=> string(19) "新加坡-Fiona 陈" ["desc"]=> string(227) "环球出国咨询顾问Fiona 陈,在韩国、新加坡留学多年,移居海外,熟悉全球多个国家政策,为您提供专业优质的移民方案,助力您开启更美好的未来!24小时竭诚为您服务!" ["companyID"]=> int(10000) ["qq"]=> string(10) "2880568347" ["tel"]=> string(12) "006597823273" ["email"]=> string(28) "chenyinghui@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0105/20180105035821259.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0105/20180105035945674.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=5c9da8f6ed91ad2a4a9ac5f2e64b30aa&utm_source=Xinjiapo&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "5c9da8f6ed91ad2a4a9ac5f2e64b30aa" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(488) ["name"]=> string(21) "新加坡-Pandora 潘" ["desc"]=> string(283) "环球出国顾问Pandora 潘雪,在美国及新加坡等地学习工作多年,熟知各国移民政策。为您介绍移民项目的同时,可以为您提供真实的海外生活感受。从您的根本需求出发,竭诚为您量身定制移民方案。欢迎垂询。" ["companyID"]=> int(10000) ["qq"]=> string(10) "2881303094" ["tel"]=> string(12) "006597806786" ["email"]=> string(23) "panxue@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0128/20160128043823684.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0128/20160128043955240.jpg" ["onlineTalk"]=> string(129) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=431372c553eeefad9400b1102484e13d&utm_source=Singapore&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(23) "xinjiapo-pandora-panxue" ["token"]=> string(32) "431372c553eeefad9400b1102484e13d" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(1133) ["name"]=> string(17) "新加坡-Amy 陈" ["desc"]=> string(275) "新加坡多年留学经验,深耕移民行业长达10年,精通各国移民政策及法案,协助数百组家庭成功移民海外置业定居。擅长商业技术移民,税务管理,海外资产安全配置等。愿我的专业,为您的移民之保驾护航。" ["companyID"]=> int(10000) ["qq"]=> string(10) "2880687158" ["tel"]=> string(12) "006592327984" ["email"]=> string(25) "chenpeng@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1031/20181031044921558.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1031/20181031045028847.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=a143d9148a043d66af871f48b16eef18&utm_source=Singapore&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "a143d9148a043d66af871f48b16eef18" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(1365) ["name"]=> string(21) "新加坡-Brandon 许" ["desc"]=> string(283) "Brandon,我在新加坡出生长大,英文是我的第一语言。热爱旅游,去过十几个国家,有多年的海外生活经历。平日喜欢读书研究各国风土民情及移民法案,希望我的专业与服务意识,可以帮助您选择合适的移民方案。" ["companyID"]=> int(10000) ["qq"]=> string(10) "2881131293" ["tel"]=> string(12) "006597898426" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(141) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00097a7e-0000-0000-0000-0000baee78fd/2019022000000000774697/新加坡Brandon许家荣137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(143) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00097a7e-0000-0000-0000-0000baee78fd/2019022000000000774697/新加坡Brandon许家荣二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=da4dc73d260ce1f66808cad486ae4d95&utm_source=Singapore&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "da4dc73d260ce1f66808cad486ae4d95" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(1459) ["name"]=> string(19) "新加坡-Emily 王" ["desc"]=> string(273) "新加坡生活多年熟悉当地文化,‘相信读万卷书,更要行万里路’热情诚恳,专业负责,有多年的高端客户经验。擅长商业技术移民,税务管理,海外资产安全配置等。愿我的专业,为您的移民之保驾护航。" ["companyID"]=> int(10000) ["qq"]=> string(10) "2880632921" ["tel"]=> string(10) "6598250924" ["email"]=> string(23) "emilywang@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(148) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0005a712-0000-0000-0000-0000e4816e4b/2019040400000000802392/20190412-新加坡Emily王清琳137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(156) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0005a712-0000-0000-0000-0000e4816e4b/2019040400000000802392/20190412-新加坡Emily王清琳顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=72490ea05b121cedd5fbaeb1ece88805&utm_source=Singapore&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> NULL ["token"]=> string(32) "72490ea05b121cedd5fbaeb1ece88805" } } } [12]=> array(17) { ["id"]=> int(12) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(14) "/hangzhou.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&groupid=0214f12fcf9503860f58e38f2a3e1ec8&ut" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0320/141f80dcbf58479d5153108df9143004.jpg" ["phone"]=> string(13) "0571-81023606" ["hotPhone"]=> string(12) "400-653-8353" ["mqIde"]=> string(32) "0214f12fcf9503860f58e38f2a3e1ec8" ["identity"]=> string(18) "UpperLeft-Zhejiang" ["name"]=> string(6) "杭州" ["desc"]=> string(268) "环球出国(杭州)成立于2012年,坐落于世贸丽晶城欧美中心,是一家专注于海外移民、投资的专业机构。经多年发展,环球杭州公司已帮助众多家庭完成移民的梦想,成为浙江地区移民行业的优选品牌。" ["address"]=> string(82) "杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城EAC欧美中心A座C区1301-1303室" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0717/20180717095538267.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0407/20170407114416178.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(22) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(1362) ["name"]=> string(16) "杭州-Shani 谢" ["desc"]=> string(279) "多年移民行业从业经验,深厚项目文案经验,熟知欧美澳加投资移民、技术移民政策;海外资产配置方案。客观、严谨、耐心,能为您的出国事宜提供专业的服务,为您的海外置业留学生活提供佳选指导和方案。" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2880687161" ["tel"]=> string(11) "19905817696" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(136) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0003765f-0000-0000-0000-0000076800d2/2019021900000000774227/杭州Shani谢炜洁137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(138) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0003765f-0000-0000-0000-0000076800d2/2019021900000000774227/杭州Shani谢炜洁二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=95c0758dc9a13eecee5195128a60c5f7&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "95c0758dc9a13eecee5195128a60c5f7" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(1361) ["name"]=> string(17) "杭州-Sherry 王" ["desc"]=> string(276) "加澳新等大国文案出身,专注大国移民及留学法案研究多年,熟练掌握各国移民政策及审案思路,为人平易近人,以专业的职业精神、细致耐心的态度为多组家庭成功获得了身份,受到客户的一致认可和好评。" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2881130935" ["tel"]=> string(11) "18069870519" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(137) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000e923f-0000-0000-0000-0000591e9bca/2019021900000000774336/杭州Sherry王雪芹137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(139) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000e923f-0000-0000-0000-0000591e9bca/2019021900000000774336/杭州Sherry王雪芹二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=bf01a1570cff9050c59d80875f1adbdd&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "bf01a1570cff9050c59d80875f1adbdd" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(1351) ["name"]=> string(17) "杭州-Julian 林" ["desc"]=> string(271) "从事移民行业9年多,曾担任环球澳新英爱等大国项目经理,环球项目开发经理;熟练掌握大国移民法案和审案思路;擅长根据客户实际问题设计合理处理方案;为人热情、亲和力强是您移路上的贴心朋友。" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2881131353" ["tel"]=> string(11) "18069891293" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(137) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00081fcc-0000-0000-0000-000064cc27d3/2019021300000000770545/杭州Julian林俊莲137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(139) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00081fcc-0000-0000-0000-000064cc27d3/2019021300000000770545/杭州Julian林俊莲二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=55682adea7623823ece73a2b2752c907&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(3) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "55682adea7623823ece73a2b2752c907" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(835) ["name"]=> string(17) "杭州-Sophia 宋" ["desc"]=> string(291) "从事移民行业多年,熟悉各国移民政策及文案制作,凭借专业的职业技能跟细心负责的职业品质,已协助500多组家庭成功定居海外。从您的需求出发,竭诚为您量身定制移民方案,我的服务理念就是:专业!专心!专注!" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2881130974" ["tel"]=> string(11) "18658821775" ["email"]=> string(28) "songxiaoxue@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/1107/20171107040011956.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/1107/20171107040018534.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=afba315a6ad9928442b55769286a6c30&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "afba315a6ad9928442b55769286a6c30" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(512) ["name"]=> string(15) "杭州-Iris 汪" ["desc"]=> string(298) "环球出国顾问Iris汪琳,拥有多年的海外工作和生活经验,能为客户准确定位合适的移民方案,留学规划,税务咨询,目前已成功帮助上百户家庭移民海外,用专业以及真诚获得客户的一致好评!期待为您提供专业的咨询服务!" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2881130689" ["tel"]=> string(11) "13136163896" ["email"]=> string(26) "wanglinhz@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(132) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00105f92-0000-0000-0000-00007f9c7f43/2019010200000000746272/杭州Iris汪琳137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0309/20160309053252905.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=122f0fe0c2f523ea1e256e4fecd8d561&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(21) "hangzhou-iris-wanglin" ["token"]=> string(32) "122f0fe0c2f523ea1e256e4fecd8d561" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(976) ["name"]=> string(14) "杭州-Sya 杜" ["desc"]=> string(279) "环球移民首席顾问Sya杜文,从事移民行业多年,已成功服务近500户家庭,为客户精准定位适合的方案,从客户实际情况出发提供最优选择,坚持以诚实守信为原则,客户至上为宗旨,让世界通行无阻,定居无忧。" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2880632976" ["tel"]=> string(11) "18067905626" ["email"]=> string(22) "duwen@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(131) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000ad96e-0000-0000-0000-0000f1c0d58b/2019010400000000747740/杭州Sya杜文137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0613/20180613022447545.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=3ffe9403c33cd274e4e4e3b2605b86ef&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(6) ["videoUrl"]=> string(18) "hangzhou-Sya-duwen" ["token"]=> string(32) "3ffe9403c33cd274e4e4e3b2605b86ef" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(1118) ["name"]=> string(17) "杭州-Aurora 梁" ["desc"]=> string(276) "从事移民行业三年,多次带客户去欧洲购房,去过美国,非洲,欧洲十几个国家,老公是芬兰人。热爱顾问工作,热爱环球,热爱服务,立志通过自己的专业能力和责任感,帮助客户实现通行无阻,定居无忧。" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2880155950" ["tel"]=> string(11) "18069870379" ["email"]=> string(27) "lianghaiou@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1023/20181023051701492.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1023/20181023051804882.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=ddca29f18aa4e74bebb5bd242860fd0a&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(7) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "ddca29f18aa4e74bebb5bd242860fd0a" } [7]=> array(13) { ["id"]=> int(745) ["name"]=> string(17) "杭州-Winnie 吴" ["desc"]=> string(323) "长达4年海外留学经历,5年移民行业工作经验,熟知美、澳、加、欧洲等各国移民政策,已服务超过近500位移民客户,成功帮助上百位家庭完成移民梦想,获得客户一致好评。秉承着诚信、专注、专业、严谨的服务宗旨,深得客户的信任与喜爱。" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2880632991" ["tel"]=> string(11) "15658000890" ["email"]=> string(24) "wuwenyi@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0519/20170519021834397.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0519/20170519022013229.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=89445812ac71091135ee6b97f82b5889&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(8) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "89445812ac71091135ee6b97f82b5889" } [8]=> array(13) { ["id"]=> int(1370) ["name"]=> string(18) "杭州-Blanche 陈" ["desc"]=> string(273) "四年多的教育及全球资产配置经验。凭借自身亲和力以及专业能力,从客户的角度出发,不管是基础的保险保障,税务规划,海外教育还是各国移民及投资,都能帮助每一位客户达到诉求,移居到心仪国家。" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2881131355" ["tel"]=> string(11) "18069870276" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(135) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000a42d0-0000-0000-0000-0000275cb17f/2019022800000000780099/杭州Blanche陈思137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(137) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000a42d0-0000-0000-0000-0000275cb17f/2019022800000000780099/杭州Blanche陈思二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=0dc15083d6be603f18cbc6a5bcb33726&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(9) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "0dc15083d6be603f18cbc6a5bcb33726" } [9]=> array(13) { ["id"]=> int(620) ["name"]=> string(16) "杭州-Molly 李" ["desc"]=> string(295) "从事出国行业6年多,带领过海外开发团队,深入研究各国政策环境,擅长为不同需求客户定制从子女国际教育、资产配置、税务身份到海外居留身份一站式方案,认真、严谨、尽责的态度获得了客户的充分信任与一致赞誉。" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2881130790" ["tel"]=> string(11) "15558103231" ["email"]=> string(25) "lihaiyan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0415/20170415084036629.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0825/20160825065615519.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=c1a2a390f9dff1c1ce3336249c2859ac&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(10) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "c1a2a390f9dff1c1ce3336249c2859ac" } [10]=> array(13) { ["id"]=> int(1423) ["name"]=> string(18) "杭州-Rihanna 董" ["desc"]=> string(259) "首席咨询顾问Rihanna董婉红,多年的移民、资产配置、留学从业经验,熟悉各国移民政策,已服务近百户家庭成功移民定居,坚持以诚实守信为原则,客户至上为宗旨,让世界通行无阻,定居无忧。" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2881130696" ["tel"]=> string(11) "18069785693" ["email"]=> string(28) "dongwanhong@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(132) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0006bc04-0000-0000-0000-000002d7b16d/2019032800000000796790/2018顾问弹窗137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(128) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0006bc04-0000-0000-0000-000002d7b16d/2019032800000000796790/2018顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=e906806bd92a3ea0dec8570668163d6d&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(11) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "e906806bd92a3ea0dec8570668163d6d" } [11]=> array(13) { ["id"]=> int(1425) ["name"]=> string(18) "杭州-Camille 赵" ["desc"]=> string(283) "从事留学及移民行业6年。毕业于瑞典政经专业,在美国生活工作多年,熟知欧美澳加等国风土人情及移民政策,擅长为不同需求的客户量身定制教育、移民移居及资产配置方案,助您实现全球通行无阻,定居无忧。" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2881130907" ["tel"]=> string(11) "18069871629" ["email"]=> string(22) "zhaoluhz@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0006f086-0000-0000-0000-0000e7bfaefd/2019040100000000799283/20190401-杭州Camille赵璐137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(152) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0006f086-0000-0000-0000-0000e7bfaefd/2019040100000000799283/20190401-杭州Camille赵璐顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=b316535d4d72762ef5522e401110532e&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(12) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "b316535d4d72762ef5522e401110532e" } [12]=> array(13) { ["id"]=> int(942) ["name"]=> string(16) "杭州-Susan 孟" ["desc"]=> string(225) "环球出国咨询顾问,认真、细致的双鱼座女,熟悉项目操作细节,风险点把控,具有专业的移民知识,严谨的工作态度,真诚的对待每一位客户,为您移民之路保驾护航。" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2881130684" ["tel"]=> string(11) "18069863985" ["email"]=> string(28) "mengfanbing@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1017/20181017052246804.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0515/20180515111708384.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=fec25f57985a3798eabf3fd517e59c88&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(13) ["videoUrl"]=> string(9) "hqqueenie" ["token"]=> string(32) "fec25f57985a3798eabf3fd517e59c88" } [13]=> array(13) { ["id"]=> int(1274) ["name"]=> string(16) "杭州-Fiona 徐" ["desc"]=> string(281) "环球出国首席移民顾问Fiona徐雨晴,潜心学习并从事海外事业多年。不管是海外移民,出国留学还是境外资产配置等方面,均可为客户精准匹配,提供个性化定制方案,实现客户全球通行无阻,定居无忧的移民梦。" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2880568327" ["tel"]=> string(11) "18757121814" ["email"]=> string(25) "xuyuqing@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(136) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00059e74-0000-0000-0000-000021c6351a/2018121800000000735020/杭州Fiona徐雨晴137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(138) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00059e74-0000-0000-0000-000021c6351a/2018121800000000735020/杭州Fiona徐雨晴二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=09265b0997601c523bce720562a8597b&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(14) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "09265b0997601c523bce720562a8597b" } [14]=> array(13) { ["id"]=> int(1294) ["name"]=> string(16) "杭州-Riane 刘" ["desc"]=> string(274) "环球出国白金咨询顾问Riane刘灿,毕业于澳洲名校,永居身份,澳洲7年学习工作经历。从事移民留学行业多年,以专业严谨负责的态度和高效贴心的服务,为每一位客户量身定制最适合的方案,欢迎随时咨询~" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2880155976" ["tel"]=> string(11) "18067969596" ["email"]=> string(23) "liucan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(133) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000bfa45-0000-0000-0000-0000d6615c02/2019010900000000750878/杭州Riane刘灿137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(135) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000bfa45-0000-0000-0000-0000d6615c02/2019010900000000750878/杭州Riane刘灿二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=2198aa4bb095be1fe09ee49bd7409d3e&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(15) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "2198aa4bb095be1fe09ee49bd7409d3e" } [15]=> array(13) { ["id"]=> int(1353) ["name"]=> string(17) "杭州-Connie 王" ["desc"]=> string(228) "多年移民行业经验,曾亲自审案、递案协助数百组家庭成功办理身份和配置海外资产,熟悉香港、新加坡、欧洲以及各大国政策,以专业的精神、真诚的态度助您移路顺利。" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2880632970" ["tel"]=> string(11) "18067969597" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(137) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00114fba-0000-0000-0000-00007e83bcaa/2019021500000000772583/杭州Connie王庆虹137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(139) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00114fba-0000-0000-0000-00007e83bcaa/2019021500000000772583/杭州Connie王庆虹二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=bd6b8d088947bc98894fa4be9450d8cd&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(16) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "bd6b8d088947bc98894fa4be9450d8cd" } [16]=> array(13) { ["id"]=> int(1356) ["name"]=> string(16) "杭州-Laura 汤" ["desc"]=> string(286) "从事出国投资、留学、移民行业已逾7年,精通韩语、英语,海外留学归国,对国际事务,国内外局势,投资金融理财等都有研究,能为您的出国事宜提供专业的服务,为您的海外置业留学生活提供合适的指导和方案。" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2881130661" ["tel"]=> string(11) "18069870309" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(136) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0010a8f3-0000-0000-0000-00006a930f67/2019021500000000772301/杭州Laura汤璐燕137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(138) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0010a8f3-0000-0000-0000-00006a930f67/2019021500000000772301/杭州Laura汤璐燕二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=d6b748e3ce0b4fee68bc130b5b0186c5&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(17) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "d6b748e3ce0b4fee68bc130b5b0186c5" } [17]=> array(13) { ["id"]=> int(1035) ["name"]=> string(16) "杭州-Vicky 梅" ["desc"]=> string(158) "专注移民8年以上,熟知各国移民留学政策,尤其对加澳新等大国移民政策有深入了解,已成功协助数百户家庭定居海外~" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2881130932" ["tel"]=> string(11) "18069781387" ["email"]=> string(25) "meilifen@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0801/20180801044030907.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0801/20180801044137281.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=32fad5751ecad85e3788390cddb07172&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(18) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "32fad5751ecad85e3788390cddb07172" } [18]=> array(13) { ["id"]=> int(1374) ["name"]=> string(17) "杭州-Sookie 何" ["desc"]=> string(252) "留学归国后一直从事海外移民、留学、投资行业,经历了各国移民政策变化,精通各国移民政策。因为专注,所以专业,希望凭借自己积累多年的专业知识和经验能帮助您顺利移居理想国度!" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2881130788" ["tel"]=> string(11) "18069871961" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(146) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000f1205-0000-0000-0000-00006a9a965f/2019022800000000780519/20190304-杭州Sookie何小维137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(148) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000f1205-0000-0000-0000-00006a9a965f/2019022800000000780519/20190304-杭州Sookie何小维二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=6d03b0e5eed2ec476b6ad69dc159ff8c&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(19) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "6d03b0e5eed2ec476b6ad69dc159ff8c" } [19]=> array(13) { ["id"]=> int(1429) ["name"]=> string(20) "杭州-Stephanie 沈" ["desc"]=> string(294) "专业咨询顾问,曾游历各国,热爱各国文化。加入环球以来,处理过加拿大、澳洲等各国文案工作,精通加澳美新等二十多个国家的移民法案,为上百组家庭成功办理移民。愿我的专业,真诚服务为您的移民方案保驾护航。" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(11) "28811131302" ["tel"]=> string(11) "18069870931" ["email"]=> string(28) "shendan@globevisa.com.cn
" ["imgUrl"]=> string(146) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00082ca8-0000-0000-0000-0000a2e91eb1/2019040300000000800959/20190403-杭州Stephanie沈旦137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(148) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00082ca8-0000-0000-0000-0000a2e91eb1/2019040300000000800959/20190403-杭州Stephanie沈旦二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=494668e8a67d2b798eb0c41caab7fbee&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "494668e8a67d2b798eb0c41caab7fbee" } [20]=> array(13) { ["id"]=> int(1434) ["name"]=> string(16) "杭州-Amber 金" ["desc"]=> string(276) "杭州专业顾问Amber,已有6年多的海外教育及全球资产规划经验。凭借着专业度,根据客户的个人情况,制定出适合客户移民,留学和海外资产配置的定制方案。用专业、真诚、细心,为您的移民之路保驾护航。" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2880262314" ["tel"]=> string(11) "18069870269" ["email"]=> string(26) "jinxueyan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(145) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000c99fd-0000-0000-0000-00008aa0329e/2019040300000000801515/20190404-杭州Amber金雪燕137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(153) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000c99fd-0000-0000-0000-00008aa0329e/2019040300000000801515/20190404-杭州Amber金雪燕顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=be63566b763f3c38e92f30a4eed1df5e&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "be63566b763f3c38e92f30a4eed1df5e" } [21]=> array(13) { ["id"]=> int(1446) ["name"]=> string(14) "杭州-Amy 朱" ["desc"]=> string(298) "5年多的海外教育及全球资产规划经验。丰富的个人海外生活求学经验为客户提供了全面的移民留学相关知识,站在客户角度,从海外留学,移民出境,财富规划等全方位为每一位客户规划抵御风险,实现定居无忧,通行无阻。" ["companyID"]=> int(12) ["qq"]=> string(10) "2880568352" ["tel"]=> string(11) "18067903793" ["email"]=> string(26) "zhuqingyu@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(143) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0007d8af-0000-0000-0000-0000ca0dca9c/2019040300000000801534/20190410-杭州Amy朱晴宇137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(151) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0007d8af-0000-0000-0000-0000ca0dca9c/2019040300000000801534/20190410-杭州Amy朱晴宇顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=9fd62bee3aa77db65ea5c7c21318b385&utm_source=Hangzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "9fd62bee3aa77db65ea5c7c21318b385" } } } [10005]=> array(17) { ["id"]=> int(10005) ["countryID"]=> int(5) ["link"]=> string(14) "/Malaysia.html" ["isHome"]=> int(0) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&groupid=cb99860376c1827b62c7c69719108d4" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0320/074b5012fd22ecebc989adc38cf66ff4.jpg" ["phone"]=> string(13) "+60 326901530" ["hotPhone"]=> string(13) "+60 326901530" ["mqIde"]=> string(32) "cb99860376c1827b62c7c69719108d45" ["identity"]=> string(18) "UpperLeft-Jilongpo" ["name"]=> string(9) "吉隆坡" ["desc"]=> string(243) "环球出国(马来西亚)致力于协助国内外马来客户办理考察接待、子女入学、金融投资、租房买车、理财报税等安家事务。环球马来与移民局沟通良好,获取第二家园办理政策更便捷。" ["address"]=> string(87) "Level 41, Vista Tower, The Intermark, 348 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0212/20190212123035823.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0910/20180910054903607.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(3) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(1036) ["name"]=> string(19) "吉隆坡-Celia 裘" ["desc"]=> string(114) "性格比较乐观开朗,积极向上。之前也从事过金融行业,对资产配置这块也比较了解。" ["companyID"]=> int(10005) ["qq"]=> string(10) "2880667698" ["tel"]=> string(14) "00600173123590" ["email"]=> string(21) "qiuyiru@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0801/20180801044552338.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0801/20180801044658348.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=7baa44b115ea8a2d6d3da23945d8861f&utm_source=Malaysia&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "7baa44b115ea8a2d6d3da23945d8861f" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(998) ["name"]=> string(19) "吉隆坡-Jolie 章" ["desc"]=> string(201) "上外经济学硕士,英语专八,曾就职美国银行,在移民行业有六年经验,擅长商业移民技术移民,海外资产配置及税务管理,已成功服务过530多户家庭。" ["companyID"]=> int(10005) ["qq"]=> string(10) "2880385050" ["tel"]=> string(13) "0060168984156" ["email"]=> string(24) "joliezhang@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0706/20180706110811833.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0706/20180706110937139.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=12eaa0425ae3f5161b0268f343d5a3e0&utm_source=Malaysia&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "12eaa0425ae3f5161b0268f343d5a3e0" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(1011) ["name"]=> string(21) "吉隆坡-Keremjeet K" ["desc"]=> string(86) "I'm Kj, I have been in this industry for the past 5 years with serving 100 client." ["companyID"]=> int(10005) ["qq"]=> string(10) "2880262309" ["tel"]=> string(14) "00600169844156" ["email"]=> string(30) "keremjeetkaur@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0713/20180713102012291.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0713/20180713102153780.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=c3c339c95a23a9eacbd074c1f24ca53a&utm_source=Malaysia&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "c3c339c95a23a9eacbd074c1f24ca53a" } } } [14]=> array(17) { ["id"]=> int(14) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(13) "/qingdao.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&groupid=a055abf8c3c52a0539974a2b29dca3dd&ut" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0320/3c86b4e0a66d7830b59d208c624f9271.jpg" ["phone"]=> string(13) "0532-66997999" ["hotPhone"]=> string(12) "400-086-8353" ["mqIde"]=> string(32) "a055abf8c3c52a0539974a2b29dca3dd" ["identity"]=> string(17) "UpperLeft-Qingdao" ["name"]=> string(6) "青岛" ["desc"]=> string(255) "环球出国(青岛)成立以来一直专注于海外投资移民,业务范围覆盖众多国家及地区。环球始终贯彻“专业”的核心理念,致力为客户提供“量身定制式管家级移民服务”,获得客户一致认可。" ["address"]=> string(89) "青岛市市南区香港中路2号海航万邦中心1109室(青岛世贸中心西侧)" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0717/20180717095657817.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0817/20180817113320315.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(26) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(903) ["name"]=> string(15) "青岛-Ayla 潘" ["desc"]=> string(295) "Hi,我是环球首席咨询顾问Ayla潘如,2013年入职环球,熟知各国移民政策及移民的各个阶段,成功帮助几百组家庭获得身份,赢得了客户的信任和友情,我相信越努力越专业越幸运,希望努力专业的我能帮到未来的幸运的您!" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2881130810" ["tel"]=> string(11) "18300220672" ["email"]=> string(22) "panru@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0416/20180416045008585.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0416/20180416045319966.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=38642fed121898453f83558393be8125&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(18) "qingdao-Ayla-panru" ["token"]=> string(32) "38642fed121898453f83558393be8125" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(916) ["name"]=> string(17) "青岛-Joanna 李" ["desc"]=> string(297) "我是环球出国首席顾问李桂芝,从事移民行业多年,精通各国移民法案与相关政策,擅长为不同需求的客户定制专属的移民方案,咨询风格不仅专业而且具有亲和力,目前已成功帮助数百位客户实现移民梦想,我在环球等您。" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2881130958" ["tel"]=> string(11) "18806485815" ["email"]=> string(25) "liguizhi@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0426/20180426023352380.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0426/20180426023555854.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=f5c71906b014080df3462b9010b54f2d&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(3) ["videoUrl"]=> string(23) "qingdao-Joanna-liguizhi" ["token"]=> string(32) "f5c71906b014080df3462b9010b54f2d" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(348) ["name"]=> string(14) "青岛-Amy 徐" ["desc"]=> string(296) "Amy徐晶--经济管理硕士,曾任职房地产上市公司。长期研究各国经济及移民政策,擅长为高资产家庭制定投资及移民方案,项目操作风格偏向稳健型。入行以来未出现过一例投诉,凭借认真尽责的态度,获得客户的一致赞誉。" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2881131092" ["tel"]=> string(11) "18561673230" ["email"]=> string(25) "xujingqd@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0620/20170620032923155.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/0619/20150619020649132.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=20bf7145900a3fae84162a647ff5540d&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(18) "qingdao-amy-xujing" ["token"]=> string(32) "20bf7145900a3fae84162a647ff5540d" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(170) ["name"]=> string(16) "青岛-Alice 冯" ["desc"]=> string(301) "环球出国咨询顾问Alice冯文曲,从事出国行业多年,熟知近百个移民留学投资项目的历史和现状,已成功帮助数千家庭实现出国梦想。拥有20余个国家居住和学习的经历,可以为您提供真实的海外生活感受,深得客户信赖和赞誉。" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2880568310" ["tel"]=> string(11) "18366264170" ["email"]=> string(26) "fengwenqu@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0708/20160708053850967.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0708/20160708053901842.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=af9a8d9c1686631f78b2b0d60bd2d0fb&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(6) ["videoUrl"]=> string(23) "qingdao-alice-fengwenqu" ["token"]=> string(32) "af9a8d9c1686631f78b2b0d60bd2d0fb" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(665) ["name"]=> string(15) "青岛-Kiki 孙" ["desc"]=> string(328) "环球出国顾问孙珍珍,有着多年从业经验,致力为客户上刀山下火海,站在客户的角度上给客户推荐适合简单快捷安全便宜的移民方案。得到了客户的一直好评跟认可 。本人立誓会秉承环球以人为本,客户至上的理念,为客户提供至高的移民服务。" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2881130707" ["tel"]=> string(11) "13553086020" ["email"]=> string(28) "sunzhenzhen@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1108/20181108053123755.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/1117/20161117023459865.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=825ce6d7643546a56fd471b6eeaf7669&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(8) ["videoUrl"]=> string(24) "qingdao-kiki-sunzhenzhen" ["token"]=> string(32) "825ce6d7643546a56fd471b6eeaf7669" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(1042) ["name"]=> string(16) "青岛-Bella 王" ["desc"]=> string(288) "为逾千家庭提供专业合理的海外移民生活规划,子女入学选择,全球资产配置方案,已助数百户家庭完成全球海外投资及家庭保障,专业、认真、负责是客户对我的评价,期待与您合作,助您全球通行无阻,定居无忧!" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2881130801" ["tel"]=> string(11) "18661461805" ["email"]=> string(26) "wangdanqd@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0809/20180809053357337.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0809/20180809053525811.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=03aa6ff2cd7b7517579769a6dc4c28a1&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(10) ["videoUrl"]=> string(21) "qingdao-Bella-wangdan" ["token"]=> string(32) "03aa6ff2cd7b7517579769a6dc4c28a1" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(600) ["name"]=> string(14) "青岛-Eva 杨" ["desc"]=> string(307) "环球出国咨询顾问,在法工作生活五年。熟知各国移民政策,成功为500多个家庭量身定制移民方案。拥有丰富的移民、海外投资以及生活经验,为每一个客户量身定制合适的移民方案。秉承热情的工作态度为您的移民之路保驾护航! " ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2881130844" ["tel"]=> string(11) "18561527703" ["email"]=> string(25) "yangsiyu@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0306/20170306115137940.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0719/20160719042218540.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=47fbfd9cf6e6d58df0bbb31f8b39f980&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(11) ["videoUrl"]=> string(18) "jinan-eva-yangsiyu" ["token"]=> string(32) "47fbfd9cf6e6d58df0bbb31f8b39f980" } [7]=> array(13) { ["id"]=> int(1136) ["name"]=> string(16) "青岛-Carol 林" ["desc"]=> string(277) "我叫林珈含,从事移民行业三年,精通各国移民法案,为两百多组客户成功办理移民并妥善完成房产资产留学等后续或相关工作。我乐观幽默体贴,工作中的我认真严谨!可以做您真诚的朋友、可靠的合作伙伴!" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2881130875" ["tel"]=> string(11) "13206366334" ["email"]=> string(26) "linruirui@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1102/20181102121422412.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1102/20181102121520786.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=32fcce12ff43330a63a619bb085c3b8a&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(12) ["videoUrl"]=> string(23) "qingdao-Carol-linruirui" ["token"]=> string(32) "32fcce12ff43330a63a619bb085c3b8a" } [8]=> array(13) { ["id"]=> int(1164) ["name"]=> string(16) "青岛-Lydia 李" ["desc"]=> string(258) "从事移民行业多年。精通各国移民法案,熟知各国生活福利和教育优势,通晓海外资产规划各种方案。办事成熟稳重,为人真诚。已帮助并指导数百组家庭建立海外第二家园,获得客户一致赞誉!" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2880611307" ["tel"]=> string(11) "18560653107" ["email"]=> string(24) "liminqd@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0315/21ddf374170f3832de7527bb4d9fa346.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1113/20181113033700370.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=c217a93ec825897684ff3a64bda02ee8&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(13) ["videoUrl"]=> string(20) "qingdao-Lydia-liminq" ["token"]=> string(32) "c217a93ec825897684ff3a64bda02ee8" } [9]=> array(13) { ["id"]=> int(1167) ["name"]=> string(17) "青岛-Claire 姜" ["desc"]=> string(291) "我是环球出国首席咨询顾问姜欣欣,从事移民行业三年时间,成功帮助数百组家庭获得移民身份。熟知各个国家的移民法案与政策,秉承着“用真诚的服务,温暖的笑容”服务好我的每一组客户,深受客户的信任与认可。" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2880611341" ["tel"]=> string(11) "18669837270" ["email"]=> string(28) "jiangxinxin@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0315/721a9ac4634adac27597729d714f433a.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1115/20181115024722894.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=6c733b2b192d317e7150888a10da80a9&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(14) ["videoUrl"]=> string(26) "qingdao-Claire-jiangxinxin" ["token"]=> string(32) "6c733b2b192d317e7150888a10da80a9" } [10]=> array(13) { ["id"]=> int(1168) ["name"]=> string(16) "青岛-Grace 马" ["desc"]=> string(279) "我是环球集团首席咨询顾问Grace,从事移民行业6年,精通各国移民法案政策,已经帮助上百组家庭实现移民,留学,海外资产配置的规划,并且凭借专业优质的服务赢得了客户的一致认可和称赞,欢迎您的咨询。" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2881130894" ["tel"]=> string(11) "18562623404" ["email"]=> string(26) "mahuiyuan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1115/20181115025203220.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1115/20181115025301886.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=b8d08f05b6b65785f8f0846b9fc8fc51&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(15) ["videoUrl"]=> string(23) "qingdao-Grace-mahuiyuan" ["token"]=> string(32) "b8d08f05b6b65785f8f0846b9fc8fc51" } [11]=> array(13) { ["id"]=> int(1205) ["name"]=> string(14) "青岛-Ada 王" ["desc"]=> string(202) "首席顾问Ada王燕,2013年加入移民行业,熟知各国移民政策,对前端咨询后期材料收集、制作,经验丰富。用我的专业、敬业为您提供最全面的咨询服务。" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2881130908" ["tel"]=> string(11) "18562637937" ["email"]=> string(26) "wangyanjn@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1123/20181123061924478.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1123/20181123062047224.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=52111f56be433eef1bd5d2c0ae6da11a&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(16) ["videoUrl"]=> string(19) "qingdao-Ada-wangyan" ["token"]=> string(32) "52111f56be433eef1bd5d2c0ae6da11a" } [12]=> array(13) { ["id"]=> int(762) ["name"]=> string(16) "青岛-Lucia 于" ["desc"]=> string(302) "环球出国咨询顾问Lucia于沁鹭,拥有丰富的移民、海外投资以及生活经验,熟知各国移民政策,成功为数百个家庭量身定制移民方案,得到顾客们的一致认可和信任。不止是您的移民顾问,更为您提供海外资产配置全面咨询服务。" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2881131389" ["tel"]=> string(11) "18562833603" ["email"]=> string(24) "Yuqinlu@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0704/20170704040946589.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0704/20170704040955292.jpg" ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=ad8f4ac8baa5505fee0a3f6339d54fb" ["sort"]=> int(99) ["videoUrl"]=> string(21) "qingdao-lucia-yuqinlu" ["token"]=> string(0) "" } [13]=> array(13) { ["id"]=> int(1321) ["name"]=> string(17) "青岛-Summer 姜" ["desc"]=> string(247) "环球移民首席咨询顾问Summer姜美玲,从事移民行业多年,精通移民法案政策,已帮助上千家庭实现移民梦想! 秉承专业的工作态度,为您订制移民留学方案,祝您早日开启海外生活。
" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2880611313" ["tel"]=> string(11) "15692323455" ["email"]=> string(29) "jiangmeiling@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(137) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00088f54-0000-0000-0000-00002ef1a715/2019012100000000757794/青岛Summer姜美玲137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(139) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00088f54-0000-0000-0000-00002ef1a715/2019012100000000757794/青岛Summer姜美玲二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=3cfa521ac0b924bfff05f3096e8db199&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "3cfa521ac0b924bfff05f3096e8db199" } [14]=> array(13) { ["id"]=> int(1350) ["name"]=> string(16) "青岛-Linda 王" ["desc"]=> string(261) "环球出国专业顾问Linda王琳,加拿大温哥华生活数年归国,一直致力于移民留学资产配置税务规划专业咨询服务领域,熟知各国移民政策及政策走向,以专业,热情的服务为客户打造专属的移民方案." ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2880155940" ["tel"]=> string(11) "18561952990" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(133) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00029a3a-0000-0000-0000-0000ac1143d3/2019021100000000769358/青岛Linda王琳137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(135) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00029a3a-0000-0000-0000-0000ac1143d3/2019021100000000769358/青岛Linda王琳二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=f2f5df772bac0ff77e4ccb790621b43b&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(21) "qingdao-linda-wanglin" ["token"]=> string(32) "f2f5df772bac0ff77e4ccb790621b43b" } [15]=> array(13) { ["id"]=> int(1381) ["name"]=> string(16) "青岛-Amira 聂" ["desc"]=> string(204) "世界排名前三十院校美国明尼苏达大学传播学毕业,曾供职于世界五百强企业。回国后从事移民行业三年,熟知各国移民政策。稳健谨慎,用成功率说话。" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2880632993" ["tel"]=> string(11) "18563997793" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(145) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000861ba-0000-0000-0000-00009956177b/2019022800000000780749/20190305-青岛Amira聂颖慧137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(147) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000861ba-0000-0000-0000-00009956177b/2019022800000000780749/20190305-青岛Amira聂颖慧二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=3c09026989dec4f9cebb5c46e2cfb0f7&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "3c09026989dec4f9cebb5c46e2cfb0f7" } [16]=> array(13) { ["id"]=> int(1395) ["name"]=> string(14) "青岛-Mia 王" ["desc"]=> string(303) "我是环球专业移民顾问王梦杨,长期研究各国经济及移民政策,擅长为高资产家庭制定投资及移民方案,目前已为上千逾家庭提供资产配置、子女教育及生活规划。工作中认真严谨,凭借多年工作经验,得到客户一致好评与认可。" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2880611319" ["tel"]=> string(11) "18562863327" ["email"]=> string(29) "wangmengyang@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(143) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000d3e84-0000-0000-0000-00005fdbad3f/2019031200000000787484/20190313-青岛Mia王梦杨137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(145) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000d3e84-0000-0000-0000-00005fdbad3f/2019031200000000787484/20190313-青岛Mia王梦杨二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=75280e163e1ac4b8b145c2d42d0360ec&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(24) "qingdao-Mia-wangmengyang" ["token"]=> string(32) "75280e163e1ac4b8b145c2d42d0360ec" } [17]=> array(13) { ["id"]=> int(1399) ["name"]=> string(17) "青岛-Kairos 孔" ["desc"]=> string(277) "这个行业对于我有一种情怀一种感恩所在。从事出国行业多年、熟知近百个移民留学投资项目的历史和现状、为您提供专业、综合、负责任的评估、已成功帮助数千家庭实现出国梦想,深得客户的信赖和赞美。 " ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2880155969" ["tel"]=> string(11) "18669729578" ["email"]=> string(28) "kongyinping@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(146) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000e6157-0000-0000-0000-0000561939e6/2019031500000000789455/20190318-青岛Kairos孔银萍137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(148) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000e6157-0000-0000-0000-0000561939e6/2019031500000000789455/20190318-青岛Kairos孔银萍二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=7f27e972b606316ae2e3e75f76d44887&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(26) "qingdao-Kairos-kongyinping" ["token"]=> string(32) "7f27e972b606316ae2e3e75f76d44887" } [18]=> array(13) { ["id"]=> int(1407) ["name"]=> string(15) "青岛-Cara 孙" ["desc"]=> string(286) "我是环球专业顾问Cara孙春霞,从事移民行业多年,精通各国移民政策,子女教育,全球资产配置。成功帮助数百组家庭拿到海外身份,擅长解决疑难问题,秉承专业热情24小时在线服务,成就您和家人的海外第二家园!" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2880632978" ["tel"]=> string(11) "18563980757" ["email"]=> string(27) "sunchunxia@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(145) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0005faf3-0000-0000-0000-00005fdc875e/2019032000000000791742/20190321-青岛-Cara孙春霞137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(147) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0005faf3-0000-0000-0000-00005fdc875e/2019032000000000791742/20190321-青岛-Cara孙春霞二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=2c52575399b5d405a75300b49d18daf8&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(23) "qingdao-Cara-sunchunxia" ["token"]=> string(32) "2c52575399b5d405a75300b49d18daf8" } [19]=> array(13) { ["id"]=> int(1427) ["name"]=> string(15) "青岛-Seth 田" ["desc"]=> string(300) "移民行业从业多年,帮助上百组家庭拿到海外身份。从您的需求出发,为您制定最适合您的移民方案。为您海外资产配置,子女教育及税务筹划提供全方位的咨询服务,愿用我的专业和热情周到的服务为您的移民之路保驾护航。" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2880262305" ["tel"]=> string(11) "18562619317" ["email"]=> string(31) "tianshuaishuai@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0005f061-0000-0000-0000-0000561864c7/2019040100000000799594/20190402-青岛Seth田帅帅137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(152) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0005f061-0000-0000-0000-0000561864c7/2019040100000000799594/20190402-青岛Seth田帅帅顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=413772f0b4ad38e5ff37c0f293c5b7ca&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(27) "qingdao-Seth-tianshuaishuai" ["token"]=> string(32) "413772f0b4ad38e5ff37c0f293c5b7ca" } [20]=> array(13) { ["id"]=> int(1428) ["name"]=> string(17) "青岛-Elaine 王" ["desc"]=> string(240) "环球出国首席顾问王琳雅,从业以来,一直秉承专业负责认真的态度,熟知最新的移民法案政策。为客户打造专属的移民、留学及海外资产配置等方案。您的满意是我们最大的追求。" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2880568313" ["tel"]=> string(11) "18561566529" ["email"]=> string(26) "wanglinya@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(146) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0003e87a-0000-0000-0000-00000883bb00/2019040200000000800617/20190403-青岛Elaine王琳雅137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(148) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0003e87a-0000-0000-0000-00000883bb00/2019040200000000800617/20190403-青岛Elaine王琳雅二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=53e61f74d84249dc5b1a8ca4c2414c28&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "53e61f74d84249dc5b1a8ca4c2414c28" } [21]=> array(13) { ["id"]=> int(1435) ["name"]=> string(15) "青岛-Abby 张" ["desc"]=> string(296) "我是环球首席顾问张桂香,从事移民行业近10年,熟悉各国移民政策,已成功帮助数百组家庭定居海外。英文流利,喜欢运动和旅行,参加过全马。责任心强,连续多年被评为服务之星,收获无数客户表扬信。我在环球等您!" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2881130869" ["tel"]=> string(11) "17685532242" ["email"]=> string(30) "zhangguixiang@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00066b5a-0000-0000-0000-0000171f27e6/2019040400000000801912/20190404-青岛Abby张桂香137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(152) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00066b5a-0000-0000-0000-0000171f27e6/2019040400000000801912/20190404-青岛Abby张桂香顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=b937a4cbc3d916c96c64311731beeab0&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "b937a4cbc3d916c96c64311731beeab0" } [22]=> array(13) { ["id"]=> int(1451) ["name"]=> string(18) "青岛-Rebecca 陈" ["desc"]=> string(274) "在加拿大学习生活4年,归国后一直致力于移民行业,拥有丰富的移民留学、海外投资以及生活经验,熟知各国移民政策,成功为数百个家庭量身定制移民方案,得到顾客们的一致认可和信任,期待与您合作。" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2880262315" ["tel"]=> string(11) "18661461975" ["email"]=> string(27) "chenrongqd@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000d3923-0000-0000-0000-000075a885df/2019041000000000804598/20190411-青岛Rebecca陈榕137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(152) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000d3923-0000-0000-0000-000075a885df/2019041000000000804598/20190411-青岛Rebecca陈榕顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=5c33cd5a98129475f31624e6821f6211&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "5c33cd5a98129475f31624e6821f6211" } [23]=> array(13) { ["id"]=> int(1455) ["name"]=> string(16) "青岛-Sunny 方" ["desc"]=> string(290) "您好,我是环球出国首席咨询顾问Sunny方瑜,从事移民行业多年,精通移民法案政策,熟知各国移民政策,已成功为数百个家庭实现移民梦想,秉承专业的工作态度,为您订制移民留学方案,祝您早日开启海外无忧生活。" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2880156011" ["tel"]=> string(11) "18562751595" ["email"]=> string(23) "fangyu@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(142) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000aa3d2-0000-0000-0000-000075a96011/2019041000000000804511/20190412-青岛Sunny方玉137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(150) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000aa3d2-0000-0000-0000-000075a96011/2019041000000000804511/20190412-青岛Sunny方玉顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=3af312da8af9d924939f30473711d421&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> NULL ["token"]=> string(32) "3af312da8af9d924939f30473711d421" } [24]=> array(13) { ["id"]=> int(1457) ["name"]=> string(15) "青岛-Kris 李" ["desc"]=> string(285) "在加拿大工作生活九年。熟知各国移民政策,成功为300多个家庭量身定制移民方案。拥有丰富的移民、海外投资以及生活经验,为每一个客户量身定制合适的移民方案。秉承热情的工作态度为您的移民之路保驾护航!" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2881130727" ["tel"]=> string(11) "18562833603" ["email"]=> string(27) "lixiaopeng@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00034e7e-0000-0000-0000-0000864a8736/2019041200000000805770/20190412-青岛Kris李小鹏137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(152) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00034e7e-0000-0000-0000-0000864a8736/2019041200000000805770/20190412-青岛Kris李小鹏顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=4b5352ca1c858822f822429b06ef7c7f&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> NULL ["token"]=> string(32) "4b5352ca1c858822f822429b06ef7c7f" } [25]=> array(13) { ["id"]=> int(1464) ["name"]=> string(16) "青岛-Liang 周" ["desc"]=> string(211) "我是环球投资移民首席咨询顾问周承亮,从事移民行业多年,熟知各国移民政策,已成功帮助数百人实现移民梦想。很高兴为您服务,我的24小时专线:18563997793" ["companyID"]=> int(14) ["qq"]=> string(10) "2880987563" ["tel"]=> string(11) "18563997793" ["email"]=> string(31) "zhouchengliang@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(145) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000bd02b-0000-0000-0000-0000f073f7e3/2019041200000000805869/20190401-青岛Liang周承亮137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(153) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000bd02b-0000-0000-0000-0000f073f7e3/2019041200000000805869/20190401-青岛Liang周承亮顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=16e296a6a6393cf6b22d50595f8a2dec&utm_source=Qingdao&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> NULL ["token"]=> string(32) "16e296a6a6393cf6b22d50595f8a2dec" } } } [10001]=> array(17) { ["id"]=> int(10001) ["countryID"]=> int(7) ["link"]=> string(9) "/dld.html" ["isHome"]=> int(0) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&groupid=bdd5bbccd0a5a0448434112a60af162b&ut" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0320/99b763e76741c7c3a14ac7f94dc43188.jpg" ["phone"]=> string(19) "+1(416)800 7213" ["hotPhone"]=> string(19) "+1(416)800 7213" ["mqIde"]=> string(32) "bdd5bbccd0a5a0448434112a60af162b" ["identity"]=> string(19) "UpperLeft-Duolunduo" ["name"]=> string(9) "多伦多" ["desc"]=> string(321) "环球出国(多伦多)一直秉承“高品质服务”的理念,拥有丰富新移民家庭登陆接待经验,掌握移民安居政策;快速办理各项登陆事务,专车专人陪同,量身订制贵宾专享;专业教育指导、租房买房、专家理财等贴心服务助您开启加国新生活。" ["address"]=> string(55) "3623 Highway 7 East, Unit 108, Markham, Ontario, Canada" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0516/20170516102807599.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0516/20170516102818486.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(4) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(737) ["name"]=> string(18) "多伦多-Cici 王" ["desc"]=> string(211) "环球出国加拿大多伦多咨询顾问Cici。性格开朗外向,风趣幽默,做事认真仔细。拥有多年客服经验,熟知各国移民政策。秉承专业和真诚为您服务,欢迎咨询!" ["companyID"]=> int(10001) ["qq"]=> string(10) "2880156022" ["tel"]=> string(13) "0016475230608" ["email"]=> string(29) "wangxiaomeng@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0516/20170516032531509.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0821/20180821111225309.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=bb5a1ea4daa2f4e321a93683e1d93d57&utm_source=Duolunduo&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(27) "duolunduo-cici-wangxiaomeng" ["token"]=> string(32) "bb5a1ea4daa2f4e321a93683e1d93d57" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(992) ["name"]=> string(21) "多伦多-Eugenia 余" ["desc"]=> string(259) "我是Eugenia,毕业于温莎大学教育系硕士专业。来加拿大留学两年现在已毕业加入环球白金咨询顾问。之前在一家西人屋顶公司做了一年的客服,喜欢读书,游泳和看电影。英文流利,专业,亲切。" ["companyID"]=> int(10001) ["qq"]=> string(10) "2881131255" ["tel"]=> string(10) "2262468115" ["email"]=> string(25) "yuyunjie@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0629/20180629102456238.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0629/20180629102745906.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=ae833e45e490e4f2bc6725a54de62877&utm_source=Toronto&fallback=2" ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "ae833e45e490e4f2bc6725a54de62877" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(893) ["name"]=> string(19) "多伦多-Kevin 钱" ["desc"]=> string(298) "现就职于环球海外多伦多咨询部,很高兴融入这个大家庭.。2015年毕业于Centennial College,兴趣爱好是健身,旅行。专业细致,具有极强的学习和理解能力,为客户量身定制出最佳的移民留学方案。Plans are nothing, planning is everything" ["companyID"]=> int(10001) ["qq"]=> string(10) "2880611321" ["tel"]=> string(13) "0016479931089" ["email"]=> string(28) "qianzhaohua@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0403/20180403121516832.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0403/20180403121728497.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=e3e93cc78a0c53fb8e88818aaac4c349&utm_source=Toronto&fallback=2" ["sort"]=> int(3) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "e3e93cc78a0c53fb8e88818aaac4c349" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(1059) ["name"]=> string(19) "多伦多-Vicky 刘" ["desc"]=> string(227) "大家好我是Vicky,很开心加入环球多伦多,我毕业于北京经济贸易大学商务英语系,加拿大西安大略硕士对外英语教育系。我专业,负责的精神可以帮助您实现您的移民梦。" ["companyID"]=> int(10001) ["qq"]=> string(10) "2881130736" ["tel"]=> string(13) "0014168789739" ["email"]=> string(25) "liujiayi@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0820/20180820115854262.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0820/20180820120210802.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=2e06a7a7e5af77d9706527d1c827835b&utm_source=Toronto&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "2e06a7a7e5af77d9706527d1c827835b" } } } [10018]=> array(16) { ["id"]=> int(10018) ["countryID"]=> int(79) ["link"]=> string(12) "/yuenan.html" ["isHome"]=> int(0) ["onlineTalk"]=> string(0) "" ["videoImg"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0116/20190116014308868.jpg" ["phone"]=> string(21) "+84(0)902 236 693" ["hotPhone"]=> string(21) "+84(0)902 236 693" ["mqIde"]=> string(0) "" ["identity"]=> string(16) "UpperLeft-YueNan" ["name"]=> string(6) "越南" ["desc"]=> string(300) "环球出国(越南)位于胡志明市,自成立以来一直秉承“高质量服务”的理念为客户服务,拥有丰富新移民家庭登陆接待经验,掌握移民安居政策。环球专业教育指导、租房买房、专家税务理财等贴心服务助您开启海外新生活。" ["address"]=> string(81) "#24-153, WeWork E.town Central, 11 Doan Van Bo, Dist 4, Ho Chi Minh City, Vietnam" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0116/20190116014450688.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0116/20190116015746178.jpg" ["isShow"]=> int(0) } [35]=> array(17) { ["id"]=> int(35) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(11) "/wuhan.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&groupid=0e6379e93b12c02eec9bcc24b4ba823c&ut" ["videoImg"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0130/20190130053051758.jpg" ["phone"]=> string(12) "027-59816888" ["hotPhone"]=> string(12) "400-026-8353" ["mqIde"]=> string(32) "0e6379e93b12c02eec9bcc24b4ba823c" ["identity"]=> string(15) "UpperLeft-Hubei" ["name"]=> string(6) "武汉" ["desc"]=> string(260) "环球出国(武汉)于2014年6月在美丽的江城耀世起航,是一家专注于海外移民投资的专业机构,秉承集团让客户高满意度的服务理念,为客户提供专业的贴心移民服务,是华中地区较好的移民机构。" ["address"]=> string(56) "武汉市江汉区新华路396号民生银行大厦29层" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1012/20181012023711512.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1012/20181012023727646.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(17) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(1371) ["name"]=> string(16) "武汉-Wendy 郭" ["desc"]=> string(279) "环球专业移民顾问Wendy,从事移民及教育行业近10年,担任澳洲加拿大移民总监多年,亲自处理过近千个案子,成功帮助客户移民海外,深得客户信赖。擅长移民留学,海外资产规划,24小时竭诚为您服务~!
" ["companyID"]=> int(35) ["qq"]=> string(10) "2881130760" ["tel"]=> string(11) "18827051755" ["email"]=> string(0) "" ["imgUrl"]=> string(136) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00085465-0000-0000-0000-0000fd534e88/2019022700000000779792/武汉Wendy郭成真137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(138) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00085465-0000-0000-0000-0000fd534e88/2019022700000000779792/武汉Wendy郭成真二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(124) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=5af593c5aa719ec841728cd201d91d3f&utm_source=Wuhan&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "5af593c5aa719ec841728cd201d91d3f" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(948) ["name"]=> string(15) "武汉-Kite 刘" ["desc"]=> string(231) "我是环球首席顾问kite刘文静,10年移民行业经验,曾亲自审案、递案、为数百个家庭成功办理身份和配置海外资产,熟悉各国政策,以专业的精神、真诚的态度助您移路顺利。" ["companyID"]=> int(35) ["qq"]=> string(10) "2881131317" ["tel"]=> string(11) "13296577952" ["email"]=> string(27) "liuwenjing@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0322/8c7257cbf0f8ebfbb691d07ee31289a0.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1129/20181129120550868.jpg" ["onlineTalk"]=> string(129) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=64a746d90666b6b640ad411e60bebfc6&utm_source=Wuhan&fallback=2" ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "64a746d90666b6b640ad411e60bebfc6" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(1215) ["name"]=> string(17) "武汉-Chemmi 陈" ["desc"]=> string(266) "环球首席咨询顾问Chemmi陈倩,从事移民行业多年,熟知各国移民法案。为您推荐最贴合您需求,性价比最高的项目,我来给您“移”路保驾护航。欢迎您致电或加微信与我沟通。愿你开心每一天!" ["companyID"]=> int(35) ["qq"]=> string(10) "2881131062" ["tel"]=> string(11) "13129910120" ["email"]=> string(24) "chenqianwh@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1127/20181127015210138.jpg" ["wxUrl"]=> string(136) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0001dfbd-0000-0000-0000-0000e346be71/2019011100000000752104/武汉Chemmi陈倩二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(129) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=1bc1b228a0114e9fa30eff632941bc18&utm_source=Wuhan&fallback=2" ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "1bc1b228a0114e9fa30eff632941bc18" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(628) ["name"]=> string(15) "武汉-cece 肖" ["desc"]=> string(284) "Cece肖洋晴,环球出国专业移民顾问,专攻移民及海外资产税务金融规划。从事移民行业5年之久,熟知各国移民法案,税务系统,商业经济,服务客户多达五百余人,出国移民&资产税务规划,不要犹豫,随时联系。 " ["companyID"]=> int(35) ["qq"]=> string(10) "2881131284" ["tel"]=> string(11) "15827322847" ["email"]=> string(26) "xiaoyangqing@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000aa4e2-0000-0000-0000-000070e84516/2019031800000000790287/20190318-武汉cece肖洋晴137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0906/20160906045814909.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=a42e81bbe937c1b3b8aaf3c4e52b462d&utm_source=Wuhan&fallback=2" ["sort"]=> int(3) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "a42e81bbe937c1b3b8aaf3c4e52b462d" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(627) ["name"]=> string(18) "武汉-Yolanda 刘" ["desc"]=> string(275) "环球出国顾问yolanda刘丽琴,拥有丰富移民经验,了解两岸三地移民政策,对各国房产,生活,教育以及福利都有全面解析,帮您独身定制移民方案之时解决您移民的一系列顾虑,24小时竭诚为您服务,欢迎咨询!" ["companyID"]=> int(35) ["qq"]=> string(10) "2880632926" ["tel"]=> string(11) "18627190265" ["email"]=> string(22) "liuliqin@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0906/20160906044127140.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0906/20160906044513125.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=3c5efb82e52f9e8976da04b74dcacb17&utm_source=Wuhan&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(22) "wuhan-yolanda-liuliqin" ["token"]=> string(32) "3c5efb82e52f9e8976da04b74dcacb17" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(888) ["name"]=> string(16) "武汉-Cathy 刘" ["desc"]=> string(188) "毕业于985高校,加入移民行业近10年,帮助几百户家庭成功移民、留学、海外房产以及资产配置,希望我的专业能帮助您成功移民您理想的国度" ["companyID"]=> int(35) ["qq"]=> string(10) "2880611317" ["tel"]=> string(11) "15527160191" ["email"]=> string(24) "liunawh@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0314/20180314053557975.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0314/20180314053723622.jpg" ["onlineTalk"]=> string(129) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=1f9a08a3d57e1323b9d9eae58c0b5166&utm_source=Wuhan&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "1f9a08a3d57e1323b9d9eae58c0b5166" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(555) ["name"]=> string(16) "武汉-Nicky 李" ["desc"]=> string(293) "Nicky李瑾6年的移民行业经验,深谙移民申请条件流程,多次与移民局直面交流,掌握一手移民信息,海外多国游历经历,3年的文案和3年的顾问经历,认真负责对待每一个客户,提供专业高效服务,为您移民之路保驾护航。" ["companyID"]=> int(35) ["qq"]=> string(10) "2880632952" ["tel"]=> string(11) "18571509260" ["email"]=> string(22) "lijin@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0319/20180319041452774.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0513/20160513100951967.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=4a77ec9b4170cb2a98d0c0ff368d00da&utm_source=Wuhan&fallback=2" ["sort"]=> int(6) ["videoUrl"]=> string(17) "wuhan-nicky-liqin" ["token"]=> string(32) "4a77ec9b4170cb2a98d0c0ff368d00da" } [7]=> array(13) { ["id"]=> int(820) ["name"]=> string(17) "武汉-Cherry 史" ["desc"]=> string(312) "移民顾问Cherry史辉辉,2007年进入移民行业,参与过加、澳、新、美、欧等诸多国家的方案定位及律师讨论,擅长解决各类出国项目的疑难问题,从业10年成功协助近千位客户移民各个国家。夯实的专业基础,深得客户的高度认可及好评!" ["companyID"]=> int(35) ["qq"]=> string(10) "2880155962" ["tel"]=> string(11) "18672309981" ["email"]=> string(27) " shihuihui@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(147) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000deb69-0000-0000-0000-00006b0f4ffe/2019031800000000790039/20190319-武汉-Cherry史辉辉137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/1102/20171102025951944.jpg" ["onlineTalk"]=> string(129) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=7027e02a1f68c1de416462d257520b58&utm_source=Wuhan&fallback=2" ["sort"]=> int(7) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "7027e02a1f68c1de416462d257520b58" } [8]=> array(13) { ["id"]=> int(280) ["name"]=> string(15) "武汉-Riri 李" ["desc"]=> string(265) "环球出国Riri李春芒:从事移民行业十余年,成功为上千组家庭规划移民方案并获得海外身份。有关留学,移民,创业工签,长签,海外开户,税务规划,资产配置等相关政策信息,欢迎致电与我沟通。" ["companyID"]=> int(35) ["qq"]=> string(10) "2880687121" ["tel"]=> string(11) "13638674556" ["email"]=> string(27) "lichunmang@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/0819/20150819074205305.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2014/1219/20141219054655473.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=4213c4a8f8bddeaa2da32d5abe4451d0&utm_source=Wuhan&fallback=2" ["sort"]=> int(8) ["videoUrl"]=> string(21) "wuhan-riri-lichunmang" ["token"]=> string(32) "4213c4a8f8bddeaa2da32d5abe4451d0" } [9]=> array(13) { ["id"]=> int(1377) ["name"]=> string(16) "武汉-Susan 席" ["desc"]=> string(269) "环球专业移民咨询顾问,从事移民行业多年,已经协助三百组家庭成功获得海外身份,深谙各国移民政策和海外资产规划方案,为每位客户量身定制适合的移民路径。期待您的来电,竭诚为您服务!
" ["companyID"]=> int(35) ["qq"]=> string(10) "2881130897" ["tel"]=> string(11) "15871734374" ["email"]=> string(0) "" ["imgUrl"]=> string(133) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0004896f-0000-0000-0000-0000be69a37f/2019030100000000781441/武汉Susan席慕137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(150) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0004896f-0000-0000-0000-0000be69a37f/2019040400000000802327/20190408-武汉顾Susan席慕问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(124) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=5c362aeb16726fcaf979d2221a53e61b&utm_source=Wuhan&fallback=2" ["sort"]=> int(8) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "5c362aeb16726fcaf979d2221a53e61b" } [10]=> array(13) { ["id"]=> int(864) ["name"]=> string(15) "武汉-Luly 刘" ["desc"]=> string(230) "环球出国资深咨询刘丽-Luly,国际金融专业毕业,熟悉各国移民政策以及全球资产配置,相信我的专业勤奋用心能够给您和家庭提供专业、客观、合理的解决方案,欢迎咨询!" ["companyID"]=> int(35) ["qq"]=> string(10) "2881130654" ["tel"]=> string(11) "18371451633" ["email"]=> string(24) "liulihq@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0118/20180118041417130.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0118/20180118041608263.jpg" ["onlineTalk"]=> string(129) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=5bfc2764c47e0e131422e3e09bb56706&utm_source=Wuhan&fallback=2" ["sort"]=> int(9) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "5bfc2764c47e0e131422e3e09bb56706" } [11]=> array(13) { ["id"]=> int(1378) ["name"]=> string(16) "武汉-Bryan 王" ["desc"]=> string(282) "环球出国专业咨询顾问,从事移民行业超过五年,已帮助超过600组家庭成功办理移民身份。及时掌握各国移民政策,以高度严谨负责的态度赢得了客户的认可,王运鹏 Bryan 您身边的移民专家,竭诚为您服务!
" ["companyID"]=> int(35) ["qq"]=> string(10) "2880632949" ["tel"]=> string(11) "13397110251" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(136) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000859a5-0000-0000-0000-0000e64d4f8d/2019030100000000781427/武汉Bryan王运鹏137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(138) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000859a5-0000-0000-0000-0000e64d4f8d/2019030100000000781427/武汉Bryan王运鹏二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(124) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=1571a7e3c63c5c1f784f402c92b18e03&utm_source=Wuhan&fallback=2" ["sort"]=> int(9) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "1571a7e3c63c5c1f784f402c92b18e03" } [12]=> array(13) { ["id"]=> int(1376) ["name"]=> string(15) "武汉-Iris 张" ["desc"]=> string(268) "环球出国Iris,英语专业背景,有丰富的移民工作经历,熟稔各国移民政策和法规,擅长为不同需求客户量身定制专业合理的海外移民规划,子女入学,全球资产规划方案,帮助数百户家庭实现移民梦想。" ["companyID"]=> int(35) ["qq"]=> string(10) "2880687130" ["tel"]=> string(11) "15697142656" ["email"]=> string(0) "" ["imgUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00109ee4-0000-0000-0000-0000e97bbada/2019030100000000781394/20190304-武汉Iris张雨欣137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(146) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00109ee4-0000-0000-0000-0000e97bbada/2019030100000000781394/20190304-武汉Iris张雨欣二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(124) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=3578e290752ce06824038b3cdc318a57&utm_source=Wuhan&fallback=2" ["sort"]=> int(14) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "3578e290752ce06824038b3cdc318a57" } [13]=> array(13) { ["id"]=> int(1379) ["name"]=> string(16) "武汉-Doris 邓" ["desc"]=> string(275) "您好,我是环球出国专业顾问Doris,邓丹。从事移民行业5年,成功为上百户家庭规划移民方案并成功拿到身份,及时把握行业信息及政策走向,经验丰富。助力开启您更美好的未来,24小时竭诚为您服务!
" ["companyID"]=> int(35) ["qq"]=> string(10) "2880632964" ["tel"]=> string(11) "18696156582" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(133) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000fff99-0000-0000-0000-0000e64f59f2/2019030100000000781435/武汉Doris邓丹137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(135) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000fff99-0000-0000-0000-0000e64f59f2/2019030100000000781435/武汉Doris邓丹二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(124) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=1113bfe096008ea0b212c1f9e92e7d17&utm_source=Wuhan&fallback=2" ["sort"]=> int(15) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "1113bfe096008ea0b212c1f9e92e7d17" } [14]=> array(13) { ["id"]=> int(1375) ["name"]=> string(18) "武汉-Shirley 熊" ["desc"]=> string(279) "您好,我是环球出国专业顾问shirely熊奥妮。从事移民行业5年,成功为上百户家庭规划移民方案并成功拿到身份,及时把握行业信息及政策走向,经验丰富。助力开启您更美好的未来,24小时竭诚为您服务!
" ["companyID"]=> int(35) ["qq"]=> string(10) "2880687153" ["tel"]=> string(11) "15527874232" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(147) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000eb57e-0000-0000-0000-0000e652e9c0/2019030100000000781380/20190304-武汉Shirley熊奥妮137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(149) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000eb57e-0000-0000-0000-0000e652e9c0/2019030100000000781380/20190304-武汉Shirley熊奥妮二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(124) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=b02c7f6dc73933d9cc1b37f08ee0a97c&utm_source=Wuhan&fallback=2" ["sort"]=> int(16) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "b02c7f6dc73933d9cc1b37f08ee0a97c" } [15]=> array(13) { ["id"]=> int(1204) ["name"]=> string(16) "武汉-Sunny 王" ["desc"]=> string(230) "sunny王晶,环球专业顾问,从事移民留学行业7年,熟悉30多个国家的移民政策!准备把握行业信息及政策走向,为每个客户定制专属移民方案,协助客户省心移民,幸福定居!" ["companyID"]=> int(35) ["qq"]=> string(10) "2880611340" ["tel"]=> string(11) "18627197762" ["email"]=> string(25) "wangjing@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1123/20181123055657451.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1123/20181123055858472.jpg" ["onlineTalk"]=> string(129) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=8da931b81e7b6b58d95e779d8161e4e3&utm_source=Wuhan&fallback=2" ["sort"]=> int(19) ["videoUrl"]=> string(20) "wuhan-Sunny-wangjing" ["token"]=> string(32) "8da931b81e7b6b58d95e779d8161e4e3" } [16]=> array(13) { ["id"]=> int(646) ["name"]=> string(16) "武汉-Pansy 帅" ["desc"]=> string(243) "环球咨询总监Pansy帅国莉,从业8年以上,已为上千位客户进行方案定位及完成移民申请,协助客户顺利开启海外新生活,获客户认可度高,期待与您的进一步沟通,助您成就移民梦想。" ["companyID"]=> int(35) ["qq"]=> string(10) "2880262345" ["tel"]=> string(11) "18507168128" ["email"]=> string(27) "shuaiguoli@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0816/20180816103444920.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0816/20180816103549399.jpg" ["onlineTalk"]=> string(129) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=8ea0282cd76947691cb872f7d7f429d6&utm_source=Wuhan&fallback=2" ["sort"]=> int(20) ["videoUrl"]=> string(22) "jinan-pansy-shuaiguoli" ["token"]=> string(32) "8ea0282cd76947691cb872f7d7f429d6" } } } [4]=> array(17) { ["id"]=> int(4) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(13) "/jiangsu.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&groupid=350a40f0fded5c932ca48597f54a2c3e&ut" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0322/4d3d5662b9deddfe9485da2a6613fa8b.jpg" ["phone"]=> string(13) "0512-88852088" ["hotPhone"]=> string(12) "400-621-8353" ["mqIde"]=> string(32) "350a40f0fded5c932ca48597f54a2c3e" ["identity"]=> string(16) "UpperLeft-Suzhou" ["name"]=> string(6) "苏州" ["desc"]=> string(259) "环球出国(苏州)成立于2006年,坐落于美丽的金鸡湖畔,是环球在国内成立较早的公司。环球苏州拥有专业的服务团队,业务范围涵盖江苏省及安徽省,现已帮助众多户家庭完成了海外移民置业。" ["address"]=> string(63) "苏州市工业园区苏州大道西8号中银惠龙大厦23层" ["ScaleImg1"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0322/2cd5372adb63279ea676d34d0df81702.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0817/20180817113046523.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(26) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(1320) ["name"]=> string(15) "苏州-Lori 李" ["desc"]=> string(297) "多年移民后台文案经验,熟知各国移民政策及投资环境,擅长为不同需求客户量身定制移民及资产配置方案,凭借专业和细心负责的工作态度,成功协助众多客户定居海外,并获众多客户好评。期待为您提供专业的咨询服务!" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881130939" ["tel"]=> string(11) "18501586023" ["email"]=> string(24) "lichang@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(132) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000b8f14-0000-0000-0000-00004c6d622f/2019011700000000756289/苏州lori李畅137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(134) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000b8f14-0000-0000-0000-00004c6d622f/2019011700000000756289/苏州lori李畅二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=fdc83ec129e673b6dd8544a49d5b61c5&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "fdc83ec129e673b6dd8544a49d5b61c5" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(1312) ["name"]=> string(15) "苏州-Anna 房" ["desc"]=> string(283) "环球出国移民顾问Anna,管理学硕士,曾任职世界五百强。熟知各国移民法案,政策及申请流程。擅长境外开户,公司注册,境外税务规划等业务。秉承高效,务实,专业的原则,为您打造专属移民及资产配置方案。" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2880987539" ["tel"]=> string(11) "18551288055" ["email"]=> string(27) "fanglingcanzi@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(138) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000e3d2b-0000-0000-0000-0000cf4b9525/2019011200000000752913/苏州Anna房凌灿子137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(140) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000e3d2b-0000-0000-0000-0000cf4b9525/2019011200000000752913/苏州Anna房凌灿子二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=91625c8905d27197ca4e1aace99a4c72&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(25) "suzhou-Anna-fanglingcanzi" ["token"]=> string(32) "91625c8905d27197ca4e1aace99a4c72" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(367) ["name"]=> string(15) "苏州-Lulu 刘" ["desc"]=> string(260) "刘宇,近10年的移民留学行业经验。业内经验丰富的移民专家。悉知各国移民留学政策。熟悉境外开户、公司注册、境外税务规划等业务。经手客户数百户,成功率高。工作理念:诚信、专业、严谨" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881130848" ["tel"]=> string(11) "18551288066" ["email"]=> string(22) "liuyu@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/0820/20150820032317856.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/0727/20150727022306167.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=8ed56ac05bfe449b7460d62b0f7a748d&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(3) ["videoUrl"]=> string(17) "suzhou-lulu-liuyu" ["token"]=> string(32) "8ed56ac05bfe449b7460d62b0f7a748d" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(850) ["name"]=> string(15) "苏州-Alma 严" ["desc"]=> string(234) "环球出国顾问,拥有丰富的移民及海外投资经验,熟知各国移民法案、政策及申请流程,成功为多个家庭量身定制移民方案。我会秉承热情的工作态度为您的移民之路保驾护航!" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2880987543" ["tel"]=> string(11) "18662509656" ["email"]=> string(28) "yanxiaohong@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/1222/20171222021801782.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/1222/20171222022207642.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=9e4197856c85a142c35f6243a97549d1&utm_source=Shenzhen&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "9e4197856c85a142c35f6243a97549d1" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(780) ["name"]=> string(16) "苏州-Susan 孙" ["desc"]=> string(270) "从事移民行业多年,熟悉美国、澳洲、加拿大和欧洲各国移民政策法规,秉承客户至上的服务态度,过硬的专业知识,丰富的从业经验已成功帮助上百户家庭完成移民梦想。工作理念:高效、务实、专业!" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881130714" ["tel"]=> string(11) "18550198552" ["email"]=> string(26) "sunyanqin@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0814/20170814113818100.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0814/20170814113829899.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=540ffcc4fedad77285bb862f661e298e&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "540ffcc4fedad77285bb862f661e298e" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(1369) ["name"]=> string(20) "苏州-Stephanie 石" ["desc"]=> string(265) "环球出国顾问石斐斐,十年留学移民行业经验,及时把握行业信息及政策走向,已帮助近1000个高净值资产家庭实现移民留学及海外资产配置,并连续多年荣获环球服务之星称号!移路有我,移路相伴!" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881130838" ["tel"]=> string(11) "18625097928" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(140) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00098088-0000-0000-0000-00006b3d651d/2019022500000000777310/苏州Stephanie石斐斐137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(142) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00098088-0000-0000-0000-00006b3d651d/2019022500000000777310/苏州Stephanie石斐斐二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=9feb6c14a0cad8c858d6d8a79297248e&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(6) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "9feb6c14a0cad8c858d6d8a79297248e" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(44) ["name"]=> string(17) "苏州-Sharon 李" ["desc"]=> string(224) "环球出国顾问Sharon李璇,加拿大籍。曾在加拿大美国工作生活10年多,回国后在环球任移民顾问6年至今,期待凭借多年海内外经验给客户提供适合的移民方案设计。
" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881130854" ["tel"]=> string(11) "18551288077" ["email"]=> string(23) "lixuan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/0825/20150825050210969.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2014/0813/20140813044224571.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=393949fcc4f028e9ca4a88465d8a4fd5&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(7) ["videoUrl"]=> string(20) "suzhou-sharon-lixuan" ["token"]=> string(32) "393949fcc4f028e9ca4a88465d8a4fd5" } [7]=> array(13) { ["id"]=> int(42) ["name"]=> string(15) "苏州-Lisa 厉" ["desc"]=> string(239) "环球出国顾问,毕业于海外名校。拥有多年的海外工作和生活经历,拥有近10年投资移民从业经验。已为近600户家庭成功办理投资移民,留学,助圆客户圆梦海外。期待与您的合作!" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881130849" ["tel"]=> string(11) "18551288099" ["email"]=> string(22) "lisha@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/1113/20171113060257120.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2014/0813/20140813044258750.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=3598bc2e130eee4ce3c014b1168a2013&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(8) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "3598bc2e130eee4ce3c014b1168a2013" } [8]=> array(13) { ["id"]=> int(1063) ["name"]=> string(16) "苏州-Ellie 李" ["desc"]=> string(258) "Ellie李娜,从事移民行业多年,6年加拿大、澳洲、新西兰文案及文案主管背景,曾获众多客户好评。熟知各国移民法规及政策变化,熟练掌握各国移民项目知识,为您提供精准、专业的咨询服务。" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881130834" ["tel"]=> string(11) "18625104668" ["email"]=> string(21) "lina@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0828/20180828062029785.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0828/20180828062156144.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=08cd668d558297494fcf91792a8babfa&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(9) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "08cd668d558297494fcf91792a8babfa" } [9]=> array(13) { ["id"]=> int(1240) ["name"]=> string(18) "苏州-yolanda 笪" ["desc"]=> string(256) "从事移民行业多年,熟知各国移民政策及投资环境,擅长为不同需求客户定制方案,凭借专业的职业技能跟细心负责的职业品质,已协助逾千户家庭成功定居海外,期待为您提供专业的咨询服务." ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2880667718" ["tel"]=> string(11) "18626297393" ["email"]=> string(24) "dabingying@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1205/20181205051640473.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1205/20181205051835397.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=d3099ff980fdc412083c59d99259513f&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(10) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "d3099ff980fdc412083c59d99259513f" } [10]=> array(13) { ["id"]=> int(1384) ["name"]=> string(16) "苏州-Emily 张" ["desc"]=> string(285) "环球出国顾问Emily张柳,6年从业经验,先后担任文案、主管和项目经理,涵盖大国移民、留学和海外资产配置,已协助上百组客户成功登陆心仪国家,期待凭借丰富的行业经验为您提供更适合的移民及资产配置方案。" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881130814" ["tel"]=> string(11) "18662597507" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(142) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00056347-0000-0000-0000-00006b44edcc/2019022500000000777314/20190306-苏州Emily张柳137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00056347-0000-0000-0000-00006b44edcc/2019022500000000777314/20190306-苏州Emily张柳二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=c06ee1829255dce973c3d0e849c3341d&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(11) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "c06ee1829255dce973c3d0e849c3341d" } [11]=> array(13) { ["id"]=> int(1368) ["name"]=> string(17) "苏州-Lottie 郑" ["desc"]=> string(278) "8年移民从业经验,从事管理岗7年。曾担任加拿大项目总监,为数百位客户进行过移民规划和方案定位,成功移民并定居海外。熟知各国移民政策,擅长为不同需求客户提供量身定制方案。移路有我,移路相伴!" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881130827" ["tel"]=> string(11) "18550271985" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(137) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000748cd-0000-0000-0000-00006b28a5af/2019022500000000777328/苏州Lottie郑亚南137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(139) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000748cd-0000-0000-0000-00006b28a5af/2019022500000000777328/苏州Lottie郑亚南二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=a62c35649826cc58f748bbd674a44387&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(12) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "a62c35649826cc58f748bbd674a44387" } [12]=> array(13) { ["id"]=> int(928) ["name"]=> string(15) "苏州-Lora 高" ["desc"]=> string(199) "环球出国顾问Lora高文婷,有多年后台文案及项目推广工作经验积累,在前端咨询为您准确定位,合理规划,量身定制移民方案。终身服务,移路护航!" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881131327" ["tel"]=> string(11) "18501589881" ["email"]=> string(27) "gaowenting@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0503/20180503062335365.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0503/20180503062533726.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=b179ef7ab118cb3db92a95fa019d8be9&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(13) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "b179ef7ab118cb3db92a95fa019d8be9" } [13]=> array(13) { ["id"]=> int(683) ["name"]=> string(15) "苏州-Rain 徐" ["desc"]=> string(313) "环球出国咨询顾问Rain徐、从事移民行业多年,熟知美、加、新、澳及欧洲等国移民法案,熟悉当地的风土人情。全心全意为每一位客户量身制定适合的移民方案,将我的全部经验为您移民成功保驾护航,真正地让您出行无阻,移路无忧。" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881130799" ["tel"]=> string(11) "18501581860" ["email"]=> string(25) "xuhaijun@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0106/20170106054454386.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0106/20170106054616927.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=4ae5e58a957df11686ac75079cfa64b8&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(14) ["videoUrl"]=> string(20) "suzhou-Rain-xuhaijun" ["token"]=> string(32) "4ae5e58a957df11686ac75079cfa64b8" } [14]=> array(13) { ["id"]=> int(343) ["name"]=> string(14) "苏州-Kay 蒋" ["desc"]=> string(254) "环球出国专业移民顾问Kay蒋,英国硕士,曾任职世界500强。从事移民行业多年,熟知各国移民政策,拥有大量成功案例。秉承细心、专业、高效的原则,为有移民梦想的您打造专属方案。
" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881131091" ["tel"]=> string(11) "18551288033" ["email"]=> string(28) "jiangchenyi@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/0820/20150820031700499.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/0617/20150617053514606.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=b322b2d71c8069ceec8e6dd5323ae25d&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(15) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "b322b2d71c8069ceec8e6dd5323ae25d" } [15]=> array(13) { ["id"]=> int(1220) ["name"]=> string(17) "苏州-Vivien 何" ["desc"]=> string(266) "拥有七年移民行业经验,精通各国移民法案和申请流程,,成功帮助逾千户家庭顺利拿到海外身份,擅长为不同需求客户提供量身定制方案。获客户认可度高~期待与您的进一步沟通,助您成就移民梦想。" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881130741" ["tel"]=> string(11) "18625097909" ["email"]=> string(23) "hexueying@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1128/20181128112241336.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1128/20181128112249140.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=ea4c61e55638222614e4e4c8997a411b&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(16) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "ea4c61e55638222614e4e4c8997a411b" } [16]=> array(13) { ["id"]=> int(1239) ["name"]=> string(16) "苏州-Adela 张" ["desc"]=> string(223) "拥有数年移民行业经验,熟悉多个国家移民政策,服务上百组客户,成功帮助各类家庭顺利拿到海外身份,客户满意度高~!期待与您的进一步沟通,助您成就移民梦想!" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881098520" ["tel"]=> string(11) "18501589883" ["email"]=> string(28) "zhanghaixia@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1205/20181205050858133.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1205/20181205051052610.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=5ace229254b652680d02c954f64c9926&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(17) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "5ace229254b652680d02c954f64c9926" } [17]=> array(13) { ["id"]=> int(1262) ["name"]=> string(16) "苏州-Linda 刘" ["desc"]=> string(291) "九年从业经验,历任文案、项目经理、客户经理,已帮逾千朋友成功移民。微至文案细节、成功后登陆安家投资服务、广至项目熟知,为您度身定制适合您的移民方案。至谨至诚为您的移民顾问,助您移民之路周道如砥。" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881130812" ["tel"]=> string(11) "18625097952" ["email"]=> string(28) "liuzhenling@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1213/20181213031850918.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1213/20181213031938590.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=40d860e86b24ed514a0e6c895f0d3db5&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(19) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "40d860e86b24ed514a0e6c895f0d3db5" } [18]=> array(13) { ["id"]=> int(1313) ["name"]=> string(14) "苏州-Joy 朱" ["desc"]=> string(264) "环球出国顾问JOY朱赤,澳洲知名大学商学院毕业,十年业内经验。性格开朗,极具服务精神,一切以客户的需求为本,受到新老客户的一致好评。通晓各国移民政策,期待为您量身定制私人专属方案!" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881130843" ["tel"]=> string(11) "18625097932" ["email"]=> string(23) "zhuchi@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0117/20190117044357193.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0117/20190117044539205.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=8440addfcaa4c2d38cfe1b0994f364fd&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(20) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "8440addfcaa4c2d38cfe1b0994f364fd" } [19]=> array(13) { ["id"]=> int(1397) ["name"]=> string(16) "苏州-Emily 张" ["desc"]=> string(282) "环球出国顾问Emily张柳,6年从业经验,先后担任文案、主管和项目经理,涵盖大国移民、留学和海外资产配置,已协助上百组客户成功登陆心仪国家,期待凭借丰富的行业经验为您提供适合的移民及资产配置方案。" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881130814" ["tel"]=> string(11) "18662597507" ["email"]=> string(25) "zhangliu@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0315/66d2e1188e3513be2c78f745ac2483af.jpg" ["wxUrl"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0315/b87ccbeddc26bce8e2e82f7a2bf63a11.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=c06ee1829255dce973c3d0e849c3341d&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "c06ee1829255dce973c3d0e849c3341d" } [20]=> array(13) { ["id"]=> int(1437) ["name"]=> string(16) "苏州-Chris 徐" ["desc"]=> string(242) "环球出国顾问Chris徐颂,拥有丰富的移民及海外投资经验,熟知各国移民法案及政策,擅长为不同需求客户量身定制方案,秉承热情,专业,严谨的态度为您实现出行无阻,定居无忧。" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881130768" ["tel"]=> string(11) "18625105265" ["email"]=> string(20) "xusong@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(142) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0008fb8f-0000-0000-0000-0000f64c89d1/2019040300000000801397/20190404-苏州Chris徐颂137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(150) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0008fb8f-0000-0000-0000-0000f64c89d1/2019040300000000801397/20190404-苏州Chris徐颂顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=49bee36a70a861141a868c0bc7953b11&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> NULL ["token"]=> string(32) "49bee36a70a861141a868c0bc7953b11" } [21]=> array(13) { ["id"]=> int(1447) ["name"]=> string(19) "苏州-Analucia 王" ["desc"]=> string(198) "拥有多年移民后台文案经验,熟知各国移民政策及投资环境,对于移民,留学,海外置业颇有心得,擅长为不同需求客户量身定制移民及资产规划方案" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2880987555" ["tel"]=> string(11) "18501589895" ["email"]=> string(22) "wangkeyi@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(148) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00085394-0000-0000-0000-0000a98f530b/2019040400000000802399/20190411-苏州Analucia王可伊137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(156) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00085394-0000-0000-0000-0000a98f530b/2019040400000000802399/20190411-苏州Analucia王可伊顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=03af587170bc02f795d2a31900fce21c&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "03af587170bc02f795d2a31900fce21c" } [22]=> array(13) { ["id"]=> int(1448) ["name"]=> string(15) "苏州-Yuki 林" ["desc"]=> string(272) "环球出国顾问Yuki林,5余年移民行业经验,曾任环球多个岗位,熟知多国移民法案、项目细节等,已服务超500户高净值家庭,根据您需求量身定制移民出国以及资产规划方案。工作理念:专业、真诚、细致。" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881131271" ["tel"]=> string(11) "18550270932" ["email"]=> string(27) "linmeichen@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00076941-0000-0000-0000-00006b402e6d/2019040900000000803403/20190411-苏州Yuki林美辰137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(152) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00076941-0000-0000-0000-00006b402e6d/2019040900000000803403/20190411-苏州Yuki林美辰顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=72f43ca7eed9c23fd266f281cdb17232&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "72f43ca7eed9c23fd266f281cdb17232" } [23]=> array(13) { ["id"]=> int(1449) ["name"]=> string(17) "苏州-Rachel 周" ["desc"]=> string(282) "8年行业经验,5年管理岗位。曾任加拿大,欧洲项目经理及文案主管,为数百客户进行过案件定位,审核,成功客户遍布全球!
熟知各国移民政策,擅长为不同需求客户提供量身定制方案。移路有我,移路相伴!" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2880156023" ["tel"]=> string(11) "18550198016" ["email"]=> string(26) "zhoutingting@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(146) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000ebe60-0000-0000-0000-00006b29363c/2019040900000000803621/20190411-苏州Rachel周婷婷137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(154) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000ebe60-0000-0000-0000-00006b29363c/2019040900000000803621/20190411-苏州Rachel周婷婷顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=823b88bc3ce0d4df58f9fabcc5fed9fa&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "823b88bc3ce0d4df58f9fabcc5fed9fa" } [24]=> array(13) { ["id"]=> int(1450) ["name"]=> string(15) "苏州-Ella 吴" ["desc"]=> string(157) "环球出国顾问Ella吴佳楠,多年后台文案经验(尤善加拿大),热心,负责是我的标签,希望助您通行无阻,定居无忧。" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881098509" ["tel"]=> string(11) "18550502295" ["email"]=> string(25) "wujianan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000dd640-0000-0000-0000-000000501da6/2019040900000000803410/20190411-苏州Ella吴佳楠137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(152) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000dd640-0000-0000-0000-000000501da6/2019040900000000803410/20190411-苏州Ella吴佳楠顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=6abaea3dfb0a93f3a93e4b23504d12ea&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "6abaea3dfb0a93f3a93e4b23504d12ea" } [25]=> array(13) { ["id"]=> int(1460) ["name"]=> string(14) "苏州-Joy 田" ["desc"]=> string(258) "从事移民行业近十年,曾担任过文案主管,项目经理和客户经理,熟知各国移民法案,有丰富的后台文案经验和客户服务经验,客户满意度高。愿用我全部经验真诚为您提供最佳的出国移民方案。" ["companyID"]=> int(4) ["qq"]=> string(10) "2881130830" ["tel"]=> string(11) "18625097873" ["email"]=> string(22) "tianjing@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(140) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000956a2-0000-0000-0000-00006b4548e8/2019040900000000803407/20190412-苏州Joy田静137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(148) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000956a2-0000-0000-0000-00006b4548e8/2019040900000000803407/20190412-苏州Joy田静顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=215b244cabb33d9c1b628a24c9453668&utm_source=Suzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "215b244cabb33d9c1b628a24c9453668" } } } [10006]=> array(17) { ["id"]=> int(10006) ["countryID"]=> int(72) ["link"]=> string(8) "/tg.html" ["isHome"]=> int(0) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&groupid=3bd625a619cefb842988f3b004c348c" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0320/17a3e09aaca91d5052a8f4613f89cd99.jpg" ["phone"]=> string(19) "+66(0)2697 9057" ["hotPhone"]=> string(19) "+66(0)2697 9057" ["mqIde"]=> string(32) "3bd625a619cefb842988f3b004c348c0" ["identity"]=> string(18) "UpperLeft-Thailand" ["name"]=> string(6) "泰国" ["desc"]=> string(299) "环球出国(泰国)位于曼谷城区,致力于协助环球客户办理考察接待、子女入学、金融投资、理财报税、登陆安家各项事务。现已经形成生态链,特权签证+私人银行税号+良好教育+宜居房产+良好医疗+高满意度的环球接待服务。" ["address"]=> string(67) "4, 4.5 Level 12, Zen Wrold Tower, Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0326/20180326031255847.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0723/20180723055634117.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(3) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(1314) ["name"]=> string(14) "泰国-Bee 南" ["desc"]=> string(129) "环球出国泰国顾问,中、英、泰精通三语,为您实现出国梦想,欢迎各位有需求的客户随时咨询!" ["companyID"]=> int(10006) ["qq"]=> string(10) "2881130792" ["tel"]=> string(13) "0066969577780" ["email"]=> string(20) "nanqin@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(131) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0007ab7d-0000-0000-0000-0000178a0f98/2019011600000000754995/泰国Bee南琴137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(133) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0007ab7d-0000-0000-0000-0000178a0f98/2019011600000000754995/泰国Bee南琴二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=bccaabaf0dfccd8a0d489678b87e4d4e&utm_source=Thailand&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "bccaabaf0dfccd8a0d489678b87e4d4e" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(894) ["name"]=> string(15) "泰国-Kira 黄" ["desc"]=> string(259) "Kira黄继玉,从事移民行业多年,熟知各国移民法案,准确把握行业信息及政策走向。在海外房产、留学和税务领域有丰富的客户服务历史,先后协助数百组家庭成功获得海外身份并合理配置资产。" ["companyID"]=> int(10006) ["qq"]=> string(10) "2881130780" ["tel"]=> string(13) "0066628090103" ["email"]=> string(28) "kirahuang@globevisagroup.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0611/20180611054419975.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0403/20180403042854783.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=024620b04af644237174b31790c05f10&utm_source=Thailand&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "024620b04af644237174b31790c05f10" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(970) ["name"]=> string(17) "泰国-Sylvia 胡" ["desc"]=> string(297) "环球出国移民咨询顾问,拥有丰富的移民、投资置业以及留学服务经验,熟知各国移民政策及申请流程。根据客户需求,用我的专业和热情为您挑选最适合项目并私人定制最优方案,在您的移民之路上给您最贴心满意的服务。" ["companyID"]=> int(10006) ["qq"]=> string(10) "2881131046" ["tel"]=> string(13) "0066991813762" ["email"]=> string(27) "huqianping@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0611/20180611034729836.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0611/20180611034854151.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=bdcd4aa9fca442f34cdca24598cc35df&utm_source=Thailand&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "bdcd4aa9fca442f34cdca24598cc35df" } } } [11]=> array(17) { ["id"]=> int(11) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(12) "/dalian.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&groupid=8f1f231f7be366b38498d41e2d0e0626&ut" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0320/7c4a4402f98c6d12c5e16d86153be2b6.jpg" ["phone"]=> string(13) "0411-88009488" ["hotPhone"]=> string(12) "400-676-8950" ["mqIde"]=> string(32) "8f1f231f7be366b38498d41e2d0e0626" ["identity"]=> string(16) "UpperLeft-Dalian" ["name"]=> string(6) "大连" ["desc"]=> string(308) "环球出国(大连)2013年12月18日成立,坐落于大连市中山区长江路。公司成立至今仍坚持贯彻“专业所以贴心,用心沟通竭诚为客户服务”的核心理念,在全体成员的努力下,各项业务迅猛发展,已为诸多客户成功办理出国移民业务。" ["address"]=> string(74) "大连市中山区长江路280号大连中心裕景5号楼ST2大厦2505-06" ["ScaleImg1"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0327/34e79b0777cf79e57946de3d07f6ee8e.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0814/20180814040544950.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(16) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(868) ["name"]=> string(16) "大连-Wendy 王" ["desc"]=> string(246) "环球移民顾问Wendy 王欢,拥有多年移民、留学服务经验,熟知各国移民政策,为每一位客户私人订制专属的移民方案。我会秉承专业的咨询、热情周到的服务,为您的移民之路保驾护航!" ["companyID"]=> int(11) ["qq"]=> string(10) "2880632983" ["tel"]=> string(11) "15140369105" ["email"]=> string(27) "wanghuanym@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(133) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00069bf8-0000-0000-0000-000020f06514/2019012400000000760800/大连Wendy王欢137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(135) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00069bf8-0000-0000-0000-000020f06514/2019012400000000760800/大连Wendy王欢二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=ec8a4d0a6e87f914610e0b06dbfc1383&utm_source=Dalian&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "ec8a4d0a6e87f914610e0b06dbfc1383" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(1084) ["name"]=> string(16) "大连-Tracy 林" ["desc"]=> string(231) "环球出国Tracy林,3年迪拜工作和学习经验,擅长各国移民及留学政策,丰富的阅历及专业严谨的工作态度,为您规划美好的海外移居梦,成就自己,选择环球。 Whatsapp13194116538" ["companyID"]=> int(11) ["qq"]=> string(10) "2880687169" ["tel"]=> string(11) "13194116538" ["email"]=> string(23) "linman@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(133) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00036a25-0000-0000-0000-00000f0a80ba/2019012400000000760717/大连Tracy林曼137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0919/20180919053859329.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=6c69bc964df0c05113f9c1b2e04b8d37&utm_source=Dalian&fallback=2" ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "6c69bc964df0c05113f9c1b2e04b8d37" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(409) ["name"]=> string(20) "大连-Catherine 朱" ["desc"]=> string(239) "环球出国首席顾问Catherine朱,从事本行业6年之久,熟知各国移民政策法案,迄今已帮500多组家庭获得身份,擅为不同需求家庭量身打造出国服务以及海外资产配置等方案Whatsapp97969846" ["companyID"]=> int(11) ["qq"]=> string(10) "2881130816" ["tel"]=> string(11) "18842662640" ["email"]=> string(23) "zhulin@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/0902/20150902120534962.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/1209/20151209093014224.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=852c55bbc81ffcaed430e6a1861c7385&utm_source=Dalian&fallback=2" ["sort"]=> int(3) ["videoUrl"]=> string(23) "dalian-catherine-zhulin" ["token"]=> string(32) "852c55bbc81ffcaed430e6a1861c7385" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(595) ["name"]=> string(20) "大连-Christina 潘" ["desc"]=> string(315) "环球出国咨询顾问Christina潘,从事移民行业多年,熟知各国移民政策,擅长为不同需求的家庭量身定制移民方案,成功协助数百个家庭定居海外,获得客户的深度信任及一致好评。秉持专业、诚恳、耐心的态度,为您的移民之路保驾护航。" ["companyID"]=> int(11) ["qq"]=> string(10) "2881130928" ["tel"]=> string(11) "18840977451" ["email"]=> string(24) "panhong@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0228/20170228091715133.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0705/20160705111254846.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=ed38c00ccf23ec47059703a90e1a1875&utm_source=Dalian&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(24) "dalian-christina-panhong" ["token"]=> string(32) "ed38c00ccf23ec47059703a90e1a1875" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(1089) ["name"]=> string(17) "大连-Sophia 孙" ["desc"]=> string(174) "whatsapp:97951033 不抱有一丝幻想,不放弃一点机会,不停止一日努力,移民路上与您共伴,用最专业的建议为您的移民之路保驾护航!" ["companyID"]=> int(11) ["qq"]=> string(10) "2880632988" ["tel"]=> string(11) "18840922160" ["email"]=> string(25) "sunxiaoqing@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0925/20180925062307806.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0925/20180925062405607.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=fed0312faa6c47acf674129b7f6191c7&utm_source=Dalian&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "fed0312faa6c47acf674129b7f6191c7" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(663) ["name"]=> string(16) "大连-Daisy 伍" ["desc"]=> string(297) "环球出国顾问Daisy伍,6年海外工作和学习经验,熟知各国移民政策及申请流程,经验丰富。成功帮助数百位客户获取移民身份,能为您量身定制专属移民方案,提供全球资产配置建议,规划子女教育,帮您实现海外幸福人生!" ["companyID"]=> int(11) ["qq"]=> string(10) "2880611348" ["tel"]=> string(11) "18804284076" ["email"]=> string(22) "wuyan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/1111/20161111062544533.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/1111/20161111062646642.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=635b1b04e0ae39fb47585371bda776ba&utm_source=Dalian&fallback=2" ["sort"]=> int(6) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "635b1b04e0ae39fb47585371bda776ba" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(829) ["name"]=> string(14) "大连-Ben 刘" ["desc"]=> string(240) "环球出国咨询顾问Ben刘,行业多年从业经验,将以严谨的态度,专业的项目知识,真诚的沟通为您的出国移民、留学之路保驾护航,真诚希望您因我而选择环球,相信环球,信赖环球" ["companyID"]=> int(11) ["qq"]=> string(10) "2880611301" ["tel"]=> string(11) "18842861142" ["email"]=> string(26) "liuzhiwen@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/1031/20171031055552753.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/1031/20171031055601962.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=28085c0e040d08cbd249f415ad3a474d&utm_source=Dalian&fallback=2" ["sort"]=> int(7) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "28085c0e040d08cbd249f415ad3a474d" } [7]=> array(13) { ["id"]=> int(765) ["name"]=> string(16) "大连-Sibyl 徐" ["desc"]=> string(164) "环球出国移民顾问Sibyl,典型的处女座,严谨追求完美,熟知各国移民政策,会用我的专业为每位客户量身定制适合的方案。" ["companyID"]=> int(11) ["qq"]=> string(10) "2881098513" ["tel"]=> string(11) "15904249630" ["email"]=> string(24) "xumeiyu@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(136) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0001aa1e-0000-0000-0000-000013caed7e/2019021900000000773841/大连Sibyl徐美玉137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0713/20170713032503470.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=42d94b2e9cb916eca3c36d81ace92b00&utm_source=Dalian&fallback=2" ["sort"]=> int(8) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "42d94b2e9cb916eca3c36d81ace92b00" } [8]=> array(13) { ["id"]=> int(1055) ["name"]=> string(16) "大连-Nancy 唐" ["desc"]=> string(210) "环球出国咨询顾问Nancy Tang,拥有丰富的海外移民及投资经验,已成功帮助上百家庭完成移民梦想。24小时在线为您提供专业服务,为您提供适合您的专业方案。" ["companyID"]=> int(11) ["qq"]=> string(10) "2880987556" ["tel"]=> string(11) "15694110231" ["email"]=> string(24) "tangyanmei@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0815/20180815104700353.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0815/20180815104806682.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=f0eceb9d295b52d3ad2038b725428198&utm_source=Dalian&fallback=2" ["sort"]=> int(9) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "f0eceb9d295b52d3ad2038b725428198" } [9]=> array(13) { ["id"]=> int(1178) ["name"]=> string(15) "大连-Cici 袁" ["desc"]=> string(283) "环球出国首席咨询顾问Cici袁,多年移民行业经验,熟知各国移民政策法案,迄今已帮助500多组家庭获得海外身份,同时提供海外留学,海外资产配置等私人定制方案,深受客户的依赖。移民路上,期待与您的合作。" ["companyID"]=> int(11) ["qq"]=> string(10) "2880667732" ["tel"]=> string(11) "13236931388" ["email"]=> string(25) "yuanying@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1120/20181120032838712.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1127/20181127020423859.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=7af9fe50530d5c26ca6d38e5ff1534e4&utm_source=Dalian&fallback=2" ["sort"]=> int(10) ["videoUrl"]=> string(20) "dalian-Cici-yuanying" ["token"]=> string(32) "7af9fe50530d5c26ca6d38e5ff1534e4" } [10]=> array(13) { ["id"]=> int(1363) ["name"]=> string(15) "大连-Yuki 王" ["desc"]=> string(230) "严谨认真的做事态度以及5年的马来西亚、英国留学经验,拥有丰富的移民经验,已为500多家庭成功移民,深受客户的欢迎。移民路上有环球,静候您的咨询。Whatsapp: +85297970151" ["companyID"]=> int(11) ["qq"]=> string(10) "2880667691" ["tel"]=> string(11) "15541121952" ["email"]=> string(0) "" ["imgUrl"]=> string(132) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0005ed02-0000-0000-0000-0000c5e2e2fa/2019021900000000774349/大连Yuki王坤137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(134) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0005ed02-0000-0000-0000-0000c5e2e2fa/2019021900000000774349/大连Yuki王坤二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=f51a307fec3644a5255f0b7de056af72&utm_source=Dalian&fallback=2" ["sort"]=> int(11) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "f51a307fec3644a5255f0b7de056af72" } [11]=> array(13) { ["id"]=> int(975) ["name"]=> string(16) "大连-Lydia 白" ["desc"]=> string(222) "具备丰富的从业经验,拥有认真负责的工作态度及多年海外生活阅历。熟知各国移民政策,擅长为不同需求的家庭量身定制移民方案,获得客户的深度信任及一致好评。" ["companyID"]=> int(11) ["qq"]=> string(10) "2881130659" ["tel"]=> string(11) "13079802522" ["email"]=> string(22) "baili@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0612/20180612051422688.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0612/20180612051946181.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=6cb6e4ca683cfe99421e0fe9284a94b4&utm_source=Dalian&fallback=2" ["sort"]=> int(12) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "6cb6e4ca683cfe99421e0fe9284a94b4" } [12]=> array(13) { ["id"]=> int(1391) ["name"]=> string(17) "大连-Maggie 孙" ["desc"]=> string(252) "Maggie孙,环球咨询顾问,专业移民规划,丰富从业经验,及时掌握海内外移民动态。根据您的个人情况私人定制移民、留学、资产配置方案,用法案举例,用事实说话,做您贴心的移民管家。" ["companyID"]=> int(11) ["qq"]=> string(10) "2880667717" ["tel"]=> string(11) "15542376930" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(146) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00020f08-0000-0000-0000-0000fbd3369e/2019030600000000783535/20190311-大连Maggie孙红梅137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(148) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00020f08-0000-0000-0000-0000fbd3369e/2019030600000000783535/20190311-大连Maggie孙红梅二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=a2713c76cf8edf3283871b98d9114eb8&utm_source=Dalian&fallback=2" ["sort"]=> int(13) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "a2713c76cf8edf3283871b98d9114eb8" } [13]=> array(13) { ["id"]=> int(811) ["name"]=> string(14) "大连-Ice 冷" ["desc"]=> string(297) "Ice Leng,环球出国咨询顾问,毕业于澳洲Deakin University,擅长各国留学项目和移民政策法案。6年多的海外工作与生活累积了丰富的海外移民和留学经验。认真、专业,是从业多年来的根本准则,并因此获得客户及业内一致好评。" ["companyID"]=> int(11) ["qq"]=> string(10) "2880385066" ["tel"]=> string(11) "18698717658" ["email"]=> string(27) "lengbinbin@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0117/20180117055710333.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0928/20170928053555337.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=40b0d80fdf17b664815f52cef5561048&utm_source=Dalian&fallback=2" ["sort"]=> int(14) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "40b0d80fdf17b664815f52cef5561048" } [14]=> array(13) { ["id"]=> int(613) ["name"]=> string(17) "大连-Andrea 杨" ["desc"]=> string(206) "环球大连咨询总监,拥有近10年投资移民从业经验,擅长为不同需求的家庭量身订制移民方案,成功协助近500个家庭定居海外,为客户的移民之路保驾护航!" ["companyID"]=> int(11) ["qq"]=> string(10) "2881130743" ["tel"]=> string(11) "18840876672" ["email"]=> string(26) "yangdansy@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/1109/20161109043810434.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0716/20180716025412597.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=b9504cecbf93342214313b8c1953fe00&utm_source=Dalian&fallback=2" ["sort"]=> int(15) ["videoUrl"]=> string(21) "dalian-andrea-yangdan" ["token"]=> string(32) "b9504cecbf93342214313b8c1953fe00" } [15]=> array(13) { ["id"]=> int(1445) ["name"]=> string(15) "大连-Judy 朱" ["desc"]=> string(199) "环球咨询首席Judy,擅长根据客户需求及疑难杂症,制定个性化全套方案。用我的真诚、热情与专业,让客户花更少的钱解决更大的问题。 whatsapp 97970269" ["companyID"]=> int(11) ["qq"]=> string(10) "2880611329" ["tel"]=> string(11) "17130117877" ["email"]=> string(23) "zhuxu@globevisa.com.cn " ["imgUrl"]=> string(141) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00110bb0-0000-0000-0000-000038a8af4e/2019040400000000802107/20190408-大连Judy朱旭137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(149) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00110bb0-0000-0000-0000-000038a8af4e/2019040400000000802107/20190408-大连Judy朱旭客服二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=3427a039515f33712e555fa621f9e9cd&utm_source=Dalian&fallback=2" ["sort"]=> int(16) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "3427a039515f33712e555fa621f9e9cd" } } } [10017]=> array(17) { ["id"]=> int(10017) ["countryID"]=> int(78) ["link"]=> string(12) "/taiwan.html" ["isHome"]=> int(0) ["onlineTalk"]=> string(96) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?groupid=123b287a02d33658e3e6c97db5c58ff3" ["videoImg"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0114/20190114014926851.jpg" ["phone"]=> string(16) "+886 2 8729-9187" ["hotPhone"]=> string(16) "+886 2 8729-9197" ["mqIde"]=> string(0) "" ["identity"]=> string(16) "UpperLeft-TaiWan" ["name"]=> string(21) "中国台湾接待处" ["desc"]=> string(168) "环球中国台湾接待处位于中国台湾台北市,拥有专业接待服务团队,致力于为环球日益增多的客户群体提供更为本土化的服务。" ["address"]=> string(56) "台北市信义区信义路四段460号信基大厦18楼" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0129/20190129102426682.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0121/20190121060122642.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(3) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(1049) ["name"]=> string(16) "台湾-Laura 罗" ["desc"]=> string(261) "环球移民顾问,英国知名学府毕业,拥有多年移民、留学服务经验,熟知各国移民政策,为每一位客户私人订制专属的移民方案。我会秉承专业的咨询、热情周到的服务,为您的移民之路保驾护航!" ["companyID"]=> int(10017) ["qq"]=> string(10) "2881131063" ["tel"]=> string(12) "+1 415866043" ["email"]=> string(22) "dubinnan@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0810/20180810022128958.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0810/20180810020322665.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=b440c91a8a6c03465eae5eed8f1821f9&utm_source=America&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "b440c91a8a6c03465eae5eed8f1821f9" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(1342) ["name"]=> string(16) "台湾-Sarah 高" ["desc"]=> string(261) "曾任职金融产业多年,拥有丰富的高净值人士的客户服务背景。“真诚、专业、负责”的工作理念为每一位客户规划人生。希望能用我的真诚及专业帮助更多的家庭去实现他们的海外移民梦想!" ["companyID"]=> int(10017) ["qq"]=> string(10) "2881131289" ["tel"]=> string(14) "886-975539-938" ["email"]=> string(27) " gaohuangjuan@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0129/20190129043323333.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0129/20190129043338679.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=3775e310f399f16160ddaa53bae381c8&utm_source=taiwan&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "3775e310f399f16160ddaa53bae381c8" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(1358) ["name"]=> string(17) "台湾-Nicole 李" ["desc"]=> string(260) "本人曾于海外留学,也热爱旅游,了解国外文化。拥有丰富的世界观及国外工作经验,希望用我的专业知识和真诚, 为您和您的家人寻找安逸舒适的生活环境,照顾您及家人的未来。欢迎随时咨询!" ["companyID"]=> int(10017) ["qq"]=> string(10) "2880667724" ["tel"]=> string(11) "17310301657" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(137) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0005df8a-0000-0000-0000-0000e650533d/2019021800000000773578/台湾Nicole李宜芳137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(139) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0005df8a-0000-0000-0000-0000e650533d/2019021800000000773578/台湾Nicole李宜芳二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=54afd6997611f206314f34b9fb45514e&utm_source=Taiwan&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "54afd6997611f206314f34b9fb45514e" } } } [10011]=> array(17) { ["id"]=> int(10011) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(14) "/changsha.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&groupid=ba540b77b97aadaac76bb67db6fc723" ["videoImg"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0202/20190202034003749.jpg" ["phone"]=> string(13) "0731-82294160" ["hotPhone"]=> string(12) "400-108-8353" ["mqIde"]=> string(32) "ba540b77b97aadaac76bb67db6fc723e" ["identity"]=> string(18) "UpperLeft-Changsha" ["name"]=> string(6) "长沙" ["desc"]=> string(327) "环球出国(长沙),坐落于CBD商圈,倚靠湘江河畔,对望岳麓山、俯瞰橘子洲。环球长沙专注于“为移民需求客户提供真诚服务”的理念。秉承“客户至上”的原则,为您提供专业的较为贴心的移民出国、海外投资服务,为您的海外定居保驾护航。" ["address"]=> string(66) "长沙市芙蓉区解放西路188号国金中心T1大楼2508单元" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0717/20180717095923427.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0201/20190201102905320.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(7) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(491) ["name"]=> string(16) "长沙-Bella 严" ["desc"]=> string(292) "环球出国钻级顾问,金融分析、税务规划双硕士,从业8年中已为千组家庭成功规划海外身份,协助600多组成功人士进行全球资产配置税务规划,对护照、海外开户、欧洲、加美澳新尤为精通,多次评为年度最受欢迎顾问!" ["companyID"]=> int(10011) ["qq"]=> string(10) "2880632959" ["tel"]=> string(11) "15580058155" ["email"]=> string(24) "yanrong@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0504/20180504041234119.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0510/20180510091625367.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=e464ae60e586ce61ef1f62b2e0bc84e5&utm_source=Changsha&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "e464ae60e586ce61ef1f62b2e0bc84e5" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(1023) ["name"]=> string(17) "长沙-Esther 周" ["desc"]=> string(295) "从事移民行业5年,对全球资产规划、子女留学教育拥有丰富经验,熟知各国移民政策,从业以来,为上百组家庭成功制定移民方案以及海外资产规划。多次被客户评为“最受欢迎顾问”,竭诚为客户提供最贴心舒适的服务。" ["companyID"]=> int(10011) ["qq"]=> string(10) "2881130708" ["tel"]=> string(11) "18174429885" ["email"]=> string(24) "zhouhao@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(143) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000d7bde-0000-0000-0000-000045d77ee4/2019031400000000788607/20190318-长沙Esther周好137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0721/20180721103048821.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=71e3af39b875836c1946a6635bbcbcf0&utm_source=Changsha&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "71e3af39b875836c1946a6635bbcbcf0" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(963) ["name"]=> string(14) "长沙-Gia 孙" ["desc"]=> string(270) "环球出国白金顾问,澳洲国际研究与经济学双学士,精通各国移民政策,擅长根据客户需求提供移民与海外资产配置的方案设计,为客户提供高效、高性价比的全方位解决方案!以专业保驾,以真诚护航!" ["companyID"]=> int(10011) ["qq"]=> string(10) "2880262337" ["tel"]=> string(11) "15575963697" ["email"]=> string(26) "sunjiajia@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0629/20180629103752597.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0629/20180629103909938.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=768ca9f6ece3e71494d2298f11398e50&utm_source=Changsha&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "768ca9f6ece3e71494d2298f11398e50" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(946) ["name"]=> string(17) "长沙-Carina 付" ["desc"]=> string(180) "从业多年,熟悉各国移居法案解读,为超过200个家庭规划定制海外生活方案,善于站在不同的家庭角度为客户定制个性化海外移居方案。" ["companyID"]=> int(10011) ["qq"]=> string(10) "2881131296" ["tel"]=> string(11) "15580057911" ["email"]=> string(25) "fuxiaoju@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0517/20180517014123179.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0517/20180517014316489.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=a7d47f625cd6a6e9719faa72f2cac10e&utm_source=Changsha&fallback=2" ["sort"]=> int(6) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "a7d47f625cd6a6e9719faa72f2cac10e" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(1130) ["name"]=> string(16) "长沙-April 张" ["desc"]=> string(273) "环球出国April张俊,从事移民行业9年,熟知各国移民政策,精通海外资产配置和税务规划,擅长根据客户自身情况私人定制您的专属移民方案。经手成功案例数百组,帮您实现世界定居无忧,各国通行无阻!" ["companyID"]=> int(10011) ["qq"]=> string(10) "2881130832" ["tel"]=> string(11) "18174429880" ["email"]=> string(25) "zhangjun@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1031/20181031023158926.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1031/20181031023302881.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=21d81f4b1bf291bb040f5849cf18182d&utm_source=Changsha&fallback=2" ["sort"]=> int(7) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "21d81f4b1bf291bb040f5849cf18182d" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(1137) ["name"]=> string(15) "长沙-Cora 朱" ["desc"]=> string(294) "环球出国咨询顾问Cora朱,加拿大经贸、旅游双硕士学位。行走全球30余国,在加拿大及美国留学生活6年之后回国从事移民行业至今。善于倾听,期待为您量身制作移民方案,实现家庭配置全球化,保您“移”路无忧。" ["companyID"]=> int(10011) ["qq"]=> string(10) "2881130917" ["tel"]=> string(11) "17680315717" ["email"]=> string(22) "zhubiyun@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1102/20181102121931754.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1102/20181102122030257.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=83ce3ab8fd51b84bc597a22c69a33d4e&utm_source=Changsha&fallback=2" ["sort"]=> int(8) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "83ce3ab8fd51b84bc597a22c69a33d4e" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(1426) ["name"]=> string(16) "长沙-Daisy 刘" ["desc"]=> string(242) "环球出国咨询顾问Daisy娟,从事移名行业多年,熟悉各国移名法案解读,擅长根据客户需求和自身情况量身打造移名专业方案以及海外资产配置方案,用我的专业和真诚竭诚为您服务!" ["companyID"]=> int(10011) ["qq"]=> string(10) "2881130722" ["tel"]=> string(11) "17673150571" ["email"]=> string(24) "liushujuan@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(145) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0009538c-0000-0000-0000-00003368e5f1/2019032800000000796858/20190401-长沙Daisy刘淑娟137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(153) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0009538c-0000-0000-0000-00003368e5f1/2019032800000000796858/20190401-长沙Daisy刘淑娟顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=977d267d4e7474881fdfd4f1eeac4bfa&utm_source=Changsha&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "977d267d4e7474881fdfd4f1eeac4bfa" } } } [7]=> array(17) { ["id"]=> int(7) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(14) "/shenyang.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&groupid=b444e3a76dc55957cd6438e0dd87b7f3&ut" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0408/10dd348ba7d37d8a6f5134783e213a73.jpg" ["phone"]=> string(12) "024-22791022" ["hotPhone"]=> string(12) "400-612-8353" ["mqIde"]=> string(32) "b444e3a76dc55957cd6438e0dd87b7f3" ["identity"]=> string(18) "UpperLeft-Shenyang" ["name"]=> string(6) "沈阳" ["desc"]=> string(247) "环球出国(沈阳)的工作团队由有多年海外工作、生活经验的移民专家组成,为您量身定做移民方案,层层把关,做到透彻清晰,想您所想,为您移民路上保驾护航,消除您的后顾之忧 。" ["address"]=> string(71) "沈阳市沈河区青年大街121号嘉里中心企业广场A座2001室" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0717/20180717095823272.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0817/20180817114924977.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(16) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(543) ["name"]=> string(16) "沈阳-Apple 刘" ["desc"]=> string(315) "环球出国咨询顾问刘小芳,从事移民行业多年,亲自操作过超过300个移民申请。移民对于每一个开创新生活的家庭来说,都是件大事,关乎到客户未来幸福。为客户量身定制移民方案,帮客户成功移民至理想国家,是我工作的初衷和意义。" ["companyID"]=> int(7) ["qq"]=> string(10) "2880156002" ["tel"]=> string(11) "18624325377" ["email"]=> string(28) "liuxiaofang@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(145) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000b246b-0000-0000-0000-00006b06688e/2019041200000000805668/20190412-沈阳Apple刘小芳137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0504/20160504050005133.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=8565ddd53707dd25b52b08929567c0e3&utm_source=Shenyang&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(26) "shenyang-apple-liuxiaofang" ["token"]=> string(32) "8565ddd53707dd25b52b08929567c0e3" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(900) ["name"]=> string(17) "沈阳-Summer 夏" ["desc"]=> string(133) "11年行业经验,环球公司8年工作经验,通晓各个国家移民政策, 对文案、方案设计、税法经验丰富。" ["companyID"]=> int(7) ["qq"]=> string(10) "2881130934" ["tel"]=> string(11) "18624325366" ["email"]=> string(24) "xiabing@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0410/20180410051254598.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0410/20180410051501646.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=bf9ac64857e60e0a16ac4ee7926e7c25&utm_source=Shenyang&fallback=2" ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(23) "shenyang-Summer-xiabing" ["token"]=> string(32) "bf9ac64857e60e0a16ac4ee7926e7c25" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(939) ["name"]=> string(14) "沈阳-Amy 王" ["desc"]=> string(258) "环球出国咨询顾问王青,从事移民行业多年,每天都在为客户定制合适的移民方案。我将用真挚的态度和专业的移民知识,从客户的角度出发,为每一个移民家庭服务。让您出行无阻,定居无忧!" ["companyID"]=> int(7) ["qq"]=> string(10) "2881130912" ["tel"]=> string(11) "18624325099" ["email"]=> string(27) "wangqingsy@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0511/20180511052921690.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0511/20180511053105691.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=18b67f1975b28a01d06b21eace0d9227&utm_source=Shenyang&fallback=2" ["sort"]=> int(3) ["videoUrl"]=> string(21) "shenyang-Amy-wangqing" ["token"]=> string(32) "18b67f1975b28a01d06b21eace0d9227" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(908) ["name"]=> string(17) "沈阳-Carrie 伊" ["desc"]=> string(286) "为人真诚,有亲和力,经济学学位,7年的销售经验,对移民及海外投资有独到的见解,强项是针对不同客户的诉求和特殊情况作出准确定位和推荐合适的移民方案。精准、专业、贴心的服务为您的移民之路保驾护航!" ["companyID"]=> int(7) ["qq"]=> string(10) "2880987577" ["tel"]=> string(11) "18624325066" ["email"]=> string(22) " yibo@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0420/20180420065301900.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0420/20180420065358191.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=7415d7970fc7edaa74b4238382d53d5b&utm_source=Shenyang&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(20) "shenyang-Carrie-yibo" ["token"]=> string(32) "7415d7970fc7edaa74b4238382d53d5b" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(902) ["name"]=> string(16) "沈阳-Grace 孙" ["desc"]=> string(295) "环球出国首席顾问从事移民留学行业8年,已为千组家庭成功规划好海外身份,协助500多组成功人士进行全球资产配置、税务规划,对加美澳新、护照、海外开户、欧洲项目尤为精通,多次被评为年度最佳顾问,欢迎您咨询!" ["companyID"]=> int(7) ["qq"]=> string(10) "2881130688" ["tel"]=> string(11) "18624325211" ["email"]=> string(26) "suncuicui@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0413/20180413032752436.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0413/20180413033327445.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=5e1dfc27eedba283720cf25acd2e5487&utm_source=Shenyang&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "5e1dfc27eedba283720cf25acd2e5487" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(1364) ["name"]=> string(14) "沈阳-Eva 孟" ["desc"]=> string(283) "环球出国顾问Eva孟霖。从事移民教育行业6年多,熟悉各国移民政策法规,准确把握行业信息,已协助500多组成功人士进行全球资产配置、税务规划。我愿用诚信、专业、负责的工作准则帮您开启海外人生的新篇章。" ["companyID"]=> int(7) ["qq"]=> string(10) "2881130729" ["tel"]=> string(11) "18624325133" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(131) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00033e65-0000-0000-0000-00006b02c62e/2019022100000000775313/沈阳Eva孟霖137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(133) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00033e65-0000-0000-0000-00006b02c62e/2019022100000000775313/沈阳Eva孟霖二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=7cb4f7f05ced319269e9177324a63b53&utm_source=Shenyang&fallback=2" ["sort"]=> int(6) ["videoUrl"]=> string(20) "shenyang-eva-menglin" ["token"]=> string(32) "7cb4f7f05ced319269e9177324a63b53" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(458) ["name"]=> string(15) "沈阳-Anna 徐" ["desc"]=> string(299) "环球出国咨询顾问徐岩,从事移民行业多年,熟悉各国移民政策法规,准确把握行业信息及政策解读,为客户定制适合的移民方案。以严谨、负责的工作态度和专业、扎实的项目知识,赢得客户信任,获得众多客户赞誉!
" ["companyID"]=> int(7) ["qq"]=> string(10) "2880155953" ["tel"]=> string(11) "13252864175" ["email"]=> string(24) "xuyansy@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0912/20170912044652229.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/1126/20151126034920751.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=e117a9c14e4b218250ab404eb5733f17&utm_source=Shenyang&fallback=2" ["sort"]=> int(6) ["videoUrl"]=> string(19) "shenyang-anna-xuyan" ["token"]=> string(32) "e117a9c14e4b218250ab404eb5733f17" } [7]=> array(13) { ["id"]=> int(936) ["name"]=> string(16) "沈阳-Totti 倪" ["desc"]=> string(296) "环球出国咨询Totti倪浩赢。拥有多年移民、留学服务经验,熟练掌握美加、澳新、欧洲等各国移民法规及申请流程。近年来已为近500户家庭提供移民规划并成功登陆,为每一位客户量身定制专属移民方案,真诚期待您的垂询。" ["companyID"]=> int(7) ["qq"]=> string(10) "2880262340" ["tel"]=> string(11) "18624325399" ["email"]=> string(26) "nihaoying@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0508/20180508121446935.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0508/20180508121702875.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=f8da51ed48a0789cbcd44ee169c06e7b&utm_source=Shenyang&fallback=2" ["sort"]=> int(7) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "f8da51ed48a0789cbcd44ee169c06e7b" } [8]=> array(13) { ["id"]=> int(1176) ["name"]=> string(15) "沈阳-Tina 张" ["desc"]=> string(261) "环球出国咨询顾问张晓彤,为逾千家庭提供专业合理的海外移民生活规划,子女入学选择,全球资产配置方案,专业、认真、负责是客户对我的评价,期待与您合作,助您全球通行无阻,定居无忧!" ["companyID"]=> int(7) ["qq"]=> string(10) "2881131369" ["tel"]=> string(11) "18624325300" ["email"]=> string(30) "zhangxiaotong@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1120/20181120031943132.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1120/20181120032055605.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=690889d965a79bdb3c43c9dbb687c19a&utm_source=Shenyang&fallback=2" ["sort"]=> int(9) ["videoUrl"]=> string(27) "shenyang-Tina-zhangxiaotong" ["token"]=> string(32) "690889d965a79bdb3c43c9dbb687c19a" } [9]=> array(13) { ["id"]=> int(1093) ["name"]=> string(16) "沈阳-Doris 董" ["desc"]=> string(221) "环球出国顾问Doris董,从事移民行业多年,熟知各国移民政策法规,项目操作流程。希望用我专业的服务、真诚的态度为您的移民之路保驾护航。移路有我,移路相伴!" ["companyID"]=> int(7) ["qq"]=> string(10) "2881130910" ["tel"]=> string(11) "18624325277" ["email"]=> string(27) "dongnannan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0930/20180930103434266.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0930/20180930103857806.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=6e0fa896e787d17df2f44fe9f755a502&utm_source=Shenyang&fallback=2" ["sort"]=> int(10) ["videoUrl"]=> string(25) "shenyang-Doris-dongnannan" ["token"]=> string(32) "6e0fa896e787d17df2f44fe9f755a502" } [10]=> array(13) { ["id"]=> int(1094) ["name"]=> string(15) "沈阳-Judy 朱" ["desc"]=> string(292) "曾在英国留学工作生活7年,获得金融与投资硕士学位,对海外生活工作以及风土人情十分了解。归国后从事移民留学行业多年,用我的真实经历以及工作经验为您的移民生活保驾护航是我的荣幸。欢迎您随时咨询,谢谢。" ["companyID"]=> int(7) ["qq"]=> string(10) "2880568335" ["tel"]=> string(11) "17642057660" ["email"]=> string(22) "zhudi@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0930/20180930104856520.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0930/20180930105133742.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=1ee33b5cd0fa9ac724f8f376fa0491a4&utm_source=Shenyang&fallback=2" ["sort"]=> int(12) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "1ee33b5cd0fa9ac724f8f376fa0491a4" } [11]=> array(13) { ["id"]=> int(788) ["name"]=> string(16) "沈阳-Cathy 王" ["desc"]=> string(281) "环球出国咨询顾问Cathy王,迄今为止成功帮助上百组家庭办理移民,通过专业和真诚的服务为客户量身定制移民方案,以严谨的态度理解和掌握各种移民政策和动态,运用专业的项目知识助您通行无阻、定居无忧。" ["companyID"]=> int(7) ["qq"]=> string(10) "2880632941" ["tel"]=> string(11) "18624326830" ["email"]=> string(27) "wangmeijia@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0906/20170906024826118.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1218/20181218020234685.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=836736da906e8286001a75cc8c694ce6&utm_source=Shenyang&fallback=2" ["sort"]=> int(13) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "836736da906e8286001a75cc8c694ce6" } [12]=> array(13) { ["id"]=> int(1123) ["name"]=> string(16) "沈阳-Cindy 王" ["desc"]=> string(254) "环球出国咨询顾问Cindy王晓翠,环球十年老员工,熟悉各国移民政策,每天都在根据客户的自身条件和需求定制移民方案,竭尽所能帮助客户完成移民、子女教育、海外资产配置等问题的解决。" ["companyID"]=> int(7) ["qq"]=> string(10) "2881130923" ["tel"]=> string(11) "18624325355" ["email"]=> string(28) "wangxiaocui@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1026/20181026061032434.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1026/20181026061205115.jpg" ["onlineTalk"]=> string(132) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=6a00c476f8ca8f9bcc165feafd577c13&utm_source=Shenyang&fallback=2" ["sort"]=> int(14) ["videoUrl"]=> string(26) "shenyang-Cindy-wangxiaocui" ["token"]=> string(32) "6a00c476f8ca8f9bcc165feafd577c13" } [13]=> array(13) { ["id"]=> int(1367) ["name"]=> string(14) "沈阳-Zoe 赵" ["desc"]=> string(276) "为人热情真切,有着丰富的行业经验,熟悉各国移民政策法规,我将以专业贴心的服务为您定制专属的移民留学和资产配置方案,选择环球选择我,我们将为您提供专业服务,与您共同创造高品质的未来生活。" ["companyID"]=> int(7) ["qq"]=> string(10) "2881130769" ["tel"]=> string(11) "18624325003" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(134) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0005b6e3-0000-0000-0000-0000c55cb730/2019022100000000775320/沈阳Zoe赵芮谊137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(136) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0005b6e3-0000-0000-0000-0000c55cb730/2019022100000000775320/沈阳Zoe赵芮谊二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=09e2271ac4ff0f7114e5f1af70e3f0f8&utm_source=Shenyang&fallback=2" ["sort"]=> int(15) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "09e2271ac4ff0f7114e5f1af70e3f0f8" } [14]=> array(13) { ["id"]=> int(1415) ["name"]=> string(17) "沈阳-Jessie 焦" ["desc"]=> string(261) "环球出国咨询顾问Jessie焦,有过美国和欧洲的工作生活经历,从业期间熟悉各国移民政策和法案:留学,移民,海外房产,资产规划请联系我,我将从专业的角度,用心的态度为您量身定做VIP方案!" ["companyID"]=> int(7) ["qq"]=> string(10) "2881130705" ["tel"]=> string(11) "18624325077" ["email"]=> string(26) "jiaoyingying@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(132) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00091f3b-0000-0000-0000-000031acba94/2019032600000000795123/2018顾问弹窗137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(124) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00091f3b-0000-0000-0000-000031acba94/2019032600000000795123/美洽二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=1cd41ef50d32dc1c016eb75fb19953eb&utm_source=Shenyang&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(28) "shenyang-jessie-jiaoyingying" ["token"]=> string(32) "1cd41ef50d32dc1c016eb75fb19953eb" } [15]=> array(13) { ["id"]=> int(1419) ["name"]=> string(17) "沈阳-Bonnie 张" ["desc"]=> string(279) "真诚、专业、高效、细致,为您提供更加精准和全面的海外信息和优质服务,高标准、严要求,尽职尽责完成每一个家庭的个性化海外定居计划和全球资产配置方案,让您出行省心、让陪伴者舒心,让家庭安心。" ["companyID"]=> int(7) ["qq"]=> string(10) "2881130895" ["tel"]=> string(11) "18624326831" ["email"]=> string(24) "zhangxuesy@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(132) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00103e14-0000-0000-0000-00003dae17f5/2019032600000000795793/2018顾问弹窗137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(128) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00103e14-0000-0000-0000-00003dae17f5/2019032600000000795793/2018顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=ade1d5d2fe3140b175be822036a78e04&utm_source=Shenyang&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "ade1d5d2fe3140b175be822036a78e04" } } } [10013]=> array(17) { ["id"]=> int(10013) ["countryID"]=> int(10) ["link"]=> string(12) "/London.html" ["isHome"]=> int(0) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&groupid=0e14f1c56aedfbaf1931d40f6cf03ed" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0320/2a45f24c84c1a32fe2137a455bce2fec.jpg" ["phone"]=> string(20) "+44(0)2078770095" ["hotPhone"]=> string(20) "+44(0)2078770095" ["mqIde"]=> string(32) "0e14f1c56aedfbaf1931d40f6cf03ed1" ["identity"]=> string(9) "Branch-uk" ["name"]=> string(6) "伦敦" ["desc"]=> string(201) "环球出国(伦敦)公司位于伦敦老街。环球伦敦公司的成立,意味着环球全球化扩张的步伐已经开始深入欧洲。专业团队为客户提供考察安家登陆服务。" ["address"]=> string(85) "level 7,London Tower 42,25 Old Broad Street, London EC2N 1HN ,GLOBEVISA UK LTD." ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0906/20180906061333142.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0810/20180810052044828.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(2) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(1288) ["name"]=> string(15) "伦敦-Miya 郑" ["desc"]=> string(196) "我是Miya,曾就读University of Sussex国际市场master,在英国律师事务所实习一段时间,熟悉英国移民法,有做移民案例经验,会很好很专业的为您服务的。" ["companyID"]=> int(10013) ["qq"]=> string(10) "2881131257" ["tel"]=> string(11) "07500978778" ["email"]=> string(24) "zhenggaoya@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0107/20190107053316644.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0107/20190107053414591.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=d76d202b40b2793c578cb0009e42895f&utm_source=England&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "d76d202b40b2793c578cb0009e42895f" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(1339) ["name"]=> string(17) "伦敦-Larice 李" ["desc"]=> string(251) "我是李硕 larice, 毕业于英国谢菲尔德哈莱姆大学,在英国有十年的生活销售工作经验,对于本地文化也有很好的理解,性格开朗,善于交流沟通,喜欢读书、看电影、旅游、网球、高尔夫。" ["companyID"]=> int(10013) ["qq"]=> string(10) "2881130847" ["tel"]=> string(11) "17319333287" ["email"]=> string(20) "lishuo@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(134) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000dd307-0000-0000-0000-0000182ab64c/2019011500000000754734/英国Larice李硕137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(136) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000dd307-0000-0000-0000-0000182ab64c/2019011500000000754734/英国Larice李硕二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=08b12fd132385618776cd69eb44d7c67&utm_source=Britain&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "08b12fd132385618776cd69eb44d7c67" } } } [10014]=> array(17) { ["id"]=> int(10014) ["countryID"]=> int(27) ["link"]=> string(20) "/Silicon_Valley.html" ["isHome"]=> int(0) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&groupid=416fd328e8d26045e49e256e4ed2fbb" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0320/b4965f8d3165f6a1efbd1d92bff7a77e.jpg" ["phone"]=> string(15) "+1 425 372 3069" ["hotPhone"]=> string(15) "+1 425 372 3069" ["mqIde"]=> string(32) "416fd328e8d26045e49e256e4ed2fbbf" ["identity"]=> string(0) "" ["name"]=> string(9) "西雅图" ["desc"]=> string(291) "环球出国(西雅图)公司位于美国华盛顿州西北部的太平洋沿岸,拥有专业移民咨询、移民项目开发等服务团队,为客户提供更为贴心更为安信的定制式移民服务。陆续拓展欧美市场,标志着环球又一次战略征程的启航。" ["address"]=> string(61) "2018 156th Ave NE Ste 224 Bldg F, Bellevue, Seattle, WA 98007" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0124/20190124095620711.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0810/20180810052132609.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(3) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(1050) ["name"]=> string(18) "西雅图-Suki 孙" ["desc"]=> string(249) "毕业于莫纳什大学,资深海外教育专家,曾居住澳洲多年,现居住在加州硅谷。著过多本教育专题,南方周末教育专栏特邀作者。我会秉承热情的工作态度,为您规划移居方案,欢迎咨询。" ["companyID"]=> int(10014) ["qq"]=> string(10) "2881131063" ["tel"]=> string(12) "+1 415866043" ["email"]=> string(22) "dubinnan@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0810/20180810023106266.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0810/20180810020322665.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=b440c91a8a6c03465eae5eed8f1821f9&utm_source=America&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "b440c91a8a6c03465eae5eed8f1821f9" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(1309) ["name"]=> string(19) "西雅图-Grace 韩" ["desc"]=> string(240) "定居美国西雅图,具有多年的高管经验,做事认真负责,力求精益求精。环球出国,会根据您的需求定制专业的个性化移民方案,真诚对待每一位客人,欢迎咨询!很高兴为您服务!" ["companyID"]=> int(10014) ["qq"]=> string(10) "2881131319" ["tel"]=> string(13) "0014254492911" ["email"]=> string(19) "hanli@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0115/20190115025555912.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0115/20190115025707497.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=b3ef0e08019046304e5f9454c90d1623&utm_source=America&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "b3ef0e08019046304e5f9454c90d1623" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(1231) ["name"]=> string(17) "西雅图-Yan 王" ["desc"]=> string(286) "美国西雅图定居6年,熟悉当地生活和文化。热爱旅行,相信“要读万卷书,更要行万里路”。有多年高端客户服务经验,热情诚恳,专业负责。环球美国,为您在美就业安居,资产配置铺路护航!随时欢迎您的咨询!" ["companyID"]=> int(10014) ["qq"]=> string(10) "2881131083" ["tel"]=> string(13) "0012068028158" ["email"]=> string(26) "wanghaiyanhq@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1130/20181130055021643.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1130/20181130055124212.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=b440c91a8a6c03465eae5eed8f1821f9&utm_source=America&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "b440c91a8a6c03465eae5eed8f1821f9" } } } [124]=> array(17) { ["id"]=> int(124) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(13) "/chengdu.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&groupid=e262eaf924e0fa89bc1047ddc09550ea&ut" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0320/14f24b37b90bd0b1ed67a6ae04f653ae.jpg" ["phone"]=> string(12) "028-87712995" ["hotPhone"]=> string(12) "400-998-8363" ["mqIde"]=> string(32) "e262eaf924e0fa89bc1047ddc09550ea" ["identity"]=> string(17) "UpperLeft-Sichuan" ["name"]=> string(6) "成都" ["desc"]=> string(282) "环球出国(成都)成立以来一直专注于投资移民置业等海外业务,范围覆盖了诸多个国家及地区,公司始终贯彻为客户提供“量身定制式管家级移民服务”的核心理念,让客户的移民之路更为畅通,定居更加安心。" ["address"]=> string(66) "成都市红星路三段1号国际金融中心二号办公楼16层" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0717/20180717095402788.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0704/20160704104119263.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(10) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(833) ["name"]=> string(18) "成都-Dolphin 刘" ["desc"]=> string(273) "环球出国移民顾问Dolphin刘薇,熟知环球30多个移民国家项目,拥有丰富的海外留学经验。秉承专业,负责,高效的服务宗旨为客户量身定制VIP移民方案,赢得客户的信任与赞誉。让世界畅行无阻,通行无忧。" ["companyID"]=> int(124) ["qq"]=> string(10) "2881130984" ["tel"]=> string(11) "18982127190" ["email"]=> string(25) "liuweihq@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/1102/20171102030213267.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/1102/20171102030222370.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=a74b4e3de6c854ead86517527d214d31&utm_source=Chengdu&fallback=2" ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(22) "chengdu-dolphin-liuwei" ["token"]=> string(32) "a74b4e3de6c854ead86517527d214d31" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(783) ["name"]=> string(15) "成都-July 胡" ["desc"]=> string(312) "环球出国成都顾问July 七月 ,有美国,泰国的学习和生活经历,毕业之后加入环球出国,深知各国移民政策和海外生活环境,工作宗旨:以专业,严谨的态度为每位客户规划合适的移民项目,对客户负责,被客户信赖,期待与您的合作!" ["companyID"]=> int(124) ["qq"]=> string(10) "2880687136" ["tel"]=> string(11) "18980792615" ["email"]=> string(27) "huchanghui@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0823/20170823051438532.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0823/20170823051445194.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=6127cf14ecac9c459c82c2c5f1ce156d&utm_source=Chengdu&fallback=2" ["sort"]=> int(6) ["videoUrl"]=> string(23) "chengdu-July-huchanghui" ["token"]=> string(32) "6127cf14ecac9c459c82c2c5f1ce156d" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(1024) ["name"]=> string(18) "成都-Cynthia 陈" ["desc"]=> string(282) "环球出国移民顾问Cynthia陈嘉敏,熟知环球30多个移民国家项目,有在法国学习和生活经历,游历多个国家,熟悉各个国家的人文,教育,和移民政策。擅长客户方案定位,愿我的专业与负责为你的移民之路保驾护航" ["companyID"]=> int(124) ["qq"]=> string(10) "2880385057" ["tel"]=> string(11) "18008080840" ["email"]=> string(27) "chenjiamin@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0723/20180723051931788.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0723/20180723052111682.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=122ef2c8141dc017a13a6483f50247c3&utm_source=Chengdu&fallback=2" ["sort"]=> int(7) ["videoUrl"]=> string(26) "chengdu-Cynthia-chenjiamin" ["token"]=> string(32) "122ef2c8141dc017a13a6483f50247c3" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(787) ["name"]=> string(14) "成都-Eva 冯" ["desc"]=> string(326) "环球出国顾问 Eva冯?,拥有丰富的移民、海外投资以及生活经验,熟知各国移民政策,成功为数百个家庭量身定制移民方案,我不止是您的移民顾问,更为您提供海外资产配置、海外地产及投资移民等全面咨询服务,让我为您的移民之路保驾护航!" ["companyID"]=> int(124) ["qq"]=> string(10) "2880632977" ["tel"]=> string(11) "18980875641" ["email"]=> string(24) "fengyun@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0830/20170830023444279.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0830/20170830023451913.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=72dcd814810dc62982432b77488f6b21&utm_source=Chengdu&fallback=2" ["sort"]=> int(9) ["videoUrl"]=> string(19) "chengdu-eva-fengyun" ["token"]=> string(32) "72dcd814810dc62982432b77488f6b21" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(1046) ["name"]=> string(15) "成都-Kiki 廖" ["desc"]=> string(264) "环球出国顾问Kiki廖茂君, 熟知各国移民政策和申请流程, 从事移民行业多年,擅长根据客户需求和自身情况为客户量身定制移民方案和海外资产配置方案,拥有五星级酒店从业经验,经验丰富,期待与您合作" ["companyID"]=> int(124) ["qq"]=> string(10) "2881130753" ["tel"]=> string(11) "18054790525" ["email"]=> string(27) "liaomaojun@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0810/20180810112624806.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0810/20180810112740927.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=a951de1b2d775b10aec8c4cfb84c0ce1&utm_source=Chengdu&fallback=2" ["sort"]=> int(10) ["videoUrl"]=> string(23) "chengdu-Kiki-liaomaojun" ["token"]=> string(32) "a951de1b2d775b10aec8c4cfb84c0ce1" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(688) ["name"]=> string(17) "成都-Victor 陈" ["desc"]=> string(309) "Victor陈明洋。曾游历欧洲北美各国,后往大洋洲项目考察。熟知各国移民法案及移民局审核倾向。为数百客户完成移民,制定优质的方案。移民非小事,找到合适的项目也非难事。用专业严谨的服务让客户通过移民提升生活幸福指数。" ["companyID"]=> int(124) ["qq"]=> string(10) "2881131256" ["tel"]=> string(11) "18980967912" ["email"]=> string(29) "chenmingyang@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0117/20170117055755780.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0117/20170117055802342.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=d1b9ca9603f88c046ce78ddf22222f41&utm_source=Chengdu&fallback=2" ["sort"]=> int(11) ["videoUrl"]=> string(27) "chengdu-Victor-chenmingyang" ["token"]=> string(32) "d1b9ca9603f88c046ce78ddf22222f41" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(1174) ["name"]=> string(15) "成都-Jenn 唐" ["desc"]=> string(189) "十年业内经验,谙熟各国移民法案政策,可以在上千个项目当中为您制定最适合的方案,愿我的专业,真诚服务可以为您的移民方案保驾护航。" ["companyID"]=> int(124) ["qq"]=> string(10) "2881130776" ["tel"]=> string(11) "18629685950" ["email"]=> string(24) "tangjie@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1119/20181119060352775.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1119/20181119060701930.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=031474e335827a62d44d111dfb0be387&utm_source=Chengdu&fallback=2" ["sort"]=> int(12) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "031474e335827a62d44d111dfb0be387" } [7]=> array(13) { ["id"]=> int(1310) ["name"]=> string(14) "成都-Ray 庄" ["desc"]=> string(265) "环球出国移民顾问Ray 庄,海外四年留学经历,熟知环球各国移民政策与趋势,为客户提供量身定制移民服务,结合客户满意度最大化和成本最小化为一体,为每一个有移民愿想的客户提供坚实的保障。" ["companyID"]=> int(124) ["qq"]=> string(10) "2881130906" ["tel"]=> string(11) "18683717314" ["email"]=> string(26) "zhuangxuerui@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(134) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000a12c6-0000-0000-0000-0000ab90d5c1/2019011400000000753890/成都Ray庄瑞学137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(136) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000a12c6-0000-0000-0000-0000ab90d5c1/2019011400000000753890/成都Ray庄瑞学二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=3543ab9f313500ecd37900c83791bb14&utm_source=Chengdu&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "3543ab9f313500ecd37900c83791bb14" } [8]=> array(13) { ["id"]=> int(1344) ["name"]=> string(14) "成都-Ann 廖" ["desc"]=> string(300) "环球出国专业咨询顾问,曾赴英国就读研究生,期间游历欧洲各国。毕业后进入环球,五年来处理过加拿大,澳洲等各国文案工作,为上百组家庭成功办理移民,留学手续!我怀揣赤诚之心,愿为您的人生画上浓墨重彩的一笔!" ["companyID"]=> int(124) ["qq"]=> string(10) "2880632942" ["tel"]=> string(11) "18908197514" ["email"]=> string(28) "liaomengqiu@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(134) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0007df56-0000-0000-0000-0000772b0dc8/2019013000000000765031/成都Ann廖梦秋137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(136) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0007df56-0000-0000-0000-0000772b0dc8/2019013000000000765031/成都Ann廖梦秋二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=e783851101097827ae0c6ddae41f23c9&utm_source=Chengdu&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "e783851101097827ae0c6ddae41f23c9" } [9]=> array(13) { ["id"]=> int(1422) ["name"]=> string(15) "成都-Jack 李" ["desc"]=> string(268) "环球出国移民顾问Jack李生薛,有7年服务业履历长期从事移民客户私人服务,为数千移民客户提供出行定制游、购房投资方案,熟悉30多个国家移民政策,为您个性化定制合适的移民方案,期待为您服务!" ["companyID"]=> int(124) ["qq"]=> string(10) "2880156020" ["tel"]=> string(11) "17345747986" ["email"]=> string(24) "lishengxue@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(132) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000387ca-0000-0000-0000-000024231f18/2019032800000000797012/2018顾问弹窗137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(128) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000387ca-0000-0000-0000-000024231f18/2019032800000000797012/2018顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=58d36890a76d6eb9123b803474497307&utm_source=Chengdu&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "58d36890a76d6eb9123b803474497307" } } } [27]=> array(17) { ["id"]=> int(27) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(11) "/jinan.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&groupid=3d775fe3a2e2a19f0188121740122ed5&ut" ["videoImg"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0124/20190124054632535.jpg" ["phone"]=> string(13) "0531-55680966" ["hotPhone"]=> string(12) "400-006-8353" ["mqIde"]=> string(32) "3d775fe3a2e2a19f0188121740122ed5" ["identity"]=> string(15) "UpperLeft-Jinan" ["name"]=> string(6) "济南" ["desc"]=> string(286) "环球出国(济南)专注移民服务多年,是中国移民行业优选品牌。凭借自身专业项目开发及律师团队、完善的客户服务体系、贴心的海外安家服务,赢得广大客户认可,现成为山东区域好评 较高的投资移民服务机构。" ["address"]=> string(97) "济南市历下区泺源大街102号祥恒广场6层(泉城广场正南香格里拉大酒店)" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0124/20190124054446967.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0112/20180112071401191.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(9) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(1276) ["name"]=> string(14) "济南-Mia 李" ["desc"]=> string(252) "环球出国金牌顾问,财务管理双硕士,从业多年中已为千组家庭成功规划海外身份,进行全球资产配置税务规划,对护照、海外开户、欧洲、加美澳新尤为精通,多次评为年度最受欢迎顾问!" ["companyID"]=> int(27) ["qq"]=> string(10) "2881130983" ["tel"]=> string(11) "18815311996" ["email"]=> string(21) "lilingz@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(131) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0002833d-0000-0000-0000-0000cd0c0928/2018122500000000740016/济南Mia李琳137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(130) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0002833d-0000-0000-0000-0000cd0c0928/2018122500000000740016/济南李琳二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(124) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=caf56687b60b58dc291e6be1b093b251&utm_source=Jinan&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "caf56687b60b58dc291e6be1b093b251" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(1230) ["name"]=> string(16) "济南-Manly 李" ["desc"]=> string(218) "环球出国顾问Manly李曼莉,知名法学院毕业,熟悉各国移民政策法案。通晓美国,澳洲,加拿大,新西兰等传统经济大国的移民政策。为您打造适合的专属移民方案!" ["companyID"]=> int(27) ["qq"]=> string(10) "2881130992" ["tel"]=> string(11) "18888371023" ["email"]=> string(24) "limanli@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1130/20181130041344401.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1130/20181130041524660.jpg" ["onlineTalk"]=> string(129) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=18af3fa65b08ceaff02554048a7f84f0&utm_source=Jinan&fallback=2" ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(19) "jinan-Manly-limanli" ["token"]=> string(32) "18af3fa65b08ceaff02554048a7f84f0" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(1349) ["name"]=> string(15) "济南-Nico 李" ["desc"]=> string(259) "球出国顾问Nico李亚珍。从事移民行业多年,熟稔各国移民政策和法规、西方思想与风俗习惯。根据客户情况以及各种疑难问题设计处理方案。用诚信、专业的工作准则帮您开启海外人生的新篇章。" ["companyID"]=> int(27) ["qq"]=> string(10) "2880611300" ["tel"]=> string(11) "18615550235" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(135) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000735f5-0000-0000-0000-00002ce23cc8/2019021300000000770606/济南Nico李亚珍137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(137) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000735f5-0000-0000-0000-00002ce23cc8/2019021300000000770606/济南Nico李亚珍二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(124) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=3de4b8a643d15c8e670e60ba4805185c&utm_source=Jinan&fallback=2" ["sort"]=> int(3) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "3de4b8a643d15c8e670e60ba4805185c" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(1029) ["name"]=> string(14) "济南-Sue 冯" ["desc"]=> string(251) "环球出国首席咨询顾问,毕业于海外名校。拥有多年的海外工作和生活经历,拥有近10年投资移民从业经验。已为近600户家庭成功办理投资移民,留学,助圆客户圆梦海外。期待与您的合作!" ["companyID"]=> int(27) ["qq"]=> string(10) "2880611344" ["tel"]=> string(11) "18815313155" ["email"]=> string(27) "fengliying@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0801/20180801020757340.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0910/20180910060625901.jpg" ["onlineTalk"]=> string(129) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=5f1f418e19569f6b4549e6a621317f16&utm_source=Jinan&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "5f1f418e19569f6b4549e6a621317f16" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(509) ["name"]=> string(16) "济南-Apple 韩" ["desc"]=> string(241) "济南首席资深顾问Apple韩莹,从业八年,精通加拿大,澳洲,欧洲,美国等移民,留学及资产配置,根据您的情况提供中肯建议,进行税务规划,已成功帮助一千多户家庭移居海外! " ["companyID"]=> int(27) ["qq"]=> string(10) "2881130717" ["tel"]=> string(11) "13220599620" ["email"]=> string(24) "hanying@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0819/20160819022026128.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2016/0303/20160303110623808.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=eefe23fb6f81afab1cb58815016e99e6&utm_source=Jinan&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(19) "jinan-apple-hanying" ["token"]=> string(32) "eefe23fb6f81afab1cb58815016e99e6" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(1340) ["name"]=> string(18) "济南-Ashelly 刘" ["desc"]=> string(251) "环球出国咨询顾问Ashelly刘思雨,从业3年以上,已为上千位客户进行方案定位及完成移民申请,协助客户顺利开启海外新生活,获客户认可度高,期待与您的进一步沟通,助您成就移民梦想。" ["companyID"]=> int(27) ["qq"]=> string(10) "2880632954" ["tel"]=> string(11) "15908083586" ["email"]=> string(21) "liusiyu@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(138) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000788dc-0000-0000-0000-0000ce69dabd/2019012800000000762822/济南Ashelly刘思雨137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(140) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000788dc-0000-0000-0000-0000ce69dabd/2019012800000000762822/济南Ashelly刘思雨二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(124) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=9cf3005b1a072091af517f471b1e540b&utm_source=Jinan&fallback=2" ["sort"]=> int(7) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "9cf3005b1a072091af517f471b1e540b" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(1131) ["name"]=> string(15) "济南-Alma 杨" ["desc"]=> string(214) "环球出国顾问Alma杨柳,知名法学院毕业,熟悉各国移民政策法案。通晓美国,澳洲,加拿大,新西兰等传统经济大国的移民政策。为您打造适合的专属移民方案!" ["companyID"]=> int(27) ["qq"]=> string(10) "2881130865" ["tel"]=> string(11) "18253115937" ["email"]=> string(23) "yangliuhq@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1031/20181031023832478.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1031/20181031023956872.jpg" ["onlineTalk"]=> string(129) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=5bedadaa0e5a155262838f8d3f415c2a&utm_source=Jinan&fallback=2" ["sort"]=> int(8) ["videoUrl"]=> string(18) "jinan-Alma-yangliu" ["token"]=> string(32) "5bedadaa0e5a155262838f8d3f415c2a" } [7]=> array(13) { ["id"]=> int(1386) ["name"]=> string(15) "济南-Judy 贾" ["desc"]=> string(193) "环球出国顾问Judy贾东霞,熟悉各国移民政策法案。通晓美国,澳洲,加拿大,新西兰等传统经济大国的移民政策。为您打造适合的专属移民方案!" ["companyID"]=> int(27) ["qq"]=> string(10) "2880667722" ["tel"]=> string(11) "18853196585" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00084332-0000-0000-0000-0000d7d31fdc/2019030500000000782796/20190306-济南judy贾东霞137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(146) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00084332-0000-0000-0000-0000d7d31fdc/2019030500000000782796/20190306-济南judy贾东霞二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(124) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=a51df4541fbe063ee9384935035fc571&utm_source=Jinan&fallback=2" ["sort"]=> int(9) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "a51df4541fbe063ee9384935035fc571" } [8]=> array(13) { ["id"]=> int(1452) ["name"]=> string(18) "济南-Shirley 刘" ["desc"]=> string(282) "环球出国咨询顾问Shirley刘倩倩,从事出国行业多年,熟知近百个移民留学投资项目,已成功帮助数千家庭实现出国梦想。拥有20余个国家居住和学习的经历,可以为您提供真实的海外生活感受,深得客户信赖和赞誉" ["companyID"]=> int(27) ["qq"]=> string(10) "2880385069" ["tel"]=> string(11) "18853101381" ["email"]=> string(25) "liuqianqian@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(147) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0003467a-0000-0000-0000-00004b5c6a8e/2019041100000000805272/20190411-济南Shirley刘倩倩137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(155) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0003467a-0000-0000-0000-00004b5c6a8e/2019041100000000805272/20190411-济南Shirley刘倩倩顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(124) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=f9bf02ac10f9c9c648ff18bac905512f&utm_source=Jinan&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "f9bf02ac10f9c9c648ff18bac905512f" } } } [37]=> array(17) { ["id"]=> int(37) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(13) "/nanjing.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&groupid=9e65e9a55a9541f729b3cbc7691d8e66&ut" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0320/3eb8d331db266f4d846e68f9dc7cac77.jpg" ["phone"]=> string(12) "025-52328688" ["hotPhone"]=> string(12) "400-928-8353" ["mqIde"]=> string(32) "9e65e9a55a9541f729b3cbc7691d8e66" ["identity"]=> string(17) "UpperLeft-Nanjing" ["name"]=> string(6) "南京" ["desc"]=> string(296) "环球出国(南京)位于钟灵毓秀的六朝古都,地处南京紫峰大厦28层。它的成立标志环球移民又一次战略征程的启航,同时也是集团市场布局中的一个支撑点,立足江浙,辐射长江以南等省市,致力打造移民行业的优选品牌。" ["address"]=> string(51) "南京市鼓楼区中山北路2号紫峰大厦28层" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0717/20180717095635793.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2015/1216/20151216055011361.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(9) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(1038) ["name"]=> string(16) "南京-Katie 邵" ["desc"]=> string(257) "环球出国首席金牌咨询顾问邵丽萍,精通30多国移民法案政策以及办理流程,已为上千客户成功办理海外项目。从客户切身利益出发,量身定做最适合客户的移民方案,为您的海外梦想保驾护航!" ["companyID"]=> int(37) ["qq"]=> string(10) "2880667716" ["tel"]=> string(11) "15312021207" ["email"]=> string(27) "shaoliping@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0803/20180803101956702.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0803/20180803102208177.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=c19971d9855e73ef792b2ee746c75fb4&utm_source=Nanjing&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(24) "nanjing-Katie-shaoliping" ["token"]=> string(32) "c19971d9855e73ef792b2ee746c75fb4" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(807) ["name"]=> string(18) "南京-Tiffany 蔡" ["desc"]=> string(262) "我是环球出国顾问Tiffany蔡飞燕,有多年的海外投资和海外移民从业经验,能深刻解读各国移民政策,做事谨慎,希望能用我专业知识为您量身定制适合您的移民方案,诚心,诚信服务于每一个客户。" ["companyID"]=> int(37) ["qq"]=> string(10) "2881130922" ["tel"]=> string(11) "18168076775" ["email"]=> string(26) "caifeiyan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0921/20170921051353842.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0921/20170921051400461.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=7b4d72bdd1e061e1610ce60b05687401&utm_source=Nanjing&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "7b4d72bdd1e061e1610ce60b05687401" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(979) ["name"]=> string(15) "南京-Emma 何" ["desc"]=> string(275) "环球出国顾问Emma 何苗,原为环球后台项目主管,熟悉各国移民政策法案以及后期各项目流程。已为四百多户家庭成功拿到海外身份,理性专业,可以为您提供最专业的咨询建议和方案。移路有我,移路相伴!" ["companyID"]=> int(37) ["qq"]=> string(10) "2881131238" ["tel"]=> string(11) "15380956115" ["email"]=> string(25) "hemiaonj@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0615/20180615034526193.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0615/20180615034720525.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=16f5af414f41bd85aa96df7256a45109&utm_source=Nanjing&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "16f5af414f41bd85aa96df7256a45109" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(434) ["name"]=> string(17) "南京-Cherry 池" ["desc"]=> string(315) "环球出国专业咨询顾问,多年海外经历并有丰富的行业从业经验。希望用多年自身海内外经历和经验给客户提供适合的移民方案设计。秉承细心、专业、高效的原则,以丰富的移民实操经验成功为数百位客户实现移民梦想。期待您的咨询!" ["companyID"]=> int(37) ["qq"]=> string(10) "2880987536" ["tel"]=> string(11) "15380952980" ["email"]=> string(27) "chixiaoyue@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/1019/20151019041038317.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2015/1019/20151019041129813.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=76dc2060739ed1fb8c60323d6f209c0e&utm_source=Nanjing&fallback=2" ["sort"]=> int(6) ["videoUrl"]=> string(25) "nanjing-cherry-chixiaoyue" ["token"]=> string(32) "76dc2060739ed1fb8c60323d6f209c0e" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(707) ["name"]=> string(17) "南京-Rohana 杨" ["desc"]=> string(279) "环球出国咨询顾问Rohana杨非柳,多年跨国公司工作积累,以热情客观的态度为您提供专业化的定制咨询,为您定位合适的移民项目。希望凭借自身多年工作经验为您的海外移居,资产全球化配置绘出完美的画卷。" ["companyID"]=> int(37) ["qq"]=> string(10) "2880385040" ["tel"]=> string(11) "18913807269" ["email"]=> string(27) "yangfeiliu@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0306/20170306114418938.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0306/20170306114423424.jpg" ["onlineTalk"]=> string(127) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?eid=18233&agentid=a18e6281e9c08e7ab980e564d883da54&utm_source=Nanjing&fallback=2" ["sort"]=> int(9) ["videoUrl"]=> string(25) "nanjing-rohana-yangfeiliu" ["token"]=> string(32) "a18e6281e9c08e7ab980e564d883da54" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(1106) ["name"]=> string(17) "南京-Yvonne 王" ["desc"]=> string(274) "我是环球出国咨询顾问王俣骞Yvonne,从业近10年,熟知30多个国家移民法案、留学、海外房产、境外资产配置等,已成功办理上百组客户。用我的专业,为您量身定制最适合的方案,为您的海外梦想保驾护航!" ["companyID"]=> int(37) ["qq"]=> string(10) "2881131200" ["tel"]=> string(11) "18051083266" ["email"]=> string(27) "wangyuqian@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1008/20181008055833765.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1123/20181123063141639.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=6d46ea24cd3e053c71d9d85c17d6bd99&utm_source=Nanjing&fallback=2" ["sort"]=> int(10) ["videoUrl"]=> string(26) "nanjing-Yvonne- wangyuqian" ["token"]=> string(32) "6d46ea24cd3e053c71d9d85c17d6bd99" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(1417) ["name"]=> string(13) "南京-Jo 严" ["desc"]=> string(312) "我是环球白金顾问严静,在环球工作已有10年,曾是文案和客服岗位,对您的方案制定会更加准确和高效。我成功移民客户已经遍布全球,和他们成为朋友也是我终生的财富。选择我,我将以多年办理经验成为您家庭资产规划的强力助手~" ["companyID"]=> int(37) ["qq"]=> string(10) "2880667693" ["tel"]=> string(11) "18051022782" ["email"]=> string(24) "yanjing@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(132) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0008b69d-0000-0000-0000-0000fa991258/2019032200000000793932/2018顾问弹窗137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(128) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0008b69d-0000-0000-0000-0000fa991258/2019032200000000793932/2018顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=d7fb49c9f7aa1f3bd204b38a2bf39e67&utm_source=Nanjing&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(18) "nanjing-jo-yanjing" ["token"]=> string(32) "d7fb49c9f7aa1f3bd204b38a2bf39e67" } [7]=> array(13) { ["id"]=> int(1265) ["name"]=> string(16) "南京-Polly 陈" ["desc"]=> string(270) "环球出国首席咨询顾问Polly陈俊雨,近10年环球工作经历,做过后台文案,集团项目经理和分公司总经理,精通全球30多个国家200多个项目,成功帮助近千组家庭完成移民出国梦想,为您移民之路保驾护航。" ["companyID"]=> int(37) ["qq"]=> string(10) "2881131377" ["tel"]=> string(11) "18013342757" ["email"]=> string(26) "chenjunyu@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1214/20181214030845627.jpg" ["wxUrl"]=> string(138) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0007755b-0000-0000-0000-00006b0d109f/2018122600000000741231/南京Polly陈俊雨二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=0dd9e41726d1ba087aa6216258154bb3&utm_source=Nanjing&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "0dd9e41726d1ba087aa6216258154bb3" } [8]=> array(13) { ["id"]=> int(1277) ["name"]=> string(18) "南京-Jessica 皮" ["desc"]=> string(285) "环球出国专业顾问-皮文倩,美国生活近十年,对各国移民通道及相关法案均有专业了解,可以提供给客户海外生活、学习和工作各方面亲身经验和辅导。为您量身定制私人移民方案,24小时竭诚为您服务,欢迎咨询!" ["companyID"]=> int(37) ["qq"]=> string(10) "2880667726" ["tel"]=> string(11) "19962001397" ["email"]=> string(26) "piwenqian@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(138) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0007296a-0000-0000-0000-00008b123083/2018122100000000737742/南京Jessica皮文倩137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(140) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0007296a-0000-0000-0000-00008b123083/2018122100000000737742/南京Jessica皮文倩二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=9f83cdf48ebae3d43e31f1e8383f123f&utm_source=Nanjing&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "9f83cdf48ebae3d43e31f1e8383f123f" } } } [10003]=> array(17) { ["id"]=> int(10003) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(15) "/chongqing.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&groupid=7477a22c76d7a05ee620b82da341e55" ["videoImg"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0124/20190124044322470.jpg" ["phone"]=> string(12) "023-63034230" ["hotPhone"]=> string(12) "400-023-2623" ["mqIde"]=> string(32) "28a0bed3c80990a8480690d45ec5142f" ["identity"]=> string(19) "UpperLeft-Chongqing" ["name"]=> string(6) "重庆" ["desc"]=> string(252) "环球出国(重庆),办公地址在重庆渝中区解放碑。环球重庆自成立以来,一直专注于投资移民业务,并致力于为客户提供诚信、高质的投资移民咨询、文案制作、海外接待及众多增值服务。" ["address"]=> string(37) "重庆市渝中区民族路188号1107" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0124/20190124044348167.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0222/20180222055217823.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(8) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(1045) ["name"]=> string(16) "重庆-Devin 刘" ["desc"]=> string(282) "从事外汇、期货、投资等从事长达四年,多年移民和海外资产配置经验,对于海外移民,海外金融服务,海外公司注册和外资企业设立有深入了解,为您和您的家庭规划合理的资产配置和移民方案,期待你的选择!" ["companyID"]=> int(10003) ["qq"]=> string(10) "2880632935" ["tel"]=> string(11) "13350370671" ["email"]=> string(0) "" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0810/20180810102224575.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1123/20181123053024560.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=a4bc816fd6770175691de95a13e3c133&utm_source=Chongqing&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "a4bc816fd6770175691de95a13e3c133" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(947) ["name"]=> string(17) "重庆-Joanna 杨" ["desc"]=> string(290) "环球顾问Joanna,已经成功帮助上千位客户成功购置海外房产,获取海外移民身份,入读理想的海外名校。从顾问到首席顾问到集团销冠,勤奋好学,积极热情,专业负责一直是我身上不变的标签,做更好的自己,更优秀的顾问!" ["companyID"]=> int(10003) ["qq"]=> string(10) "2880632963" ["tel"]=> string(11) "13350346468" ["email"]=> string(27) "yangyujiao@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0521/20180521041858425.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0521/20180521042937498.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=ef7c00c53d616587eebfcf0b1a9dc6d5&utm_source=Chongqing&fallback=2" ["sort"]=> int(3) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "ef7c00c53d616587eebfcf0b1a9dc6d5" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(776) ["name"]=> string(17) "重庆-Jessie 周" ["desc"]=> string(242) "环球出国咨询顾问,多年丰富的行业从业经验,熟知30多个国家和地区的移民法律和申请流程细节,从业以来为数百位客户成功办理了移民及海外置业咨询服务,期待与您进一步沟通!" ["companyID"]=> int(10003) ["qq"]=> string(10) "2880385043" ["tel"]=> string(11) "17302327988" ["email"]=> string(26) "zhoujiehq@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0822/20170822041811615.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0822/20170822042000373.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=860c2445e938adcff1f84f5b66ce5c4c&utm_source=Chongqing&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(24) "chongqing-jessie-zhoujie" ["token"]=> string(32) "860c2445e938adcff1f84f5b66ce5c4c" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(1041) ["name"]=> string(14) "重庆-Mia 马" ["desc"]=> string(294) "从事咨询工作多年,拥有丰富的海外工作经历,曾走访过波兰,法国,美国,智利,德国等地,熟悉各国移民政策与风俗习惯,已为上百个客户量身定制移民方案,选择环球,选择Mia,帮您真正实现全球畅通无阻,定居无忧" ["companyID"]=> int(10003) ["qq"]=> string(10) "2881130915" ["tel"]=> string(11) "18983768284" ["email"]=> string(23) "mawenjuan@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0808/20180808115033317.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0808/20180808115150659.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=a5c8c292e39d22181bbea370384d23d3&utm_source=Chongqing&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "a5c8c292e39d22181bbea370384d23d3" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(1102) ["name"]=> string(16) "重庆-Peter 江" ["desc"]=> string(288) "从事咨询工作多年,有丰富的行业经验。熟悉多国移民政策,根据客户需求,定制全球资产配置和移民方案。真诚、专业、负责,是从业多年的根本准则,真正让客户省心、安心、舒心。期待为您提供专业的咨询服务!" ["companyID"]=> int(10003) ["qq"]=> string(10) "2880632928" ["tel"]=> string(11) "18996354511" ["email"]=> string(21) "jiangli@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(133) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0009a09e-0000-0000-0000-00009cd17828/2018122600000000740903/重庆Peter江立137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0930/20180930041332443.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=2a816cf498b2b312e11cadadfb2a3d61&utm_source=Chongqing&fallback=2" ["sort"]=> int(6) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "2a816cf498b2b312e11cadadfb2a3d61" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(1258) ["name"]=> string(17) "重庆-Skyler 林" ["desc"]=> string(285) "多年海外生活经历及移民、留学、海外资产配置从业经历,致力于用热情负责的态度,专业的知识帮助您全世界畅通无阻,定居无忧。已帮助多个家庭办理了移民身份,专业、靠谱一直都是我的标签,期待为您服务。" ["companyID"]=> int(10003) ["qq"]=> string(10) "2880568359" ["tel"]=> string(11) "13368331568" ["email"]=> string(23) "linwei@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1213/20181213123658726.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1213/20181213123708216.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=046142b3abe667f99175b9eba0630bbf&utm_source=Chongqing&fallback=2" ["sort"]=> int(7) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "046142b3abe667f99175b9eba0630bbf" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(1405) ["name"]=> string(15) "重庆-Zaki 周" ["desc"]=> string(207) "本着“真诚、负责”的态度,以“项目成功”为导向,从您的实际需求出发,帮您解答疑惑,规划匹配合适的移民、留学、境外投资、海外资产配置等方案。" ["companyID"]=> int(10003) ["qq"]=> string(10) "2881130757" ["tel"]=> string(11) "19922876936" ["email"]=> string(24) "zhouxiaoqi@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0319/d99f41504b0c98722644cdd4f4b743ae.jpg" ["wxUrl"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0319/c58c84bb5defcab74e9c4cf27755e82b.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=5a55e6ffd56d7ecb383be41ae09445ec&utm_source=Chongqing&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "5a55e6ffd56d7ecb383be41ae09445ec" } [7]=> array(13) { ["id"]=> int(1439) ["name"]=> string(15) "重庆-Coco 陈" ["desc"]=> string(284) "本人热情开朗,耐心细心, 从业咨询行业多年, 拥有丰富的行业经验,得到广大客户的认可和好评。选择Coco, 帮您个性化定制最适合您的(移民, 子女,资金)出国解决方案,让您真正实现出行无阻,定居无忧。" ["companyID"]=> int(10003) ["qq"]=> string(10) "2881130754" ["tel"]=> string(11) "19112165548" ["email"]=> string(23) "chenyancq@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(141) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0006af98-0000-0000-0000-00002392d3e4/2019040400000000802042/20190408-重庆Coco陈燕137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(149) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0006af98-0000-0000-0000-00002392d3e4/2019040400000000802042/20190408-重庆Coco陈燕顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=defd0ed3d61e701f46d4bd25b0135b7e&utm_source=Chongqing&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "defd0ed3d61e701f46d4bd25b0135b7e" } } } [10007]=> array(17) { ["id"]=> int(10007) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(13) "/tianjin.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&groupid=7b4ea6ca87fa634bea2b77485e2b6db" ["videoImg"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0117/20190117062358154.jpg" ["phone"]=> string(12) "022-23193967" ["hotPhone"]=> string(11) "18902106432" ["mqIde"]=> string(32) "28a0bed3c80990a8480690d45ec5142f" ["identity"]=> string(18) "UpperLeft-Tianjing" ["name"]=> string(6) "天津" ["desc"]=> string(295) "环球出国(天津)成立于2018年,坐落于具有悠久商业历史的天津商务区(CBD)小白楼。环球天津专注于海外移民、出国留学、海外投资,各国签证,竭诚为您提供专业、贴心的私人定制出国服务,选环球天津,选出国安心。" ["address"]=> string(70) "天津市和平区解放北路188号(小白楼)信达广场2601-02" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0117/20190117062412288.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0121/20190121055235461.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(6) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(1027) ["name"]=> string(14) "天津-Ada 胡" ["desc"]=> string(231) "环球出国顾问Ada胡淼,熟稔各国移民政策和法规、西方思想与风俗习惯。根据客户情况以及各种疑难问题设计处理方案。用诚信、专业的工作准则帮您开启海外人生的新篇章。" ["companyID"]=> int(10007) ["qq"]=> string(10) "2880385081" ["tel"]=> string(11) "13512009330" ["email"]=> string(22) "humiaohq@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0726/20180726054819360.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0726/20180726055009190.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=9736f17795801c37a6433f471515e559&utm_source=Tianjin&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "9736f17795801c37a6433f471515e559" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(961) ["name"]=> string(17) "天津-Alyssa 刘" ["desc"]=> string(186) "我是Alyssa刘宏光,诚信善良又阳光,具备多年移民和海外投资置业的专业经验。移民路上选择我,选择环球,您就是选择放心,安心和省心。" ["companyID"]=> int(10007) ["qq"]=> string(10) "2881131354" ["tel"]=> string(11) "18526839492" ["email"]=> string(29) "liuhongguang@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0531/20180531061354649.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0531/20180531061516223.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=cd2c0afb4f791fec8d4a64b92d91f929&utm_source=Tianjin&fallback=2" ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "cd2c0afb4f791fec8d4a64b92d91f929" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(911) ["name"]=> string(17) "天津-Hellen 张" ["desc"]=> string(203) "我是Hellen张丽,移民留学从业10多年,经历过各国移民政策变化,经手过数千位客户不同的移民、留学、海外投资案例,希望在您的出国之路助一臂之力。" ["companyID"]=> int(10007) ["qq"]=> string(10) "2881131242" ["tel"]=> string(11) "15910951065" ["email"]=> string(25) " zhangli@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0423/20180423051306530.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0423/20180423052313883.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=02d99aa622be59ac084ffd3a9035c17f&utm_source=Tianjin&fallback=2" ["sort"]=> int(4) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "02d99aa622be59ac084ffd3a9035c17f" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(1020) ["name"]=> string(16) "天津-Young 杨" ["desc"]=> string(265) "我是Young杨阳,电话18526826934,拥有丰富的移民行业工作经验,熟悉各国移民政策、擅长根据您的自身条件和需求合理制定移民方案,细致耐心回答疑问,专业客观提供建议,为您的成功移民助力护航。" ["companyID"]=> int(10007) ["qq"]=> string(10) "2881130888" ["tel"]=> string(11) "18526826934" ["email"]=> string(27) "yangyanghq@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0719/20180719015149752.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0719/20180719015334607.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=c999c4f48b0f6802e7e1808704b99f42&utm_source=Tianjin&fallback=2" ["sort"]=> int(6) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "c999c4f48b0f6802e7e1808704b99f42" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(1217) ["name"]=> string(14) "天津-Fay 张" ["desc"]=> string(240) "环球出国顾问Fay张梦霏,熟知各国移民留学政策,及海外资产规划方案,为您量身定制专属出国方案,提供全球资产配置合理化建议,规划子女教育,帮您及家人实现海外幸福人生!" ["companyID"]=> int(10007) ["qq"]=> string(10) "2881130933" ["tel"]=> string(11) "15522712430" ["email"]=> string(26) "zhangmengfei@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(134) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0008dae6-0000-0000-0000-0000e16caa5d/2019010700000000748513/天津Fay张梦霏137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1127/20181127020004279.jpg" ["onlineTalk"]=> string(131) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=579efd5e40400d82db64292753197860&utm_source=Tianjin&fallback=2" ["sort"]=> int(7) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "579efd5e40400d82db64292753197860" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(1406) ["name"]=> string(16) "天津-Alice 王" ["desc"]=> string(185) "我是环球出国咨询Alice王思颖,了解各国移民政策和法规、海外资产规划方案、子女教育,为您专属定制合理专业的方案,欢迎您随时咨询!" ["companyID"]=> int(10007) ["qq"]=> string(10) "2881130870" ["tel"]=> string(11) "18526300455" ["email"]=> string(27) "wangsiying@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(146) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0006aafd-0000-0000-0000-000038b3155a/2019031900000000791120/20190320-天津-Alice王思颖137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(148) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0006aafd-0000-0000-0000-000038b3155a/2019031900000000791120/20190320-天津-Alice王思颖二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=666194e80be7302aa07dc63a3d453e76&utm_source=Tianjin&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "666194e80be7302aa07dc63a3d453e76" } } } [10002]=> array(17) { ["id"]=> int(10002) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(15) "/zhengzhou.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&groupid=cc3926f37aaf7540ef3c00017c7163b" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0329/afce7a19a02072985555e74686fe40d3.jpg" ["phone"]=> string(13) "0371-61281188" ["hotPhone"]=> string(12) "400-806-2239" ["mqIde"]=> string(32) "28a0bed3c80990a8480690d45ec5142f" ["identity"]=> string(19) "UpperLeft-Zhengzhou" ["name"]=> string(6) "郑州" ["desc"]=> string(237) "环球出国(郑州)成立于2017年,办公地址位于郑州较为繁华的郑州裕达国际贸易中心5A级写字楼,裕达国贸位于郑州中原区中原中路,毗邻市政府,地处郑州政治、商业核心地带。" ["address"]=> string(61) "郑州市中原区中原路220号裕达国贸A座26层2609室" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0717/20180717095942976.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0817/20180817122414250.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(10) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(755) ["name"]=> string(18) "郑州-Horizon 张" ["desc"]=> string(328) "环球出国咨询顾问张静,性格开朗外向,做事认真仔细。拥有近6年移民客服经验,熟知加,澳,新,美,近二十多个国家的移民政策。秉承专业和真诚为您服务,帮你实现移居海外的梦想,从业至今,无一例投诉,只为给您提供优质移民服务体验。" ["companyID"]=> int(10002) ["qq"]=> string(10) "2880155966" ["tel"]=> string(11) "17630008416" ["email"]=> string(28) "zhangjinghq@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00015d2e-0000-0000-0000-000045bcd9ee/2019040200000000800518/20190401-郑州Horizon张静137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0822/20170822032122697.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=05982989b03a80adb3a11ed919124200&utm_source=Zhengzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(27) "zhengzhou-horizon-zhangjing" ["token"]=> string(32) "05982989b03a80adb3a11ed919124200" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(853) ["name"]=> string(16) "郑州-Emily 徐" ["desc"]=> string(301) "环球出国咨询顾问徐东鹤,从事移民行业三年多的时间,熟悉加,美,澳,新等近二十个国家的移民政策。秉承专业,专注,和用心为每一位客户提供一站式的服务,实现您移居海外的梦想。我在环球,我在裕达国贸2609等你来。" ["companyID"]=> int(10002) ["qq"]=> string(10) "2881130652" ["tel"]=> string(11) "13071015557" ["email"]=> string(25) "xudonghe@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0103/20180103034818990.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0103/20180103034825209.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=41983867699cb391ea10300131edcf10&utm_source=Zhengzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(24) "zhengzhou-emily-xudonghe" ["token"]=> string(32) "41983867699cb391ea10300131edcf10" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(795) ["name"]=> string(15) "郑州-Adia 李" ["desc"]=> string(320) "环球出国顾问Adia,从事移民行业多年,亲自操作过超过300个移民申请。移民对于每一个家庭来说,都是件大事,关乎到客户未来幸福。为您量身定制移民方案,帮您成功移民至理想国家,是我工作的初衷和意义,让我为您的移民之路保驾护航!" ["companyID"]=> int(10002) ["qq"]=> string(10) "2880987544" ["tel"]=> string(11) "17320132309" ["email"]=> string(25) "lixiaoyu@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0918/20170918054409626.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2017/0918/20170918054418264.jpg" ["onlineTalk"]=> string(133) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=1f752dae37faa4b9a59702cdbeb09037&utm_source=Zhengzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "1f752dae37faa4b9a59702cdbeb09037" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(1283) ["name"]=> string(16) "郑州-Flora 张" ["desc"]=> string(212) "环球移民资深顾问Flora张闪闪,从事移民业务多年,深谙各国移民政策,擅长根据客户需求定制移民方案,目前已帮助数百组家庭成功移民及完成海外资产配置。" ["companyID"]=> int(10002) ["qq"]=> string(10) "2881130877" ["tel"]=> string(11) "15639931150" ["email"]=> string(29) "zhangshanshanhq@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(136) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000a092d-0000-0000-0000-0000de9cabc8/2019010300000000746686/郑州Flora张闪闪137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(138) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000a092d-0000-0000-0000-0000de9cabc8/2019010300000000746686/郑州Flora张闪闪二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=e00d785a4b2c64ae85e2b5f9e6060f20&utm_source=Zhengzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "e00d785a4b2c64ae85e2b5f9e6060f20" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(1346) ["name"]=> string(16) "郑州-Nancy 齐" ["desc"]=> string(290) "环球专业咨询顾问Nancy,从事移民行业多年,已为数百组家庭成功办理海外移民、子女教育、资产配置等相关项目。移民对每组家庭来说都是件大事,我一定会秉承专业负责的职业准则,为您量身打造更为适合您的方案!" ["companyID"]=> int(10002) ["qq"]=> string(10) "2880632938" ["tel"]=> string(11) "19103883081" ["email"]=> string(24) "qiweidi@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(146) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000f2b51-0000-0000-0000-0000f2a41b8b/2019031800000000790644/20190319-郑州-Nancy齐玮頔137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0202/20190202062537226.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=4153189b9750a1e2cdebc6fc38ccd909&utm_source=Zhengzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(23) "zhengzhou-nancy-qimeidi" ["token"]=> string(32) "4153189b9750a1e2cdebc6fc38ccd909" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(1383) ["name"]=> string(15) "郑州-Demi 杜" ["desc"]=> string(259) "环球移民专业白金咨询顾问Demi,海外留学归来后从事移民行业多年,移民对每组家庭来说都是件大事,我一定会秉承专业负责的职业准则,热情的工作态度,为您量身打造更为适合您的移民方案!" ["companyID"]=> int(10002) ["qq"]=> string(10) "2881098512" ["tel"]=> string(11) "15333866581" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000e7f09-0000-0000-0000-00009698ce79/2019030400000000782346/20190305-郑州Demi杜丹晨137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(146) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000e7f09-0000-0000-0000-00009698ce79/2019030400000000782346/20190305-郑州Demi杜丹晨二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=bdcc95b3ce1475fd9d4eea232d434e2a&utm_source=Zhengzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "bdcc95b3ce1475fd9d4eea232d434e2a" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(1390) ["name"]=> string(17) "郑州-Selina 赵" ["desc"]=> string(225) "环球出国专业顾问Selina赵楠,从事移民行业多年,熟悉各国移民政策及文案制作,从您的需求出发,竭诚为您量身定制移民方案,我的服务理念就是:专业!专心!专注!" ["companyID"]=> int(10002) ["qq"]=> string(10) "2880155981" ["tel"]=> string(11) "18037883953" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(143) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0003d446-0000-0000-0000-0000221bada7/2019030600000000784051/20190307-郑州Selina赵楠137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(145) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0003d446-0000-0000-0000-0000221bada7/2019030600000000784051/20190307-郑州Selina赵楠二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=9233299d2d861188e5ff6eca9a444182&utm_source=Zhengzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(24) "zhengzhou-Selina-zhaonan" ["token"]=> string(32) "9233299d2d861188e5ff6eca9a444182" } [7]=> array(13) { ["id"]=> int(1398) ["name"]=> string(16) "郑州-Grace 王" ["desc"]=> string(239) "环球出国专业移民顾问Grace王珂,有多年的后台文案经验,熟悉各国移民政策以及文案制作。为每一位客户精心打造合适的移民方案,为每一位客户提供专业、细心、负责任的咨询。" ["companyID"]=> int(10002) ["qq"]=> string(10) "2880385054" ["tel"]=> string(11) "19939963282" ["email"]=> string(20) "wangke@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(142) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0008a931-0000-0000-0000-00000e32e1dd/2019031200000000787503/20190318-郑州Grace王珂137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0008a931-0000-0000-0000-00000e32e1dd/2019031200000000787503/20190318-郑州Grace王珂二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=0d4298b3e1c3c0d2acbc01c1822129b3&utm_source=Zhengzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(22) "zhengzhou-Grace-wangke" ["token"]=> string(32) "0d4298b3e1c3c0d2acbc01c1822129b3" } [8]=> array(13) { ["id"]=> int(1403) ["name"]=> string(15) "郑州-Lucy 闫" ["desc"]=> string(290) "环球专业咨询顾问Lucy,从事移民行业多年,已为数百组家庭成功办理海外移民、子女教育、资产配置等相关项目。移民对每组家庭来说都是件大事,我一定会秉承专业负责的职业准则,为您量身打造更为适合您的方案! " ["companyID"]=> int(10002) ["qq"]=> string(10) "2880568337" ["tel"]=> string(11) "19913831988" ["email"]=> string(24) "yanfang@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(142) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0007a28f-0000-0000-0000-000049eab237/2019031800000000790741/20190319-郑州-Lucy闫芳137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0007a28f-0000-0000-0000-000049eab237/2019031800000000790741/20190319-郑州-Lucy闫芳二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=02a2ceb60a5ca99a63ec861f12b39f44&utm_source=Zhengzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(22) "zhengzhou-lucy-yanfang" ["token"]=> string(32) "02a2ceb60a5ca99a63ec861f12b39f44" } [9]=> array(13) { ["id"]=> int(1461) ["name"]=> string(18) "郑州-Tiffany 张" ["desc"]=> string(220) "环球出国顾问Tiffany张婷,海外知名院校毕业,熟悉各国移民政策法案。通晓美国,澳洲,加拿大,新西兰等传统经济大国的移民政策。为您打造适合的专属移民方案!" ["companyID"]=> int(10002) ["qq"]=> string(10) "2880687168" ["tel"]=> string(11) "17303858291" ["email"]=> string(28) "zhangtinghq@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(144) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0005c88e-0000-0000-0000-0000a036d849/2019041200000000805832/20190412-郑州Tiffany张婷137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(152) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0005c88e-0000-0000-0000-0000a036d849/2019041200000000805832/20190412-郑州Tiffany张婷顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=e9bf6c457654a57b0814f0c1f633fb00&utm_source=Zhengzhou&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(27) "zhengzhou-tiffany-zhangting" ["token"]=> string(32) "e9bf6c457654a57b0814f0c1f633fb00" } } } [10009]=> array(17) { ["id"]=> int(10009) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(10) "/wuxi.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=8c26656225db723fbb8fb2269d8367f" ["videoImg"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1224/20181224020131223.jpg" ["phone"]=> string(13) "0510-88573292" ["hotPhone"]=> string(13) "0510-88573292" ["mqIde"]=> string(32) "28a0bed3c80990a8480690d45ec5142f" ["identity"]=> string(14) "UpperLeft-Wuxi" ["name"]=> string(6) "无锡" ["desc"]=> string(268) "环球出国(无锡)成立于2018年,办公地址位于无锡市崇安区。环球无锡专注于海外移民、出国留学、海外投资,我们秉承客户满意度为先的服务理念,为您实现“世界通行更畅通,定居更安心”的梦想。" ["address"]=> string(55) "无锡市崇安区人民中路139号恒隆广场3510室" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2019/0212/20190212123113458.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2015/1231/20151231053041904.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(7) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(971) ["name"]=> string(16) "无锡-Joyce 杨" ["desc"]=> string(192) "入职环球已经有五年多的时间,不管是后台文案还是项目经理都有着丰富的经验,为人亲和,励志为客户提供最专业的咨询,擅长留学咨询与规划" ["companyID"]=> int(10009) ["qq"]=> string(10) "2880667728" ["tel"]=> string(11) "18625097591" ["email"]=> string(23) "yangli@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0611/20180611051222616.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0611/20180611051709868.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=60f81803893d47e69d234e7d92b1a67d&utm_source=Wuxi&fallback=2" ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(17) "wuxi-Joyce-yangli" ["token"]=> string(32) "60f81803893d47e69d234e7d92b1a67d" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(924) ["name"]=> string(18) "无锡-Maureen 赵" ["desc"]=> string(249) "美国硕士毕业,在北美学习工作五年时间。进入环球六年有余,熟悉美、英、加、澳、欧洲等多国移民法案与政策,为每一个客户量身定制适合的方案,为您的移民之路提供更便捷的服务!" ["companyID"]=> int(10009) ["qq"]=> string(10) "2881130825" ["tel"]=> string(11) "18662597562" ["email"]=> string(26) "zhaozirui@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0502/20180502092933365.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0502/20180502093256927.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=eb378b4d65dbb365346bbfb9ebdf8807&utm_source=Wuxi&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "eb378b4d65dbb365346bbfb9ebdf8807" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(1206) ["name"]=> string(15) "无锡-Lily 侯" ["desc"]=> string(289) "环球出国顾问Lily侯蕾,拥有五年行业经验,曾担任环球集团项目经理,为数百位客户定制过移民及留学方案!熟知各国移民教育政策和海外投资发展趋势。秉承专业和真诚,为您提供最优质的移民服务,与您移路相伴!" ["companyID"]=> int(10009) ["qq"]=> string(10) "2881130985" ["tel"]=> string(11) "13063689030" ["email"]=> string(20) "houlei@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1123/20181123062819418.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1123/20181123062913163.jpg" ["onlineTalk"]=> string(128) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=be150306d2757178c852589741c0a9d6&utm_source=Wuxi&fallback=2" ["sort"]=> int(7) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "be150306d2757178c852589741c0a9d6" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(1355) ["name"]=> string(15) "无锡-Mary 马" ["desc"]=> string(162) "我是一个做事认真负责的人,在环球为无数拥有大国梦的客户提供咨询服务!很期待你的咨询和来电,我会耐心帮你解答!" ["companyID"]=> int(10009) ["qq"]=> string(10) "2880568336" ["tel"]=> string(11) "18651506373" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(135) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/001032f4-0000-0000-0000-00002af674d2/2019021300000000770969/无锡Mary马琳琳137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(137) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/001032f4-0000-0000-0000-00002af674d2/2019021300000000770969/无锡Mary马琳琳二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(123) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=f948cf9d8ea4ce8be3310abc704034aa&utm_source=Wuxi&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "f948cf9d8ea4ce8be3310abc704034aa" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(1382) ["name"]=> string(17) "无锡-Summer 杜" ["desc"]=> string(238) "专注出国7年,担任过加拿大移民和留学项目经理。多年的出国经验,见证许多国家移民政策的变迁,为近五百位顾客成功办理移民服务。用我的真诚和专业让您的世界从此无国界!" ["companyID"]=> int(10009) ["qq"]=> string(10) "2880262301" ["tel"]=> string(11) "18626075125" ["email"]=> NULL ["imgUrl"]=> string(143) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0002b351-0000-0000-0000-0000a296ade8/2019030100000000780991/20190305-无锡Summer杜蕊137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(145) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0002b351-0000-0000-0000-0000a296ade8/2019030100000000780991/20190305-无锡Summer杜蕊二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(123) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=2740f228074606eddbdaf499e6e99bb4&utm_source=Wuxi&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(17) "wuxi-Summer-durui" ["token"]=> string(32) "2740f228074606eddbdaf499e6e99bb4" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(1416) ["name"]=> string(18) "无锡-Shirley 曾" ["desc"]=> string(202) "您的移民顾问Shirley,从事移民工作五年之余,成功帮助300多组家庭成功办理移民,为人亲和,擅长根据客户的自身条件个性化定制移民方案,欢迎咨询。" ["companyID"]=> int(10009) ["qq"]=> string(10) "2880987548" ["tel"]=> string(11) "18201826357" ["email"]=> string(17) "2880987548@qq.com" ["imgUrl"]=> string(132) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000d2f12-0000-0000-0000-000031ab3ac8/2019032500000000794539/2018顾问弹窗137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(128) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/000d2f12-0000-0000-0000-000031ab3ac8/2019032500000000794539/2018顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(123) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=85f5af07e3faa7ac360a5d14267690dc&utm_source=Wuxi&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(23) "wuxi-Shirley-zengyimeng" ["token"]=> string(32) "85f5af07e3faa7ac360a5d14267690dc" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(1430) ["name"]=> string(16) "无锡-Lacey 吴" ["desc"]=> string(183) "专业移民留学、投资创业、技术工签、护照项目、签证服务等,为高净值人群提供定制化方案,为不同客户提供一体化海外生活规划服务。" ["companyID"]=> int(10009) ["qq"]=> string(10) "2880687163" ["tel"]=> string(11) "13013693205" ["email"]=> string(23) "wuxiaoyan@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(145) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0010b8bf-0000-0000-0000-000031aa6d5b/2019032500000000794548/20190404-无锡Lacey吴晓艳137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(153) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0010b8bf-0000-0000-0000-000031aa6d5b/2019032500000000794548/20190404-无锡Lacey吴晓艳顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(123) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=4fde6018731da6b10d9992d842b8124a&utm_source=Wuxi&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(20) "wuxi-lacey-wuxiaoyan" ["token"]=> string(32) "4fde6018731da6b10d9992d842b8124a" } } } [10008]=> array(17) { ["id"]=> int(10008) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(12) "/xiamen.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&groupid=bb117a3603406766e006ecfb104b362" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0320/7af24487b40f78e086a60be203c81c18.jpg" ["phone"]=> string(12) "0592-2389303" ["hotPhone"]=> string(11) "13328317836" ["mqIde"]=> string(32) "28a0bed3c80990a8480690d45ec5142f" ["identity"]=> string(16) "UpperLeft-Xiamen" ["name"]=> string(6) "厦门" ["desc"]=> string(349) "环球出国(厦门)成立于2018年,办公地址位于思明区,是集高新技术和金融投资的商业综合体。环球厦门专注于“为移民需求客户提供真诚服务”的理念。秉承“客户至上”的原则,为您提供专业且较为贴心的移民出国、海外投资服务,为您的海外定居保驾护航。" ["address"]=> string(54) "厦门市思明区鹭江道266号世侨中心7层702-1" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1113/20181113115032396.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0817/20180817115020817.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(7) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(1281) ["name"]=> string(15) "厦门-Luna 杨" ["desc"]=> string(139) "环球首席咨询顾问Luna,多年世界500强工作经验,熟悉国外各市场:移民留学,为您的出国移民保驾护航。" ["companyID"]=> int(10008) ["qq"]=> string(10) "2881131336" ["tel"]=> string(11) "13358397350" ["email"]=> string(23) "yangyihua@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(135) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00030110-0000-0000-0000-0000bb62dd88/2018122600000000740708/厦门Luna杨意花137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(137) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00030110-0000-0000-0000-0000bb62dd88/2018122600000000740708/厦门Luna杨意花二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=ddef1b9b19e6330bb7461cf64d4c9d31&utm_source=Xiamen&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "ddef1b9b19e6330bb7461cf64d4c9d31" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(1117) ["name"]=> string(16) "厦门-Vicky 陈" ["desc"]=> string(254) "环球出国咨询顾问Vicky Chen ,精通美加澳新英等各国移民政策以及海外资产配置,已帮助上百名高净值客户成功获得移民身份,配置海外资产,真诚倾听,专业可靠,愿为您移民之路保驾护航!" ["companyID"]=> int(10008) ["qq"]=> string(10) "2881130884" ["tel"]=> string(11) "18060901329" ["email"]=> string(27) "chenxiaoyanhq@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1023/20181023051354580.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1023/20181023051458779.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=e70b24955a37de9106c71f7acda2c912&utm_source=Xiamen&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "e70b24955a37de9106c71f7acda2c912" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(1392) ["name"]=> string(17) "厦门-Summer 苏" ["desc"]=> string(271) "环球出国咨询顾问Summer苏一,7年移民行业从业经验,熟悉各国移民政策和法案,海外资产配置有着丰富的经验,可以根据客户的个人情况给出专业的定制化方案。专业、严谨、真诚,为您的移路保驾护航。" ["companyID"]=> int(10008) ["qq"]=> string(10) "2881131239" ["tel"]=> string(11) "13328317836" ["email"]=> string(21) "suyi@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0312/b70dfe802efd78c420884e187c99216d.jpg" ["wxUrl"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0312/260b6ee9534c07d055a989e8fff9dc92.jpg" ["onlineTalk"]=> string(126) " https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=64e8f7b8832cfb32bd79fe176c7bc1c6&utm_source=Xiamen&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "64e8f7b8832cfb32bd79fe176c7bc1c6" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(1441) ["name"]=> string(17) "厦门-Sherry 吕" ["desc"]=> string(280) "环球出国咨询顾问Sherry吕,从事移民行业多年。熟悉各国移民政策和法案,可以根据 客户的个人情况,制定出适合客户、移民、留学和海外资产规划的定制方案。用专业、真诚、细心,为您的移民之路保驾护航。" ["companyID"]=> int(10008) ["qq"]=> string(10) "2881130846" ["tel"]=> string(11) "18030157052" ["email"]=> string(24) "lvxiaoxiao@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0408/5df94ef0a49f17700f41045c816d6f2e.jpg" ["wxUrl"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0408/283dcbcafad0d2db222dcdcca3336e1b.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=d879504a30eed5af3428cca0e5c1ba22&utm_source=Xiamen&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "d879504a30eed5af3428cca0e5c1ba22" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(986) ["name"]=> string(16) "厦门-Cindy 王" ["desc"]=> string(267) "知名商学院毕业,对海外投资,海外资产配置有着丰富的经验,精通澳,加,新,欧洲的移民法规,擅长为不同需求的客户定制专属的移民方案,已帮助近500组家庭成功移居海外,移路有我,畅通无忧!" ["companyID"]=> int(10008) ["qq"]=> string(10) "2880568319" ["tel"]=> string(11) "13348389329" ["email"]=> string(29) "wangsongqing@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0917/20180917024117549.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0626/20180626025133534.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=e9c524ab7a01b1b975929969b3b175e7&utm_source=Xiamen&fallback=2" ["sort"]=> int(0) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "e9c524ab7a01b1b975929969b3b175e7" } [5]=> array(13) { ["id"]=> int(1142) ["name"]=> string(15) "厦门-Jane 王" ["desc"]=> string(297) "拥有多年移民服务经验,熟悉澳、加、新、英、美等国移民法规及申请流程。带您深度剖析各国移民法案政策,为千户家庭提供合理的海外移民生活规划,子女入学方案。期待与您的合作以我的专业助您通行无阻,定居无忧!" ["companyID"]=> int(10008) ["qq"]=> string(10) "2881131043" ["tel"]=> string(11) "13328419079" ["email"]=> string(21) "wangjun@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1108/20181108054218547.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1108/20181108054320888.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=e287aad4ba51054e941cc115978c423c&utm_source=Xiamen&fallback=2" ["sort"]=> int(21) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "e287aad4ba51054e941cc115978c423c" } [6]=> array(13) { ["id"]=> int(1465) ["name"]=> string(17) "厦门-Cayden 叶" ["desc"]=> string(228) "环球出国咨询顾问Cayden叶,从事移民行业多年,对海外移民、海外资产规划有着丰富经验,熟知各国移民政策法律法规,期待能给您专业的建议,为您打造适合的移民方案。" ["companyID"]=> int(10008) ["qq"]=> string(10) "2881131076" ["tel"]=> string(11) "13328419079" ["email"]=> string(27) "yeyuanning@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(146) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0006e294-0000-0000-0000-0000a33b2f3c/2019041200000000806121/20190404-厦门Cayden叶袁宁137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(154) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/0006e294-0000-0000-0000-0000a33b2f3c/2019041200000000806121/20190404-厦门Cayden叶袁宁顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=01f7563afb2fc572b425bd7e1d85a83a&utm_source=Xiamen&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "01f7563afb2fc572b425bd7e1d85a83a" } } } [10015]=> array(17) { ["id"]=> int(10015) ["countryID"]=> int(77) ["link"]=> string(12) "/ningbo.html" ["isHome"]=> int(1) ["onlineTalk"]=> string(100) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&groupid=ae588e551343de6c075b4461d883e34" ["videoImg"]=> string(58) "/uploadfile/2019/0320/89bf8fdd4260be71ab20b22a6c75cddf.jpg" ["phone"]=> string(13) "0574-87236508" ["hotPhone"]=> string(13) "0574-87236508" ["mqIde"]=> string(32) "ae588e551343de6c075b4461d883e344" ["identity"]=> string(16) "UpperLeft-Ningbo" ["name"]=> string(6) "宁波" ["desc"]=> string(252) "环球出国(宁波)成立于2018年10月,具备国家法定资质,业务覆盖诸多国家及地区,拥有国内专业的移民服务团队,海外有安家服务、律师及资产管理团队,为客户提供更为贴心的移民服务。" ["address"]=> string(66) "浙江省宁波市海曙区柳汀街225号月湖金汇大厦406室" ["ScaleImg1"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1204/20181204062037457.jpg" ["ScaleImg3"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0817/20180817113157580.jpg" ["isShow"]=> int(0) ["gw"]=> array(5) { [0]=> array(13) { ["id"]=> int(1091) ["name"]=> string(16) "宁波-Wendy 朱" ["desc"]=> string(272) "环球出国咨询顾问Wendy朱凯旋,政府管理背景,熟悉政府法律条规。多年投资移民从业经验,为上百组客户成功获得移民身份,多次获得客户感谢信。爱生活、爱旅游,爱交友,您的移民之路,我一路随行。" ["companyID"]=> int(10015) ["qq"]=> string(10) "2881131044" ["tel"]=> string(11) "18521740886" ["email"]=> string(27) "zhukaixuan@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0927/20180927035006790.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/0927/20180927035154496.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=1b45d5715022dc97ff6377ea06241065&utm_source=Ningbo&fallback=2" ["sort"]=> int(1) ["videoUrl"]=> string(25) "shanghai-Wendy-zhukaixuan" ["token"]=> string(32) "1b45d5715022dc97ff6377ea06241065" } [1]=> array(13) { ["id"]=> int(1127) ["name"]=> string(14) "宁波-Amy 詹" ["desc"]=> string(247) "环球宁波咨询总监,公司元老级顾问,在环球服务十余年,已为上千户家庭成功获得海外身份及规划资产配置,将心比心,希望我们能进一步沟通探讨,携手共进,为您开创更美好的未来~" ["companyID"]=> int(10015) ["qq"]=> string(10) "2881131540" ["tel"]=> string(11) "13857482929" ["email"]=> string(24) "zhanmin@globevisa.com.cn" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1029/20181029060108472.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1029/20181029060210615.jpg" ["onlineTalk"]=> string(130) "https://static.meiqia.com/dist/standalone.html?_=t&eid=18233&agentid=b7dfd46601809d7337af0b558a073b37&utm_source=Ningbo&fallback=2" ["sort"]=> int(2) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "b7dfd46601809d7337af0b558a073b37" } [2]=> array(13) { ["id"]=> int(1271) ["name"]=> string(15) "宁波-Kate 王" ["desc"]=> string(281) "环球出国首席顾问Kate王琳,有多年移民行业经验,移民对于每个家庭来说都是件大事,关乎到客户未来幸福。为您量身定制移民方案,成功移民至理想国家,是我工作的初衷和意义,让我为您的移民之路保驾护航!" ["companyID"]=> int(10015) ["qq"]=> string(10) "2881130795" ["tel"]=> string(11) "18067136976" ["email"]=> string(23) "wanglinhq@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1218/20181218015945717.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1218/20181218015956274.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=acddc294ca6195fc31c6af2d72b8ee76&utm_source=Ningbo&fallback=2" ["sort"]=> int(3) ["videoUrl"]=> string(19) "ningbo-Kate-wanglin" ["token"]=> string(32) "acddc294ca6195fc31c6af2d72b8ee76" } [3]=> array(13) { ["id"]=> int(1273) ["name"]=> string(15) "宁波-Only 王" ["desc"]=> string(289) "环球出国咨询顾问Only王蕾,从业多年,有着丰富的行业经验,将以专业贴心的服务为您和您的家人私人订制出国移民留学,海外身份,资产配置等方案。环球移民,助您出行无阻,定居无忧,帮您安置海外的第二个家。" ["companyID"]=> int(10015) ["qq"]=> string(10) "2881131063" ["tel"]=> string(11) "18042089906" ["email"]=> string(23) "wangleinb@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1218/20181218020751736.jpg" ["wxUrl"]=> string(43) "/uploadfile/2018/1218/20181218020758587.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=45c63477cf5f80f69d9ac5230f901ca4&utm_source=Ningbo&fallback=2" ["sort"]=> int(5) ["videoUrl"]=> string(0) "" ["token"]=> string(32) "45c63477cf5f80f69d9ac5230f901ca4" } [4]=> array(13) { ["id"]=> int(1444) ["name"]=> string(16) "宁波-Daisy 梁" ["desc"]=> string(233) "环球出国咨询顾问daisy梁培增,多年从业经验,用专业的服务提供全方位的海外投资移民、出国留学、海外置业、资产规划等业务,为您带来贴心、省心、安心的全程定制服务。" ["companyID"]=> int(10015) ["qq"]=> string(10) "2881130862" ["tel"]=> string(11) "18158473376" ["email"]=> string(26) "liangpeizeng@globevisa.com" ["imgUrl"]=> string(145) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00059835-0000-0000-0000-00008e78dbdc/2019040800000000802617/20190408-宁波Daisy梁培增137X132.jpg" ["wxUrl"]=> string(153) "https://zyguwen.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/00059835-0000-0000-0000-00008e78dbdc/2019040800000000802617/20190408-宁波Daisy梁培增顾问二维码.jpg" ["onlineTalk"]=> string(125) "https://e-18233.chatnow.meiqia.com/dist/standalone.html?agentid=2d88a2b5c8f4622affb7ba989167b3c7&utm_source=Ningbo&fallback=2" ["sort"]=> int(999) ["videoUrl"]=> string(25) "ningbo-daisy-liangpeizeng" ["token"]=> string(32) "2d88a2b5c8f4622affb7ba989167b3c7" } } } } 荷兰创业移民-荷兰移民-环球出国移民

什么人适合办荷兰创业移民

荷兰创业移民为何选环球?

 1. 经验丰富
  国内目前协助客户成功取得荷兰居留身份较多的移民机构
 2. 递交数量
  荷兰移民申请投资居留身份递交数量丰富
 3. 专业团队
  环球荷兰创业移民专业律师团队为您的申请保驾护航
 4. 成功率高
  环球荷兰创业移民成功帮助累计超过数十组家庭获得荷兰居留身份

荷兰创业移民申请条件

荷兰创业移民申请条件

申请条件

派遣类别:
申请人:
1. 在母公司至少担任3个月以上高级管理人员
2. 对公司人财务等相关工作均有相应审批权限
公司:
1. 建议公司年营业额500万人民币
2. 建议公司员工10人以上
自雇类别:
1. 建议5年或以上股东相关经验
2. 建议本科或以上学历
3. 有切实可行的商业计划

答疑专区

 • 问:荷兰移民是技术移民吗
  答:荷兰移民不属于技术移民,是创业移居。
 • 问:请问在荷兰买房可以合法居住吗?
  答:荷兰没有买房移民项目,荷兰移民法案没有此项移民政策。
 • 问:如何获得合法居留签证
  答: 合法居留身份是按照移民法案来办理和操作的项目,一般...
 • 问:荷兰语入籍考试难吗?
  答:能在日常生活中说一些短的句子,但有时候你需要别人的帮...
 • 问:孩子有什么福利?
  答:同样,此处简单列举其中几个:1. 荷兰对5-16岁的...
 • 问:孩子能否跟大人一起去荷兰?
  答:主申请人获得工作签证后,其配偶和18周岁以下的孩子可...
 • 问:创业的方式去荷兰可以有哪些福利?
  答:荷兰的福利领跑世界,俗称“从摇篮到坟墓的福利”。此处...
 • 问:荷兰的医疗保险怎么交?
  答:目前荷兰最低选择的医疗保险为100欧元一个月,小孩是...
 • 问:荷兰房价贵吗?
  答:在荷兰,房产根据用途可以分为居住用,商用和居住商用两...
 • 问:荷兰人的英语好吗?
  答:荷兰人的常用语为荷兰语和英文。 作为发达资本主义国家...
 • 问:荷兰教育情况如何?
  答:在荷兰,孩童在4到15岁期间接受义务教育,年满16岁...

  专家答疑

  申请费用

  费用名称 收费机构 金额 收费时间 退费标准
  咨询服务费 顾问公司 主申请人:50,000 人民币
  签约时 可退
  律师费 律师 主申请人:150,000 人民币(150.000人民币/户)
  签约后 不成功可退
  公司注册费 会计事务所 主申请人:3,000 欧元
  注册公司前 不退
  移民申请费 移民局 主申请人:285 欧元
  递交申请前 不退
  办公注册地址租赁 租赁公司 主申请人:600 欧元(约200-300欧/月)
  公司成立后 不退
  第三方费用 第三方机构 主申请人:15,000 人民币(包含翻译、公证、认证等,按量收取)
  递交申请前 不退

  专业团队是申请成功的关键—24小时为您提供咨询服务,根据您的实际需求制定专属方案

  国际:
  • 查看我的视频

   香港-Jessie 郑

   香港-Jessie 郑
   邮箱:zhengwanqing@globevisa.com.cn
   手机:18717731169

   个人简介:拥有多年移民服务经验,熟悉美、英、加、澳、新、欧洲等国移民法案,擅长根据客户需求制定一站式专业移民方案,意见中肯,切实可行,得到客户多年来一致好评!谢谢您的选择,欢迎随时咨询!

  • 查看我的视频

   香港-Eunice 郭

   香港-Eunice 郭
   邮箱:guozhifen@globevisa.com.cn
   手机:0085251210981

   个人简介:拥有丰富的海外学习工作经历;熟悉英、澳、加、欧美等30多个国家的移民法案,为您提供深度的各国经济文化教育资讯。根据您的需求定制专业移民方案,真诚对待每一位客人。欢迎随时咨询,期待为您的移民之路导航!

  • 视频更新中

   香港-Cat 曾

   香港-Cat 曾
   邮箱:catzeng@globevisa.com
   手机:0085266337987

   个人简介:环球出国香港资深移民顾问Cat,有丰富的移民行业经验,熟悉移民、海外资产配置、留学等安排。为人亲切认真,能为您个人、家庭及企业提供专业的移民指导。

  • 视频更新中

   香港-Cheris 何

   香港-Cheris 何
   邮箱:hocheuklok@globevisa.com
   手机:0085269910766

   个人简介:曾海外留学, 精通两文三语,熟悉海外生活, 了解国外文化。拥有丰富的移民服务经验, 能提供合理详尽的移民计划,为您和您的家人寻找安逸舒适的生活环境,照顾您及家人的未来。欢迎随时咨询!

  • 查看我的视频

   香港-Future 汤

   香港-Future 汤
   邮箱:futuretang@globevisa.com
   手机:0085264036127

   个人简介:服务环球多年,家有可爱儿女一双。热心,真诚,有交代,责任心强,愿能成为您海外出国之路保驾护航。

  • 视频更新中

   香港-Jessie 朱

   香港-Jessie 朱
   邮箱:zhuqimin@globevisa.com.cn
   手机:0085266337983

   个人简介:丰富的移民行业经验,熟悉各国移民法案,资产配置。高资产客户服务经验,热爱旅游。希望为每位有需求的客户提供专业真诚的VIP的服务。

  • 视频更新中

   香港-Eugenia 胡

   香港-Eugenia 胡
   邮箱:
   手机:0085253721335

   个人简介:Eugenia胡紫涵,环球出国香港公司首席移民顾问,从事移民行业多年,拥有丰富的移民和资产配置经验,走遍20多个国家,非常了解国外,能为您个人,家庭及企业提供专业的出国指导和贴心服务。

  • 视频更新中

   香港-Eric 郑

   香港-Eric 郑
   邮箱:
   手机:85266337977

   个人简介:曾在海外十多个国家生活,熟悉海外文化,精通两文三语,政策及行政学士,掌握各国政治政策。拥有政府工作经验,丰富的移民经验,为您和您的家人寻找安逸舒适的生活环境,照顾您及家人的未来。

  • 视频更新中

   香港-Kana 罗

   香港-Kana 罗
   邮箱:
   手机:85266337978

   个人简介:有丰富地移民文案经验,熟悉加、澳、美、新等大国移民法案,热爱旅行,热爱生活,愿为您和您的家人提供合适详细地移民规划,欢迎咨询,期待与您移路相伴。

  • 视频更新中

   温哥华-Tina 顾

   温哥华-Tina 顾
   邮箱:guyan@globevisa.com
   手机:0017789555199

   个人简介:我是环球温哥华Tina顾燕,2008年入职环球,熟知各国移民政策,海外资产配置及税务规划。欢迎大家咨询。

  • 视频更新中

   温哥华-Jamie 罗

   温哥华-Jamie 罗
   邮箱:
   手机:0017789555150

   个人简介:大家好,我叫Jamie罗志浩,毕业于世界名校UBC大学。从事加拿大教育和移民行业多年,为加拿大注册持牌移民顾问RCIC518100,能给出合理的留学,移民,投资,资产规划方案,欢迎随时咨询。

  • 查看我的视频

   温哥华-William 陈

   温哥华-William 陈
   邮箱:chenyu@globevisa.com.cn
   手机:0017788618326

   个人简介:大家好,我有加拿大生活工作12年的经验,主修心理学。我本身有移民,银行贷款行业经验,对本土文化和各国移民政策也都非常了解。所以您如果有留学,移民,置业,资产规划等问题的欢迎随时来咨询我。

  • 查看我的视频

   温哥华-Echo 高

   温哥华-Echo 高
   邮箱:gaoxiaoyun@globevisa.com.cn
   手机:0017789555172

   个人简介:我拥有丰富的海外学习、生活和工作经验,硕士毕业于澳洲悉尼大学,后随家人移民至加拿大温哥华,游历过世界多个国家,熟悉北美以及澳洲新西兰等多国的移民政策和人文环境,擅长于根据客户的的情况和需求,为客户量身定制最佳的移民方案。

  • 视频更新中

   温哥华-Ellen 许

   温哥华-Ellen 许
   邮箱:xuting@globevisa.com.cn
   手机:0017786828860

   个人简介:许婷,Ellen, 97年进入移民行业,近20年的从业经验和技能,有很好的服务意识和责任心,成功服务几千名客户,曾担任环球出国高级管理职务6年多,有高端良好的营管和客户服务理念。环球加拿大,是您幸福成功和满意的保障与信赖的选择!

  • 查看我的视频

   温哥华-Stone 石

   温哥华-Stone 石
   邮箱:shizhenyu@globevisa.com
   手机:0017789558472

   个人简介:我是Stone石振宇,6年多的北美生活经验,让我不仅交到了很多不同背景的好友,也对北美这样一个多元化社会加深了更深层次的了解。我平时爱好广泛,热爱生活,热衷与人交流。愿我能解决您的移民、教育疑问!

  • 查看我的视频

   温哥华-Kyle 戴

   温哥华-Kyle 戴
   邮箱:daikaiping@globevisa.com
   手机:0017789573154

   个人简介:大家好,我叫Kyle 戴恺平,有加拿大生活工作15年的经验,毕业于西蒙菲莎大学。我本人持有加拿大移民牌照,对本土文化和各国移民政策非常了解。所以您如果有留学,移民,资产规划问题的欢迎随时来咨询我。

  • 视频更新中

   温哥华-April 刘

   温哥华-April 刘
   邮箱:liuxinyu@globevisa.com
   手机:0017789555183

   个人简介:大家好,我是环球移民温哥华分公司的April刘欣雨,来加拿大已经7年了,对当地的风土人情,留学教育,移民政策都比较了解,有任何相关问题可以咨询我。

  • 视频更新中

   墨尔本-Felix 李

   墨尔本-Felix 李
   邮箱:liyichen@globevisa.com.cn
   手机:0061497417719

   个人简介:环球出国咨询顾问Felix李依晨,获澳大利亚Monash大学IT学位。十年澳洲生活经历。善于倾听,行动力强,期待为您量身制作移民方案,实现家庭配置全球化,保您“移”路无忧。 

  • 视频更新中

   墨尔本-Dickson 李

   墨尔本-Dickson 李
   邮箱:lishaobin@globevisa.com.cn
   手机:0061424116740

   个人简介:Dickson,英语专业八级,熟知环球30多个移民国家项目,丰富的海外工作经历,足迹遍布亚、非、欧和澳洲。从业5年成功服务过上千位移民客户。目前在环球墨尔本任咨询顾问,为全球客户提供专业咨询建议,秉承专业是我的职业操守。

  • 视频更新中

   墨尔本-keshao 殷

   墨尔本-keshao 殷
   邮箱:yinkeshao@globevisa.com
   手机:0061403512299

   个人简介:在澳洲留学移民生活十多年,从事移民行业多年,有丰富的行业经验和海外生活经历。以专业、热情和细心为每位客户的移民生活和资产配置保驾护航。

  • 视频更新中

   墨尔本-Stella 王

   墨尔本-Stella 王
   邮箱:wangyuji@globevisa.com.cn
   手机:0061423841559

   个人简介:澳洲会计硕士毕业,澳洲欧洲多地学习生活经验,丰富的移民及海外资产配置经验。熟知各国移民法案,以专业的职业素养和负责的工作态度为每一位客户定制合适的方案!

  • 视频更新中

   墨尔本-Ryan 王

   墨尔本-Ryan 王
   邮箱:wangyuym@globevisa.com
   手机:0061406769990

   个人简介:我是Ryan,王雨。 来自山东,来澳多年,对当地的学习生活和移民政策都非常了解。我会用我的专业和热忱为您提供周到的服务。

  • 视频更新中

   新加坡-Fiona 陈

   新加坡-Fiona 陈
   邮箱:chenyinghui@globevisa.com.cn
   手机:006597823273

   个人简介:环球出国咨询顾问Fiona 陈,在韩国、新加坡留学多年,移居海外,熟悉全球多个国家政策,为您提供专业优质的移民方案,助力您开启更美好的未来!24小时竭诚为您服务!

  • 查看我的视频

   新加坡-Pandora 潘

   新加坡-Pandora 潘
   邮箱:panxue@globevisa.com.cn
   手机:006597806786

   个人简介:环球出国顾问Pandora 潘雪,在美国及新加坡等地学习工作多年,熟知各国移民政策。为您介绍移民项目的同时,可以为您提供真实的海外生活感受。从您的根本需求出发,竭诚为您量身定制移民方案。欢迎垂询。

  • 视频更新中

   新加坡-Amy 陈

   新加坡-Amy 陈
   邮箱:chenpeng@globevisa.com.cn
   手机:006592327984

   个人简介:新加坡多年留学经验,深耕移民行业长达10年,精通各国移民政策及法案,协助数百组家庭成功移民海外置业定居。擅长商业技术移民,税务管理,海外资产安全配置等。愿我的专业,为您的移民之保驾护航。

  • 视频更新中

   新加坡-Brandon 许

   新加坡-Brandon 许
   邮箱:
   手机:006597898426

   个人简介:Brandon,我在新加坡出生长大,英文是我的第一语言。热爱旅游,去过十几个国家,有多年的海外生活经历。平日喜欢读书研究各国风土民情及移民法案,希望我的专业与服务意识,可以帮助您选择合适的移民方案。

  • 视频更新中

   新加坡-Emily 王

   新加坡-Emily 王
   邮箱:emilywang@globevisa.com
   手机:6598250924

   个人简介:新加坡生活多年熟悉当地文化,‘相信读万卷书,更要行万里路’热情诚恳,专业负责,有多年的高端客户经验。擅长商业技术移民,税务管理,海外资产安全配置等。愿我的专业,为您的移民之保驾护航。

  • 视频更新中

   吉隆坡-Celia 裘

   吉隆坡-Celia 裘
   邮箱:qiuyiru@globevisa.com
   手机:00600173123590

   个人简介:性格比较乐观开朗,积极向上。之前也从事过金融行业,对资产配置这块也比较了解。

  • 视频更新中

   吉隆坡-Jolie 章

   吉隆坡-Jolie 章
   邮箱:joliezhang@globevisa.com
   手机:0060168984156

   个人简介:上外经济学硕士,英语专八,曾就职美国银行,在移民行业有六年经验,擅长商业移民技术移民,海外资产配置及税务管理,已成功服务过530多户家庭。

  • 视频更新中

   吉隆坡-Keremjeet K

   吉隆坡-Keremjeet K
   邮箱:keremjeetkaur@globevisa.com.cn
   手机:00600169844156

   个人简介:I'm Kj, I have been in this industry for the past 5 years with serving 100 client.

  • 查看我的视频

   多伦多-Cici 王

   多伦多-Cici 王
   邮箱:wangxiaomeng@globevisa.com.cn
   手机:0016475230608

   个人简介:环球出国加拿大多伦多咨询顾问Cici。性格开朗外向,风趣幽默,做事认真仔细。拥有多年客服经验,熟知各国移民政策。秉承专业和真诚为您服务,欢迎咨询!

  • 视频更新中

   多伦多-Eugenia 余

   多伦多-Eugenia 余
   邮箱:yuyunjie@globevisa.com.cn
   手机:2262468115

   个人简介:我是Eugenia,毕业于温莎大学教育系硕士专业。来加拿大留学两年现在已毕业加入环球白金咨询顾问。之前在一家西人屋顶公司做了一年的客服,喜欢读书,游泳和看电影。英文流利,专业,亲切。

  • 视频更新中

   多伦多-Kevin 钱

   多伦多-Kevin 钱
   邮箱:qianzhaohua@globevisa.com.cn
   手机:0016479931089

   个人简介:现就职于环球海外多伦多咨询部,很高兴融入这个大家庭.。2015年毕业于Centennial College,兴趣爱好是健身,旅行。专业细致,具有极强的学习和理解能力,为客户量身定制出最佳的移民留学方案。Plans are nothing, planning is everything

  • 视频更新中

   多伦多-Vicky 刘

   多伦多-Vicky 刘
   邮箱:liujiayi@globevisa.com.cn
   手机:0014168789739

   个人简介:大家好我是Vicky,很开心加入环球多伦多,我毕业于北京经济贸易大学商务英语系,加拿大西安大略硕士对外英语教育系。我专业,负责的精神可以帮助您实现您的移民梦。

  • 视频更新中

   泰国-Bee 南

   泰国-Bee 南
   邮箱:nanqin@globevisa.com
   手机:0066969577780

   个人简介:环球出国泰国顾问,中、英、泰精通三语,为您实现出国梦想,欢迎各位有需求的客户随时咨询!

  • 视频更新中

   泰国-Kira 黄

   泰国-Kira 黄
   邮箱:kirahuang@globevisagroup.com
   手机:0066628090103

   个人简介:Kira黄继玉,从事移民行业多年,熟知各国移民法案,准确把握行业信息及政策走向。在海外房产、留学和税务领域有丰富的客户服务历史,先后协助数百组家庭成功获得海外身份并合理配置资产。

  • 视频更新中

   泰国-Sylvia 胡

   泰国-Sylvia 胡
   邮箱:huqianping@globevisa.com.cn
   手机:0066991813762

   个人简介:环球出国移民咨询顾问,拥有丰富的移民、投资置业以及留学服务经验,熟知各国移民政策及申请流程。根据客户需求,用我的专业和热情为您挑选最适合项目并私人定制最优方案,在您的移民之路上给您最贴心满意的服务。

  • 视频更新中

   台湾-Laura 罗

   台湾-Laura 罗
   邮箱:dubinnan@globevisa.com
   手机:+1 415866043

   个人简介:环球移民顾问,英国知名学府毕业,拥有多年移民、留学服务经验,熟知各国移民政策,为每一位客户私人订制专属的移民方案。我会秉承专业的咨询、热情周到的服务,为您的移民之路保驾护航!

  • 视频更新中

   台湾-Sarah 高

   台湾-Sarah 高
   邮箱: gaohuangjuan@globevisa.com
   手机:886-975539-938

   个人简介:曾任职金融产业多年,拥有丰富的高净值人士的客户服务背景。“真诚、专业、负责”的工作理念为每一位客户规划人生。希望能用我的真诚及专业帮助更多的家庭去实现他们的海外移民梦想!

  • 视频更新中

   台湾-Nicole 李

   台湾-Nicole 李
   邮箱:
   手机:17310301657

   个人简介:本人曾于海外留学,也热爱旅游,了解国外文化。拥有丰富的世界观及国外工作经验,希望用我的专业知识和真诚, 为您和您的家人寻找安逸舒适的生活环境,照顾您及家人的未来。欢迎随时咨询!

  • 视频更新中

   伦敦-Miya 郑

   伦敦-Miya 郑
   邮箱:zhenggaoya@globevisa.com
   手机:07500978778

   个人简介:我是Miya,曾就读University of Sussex国际市场master,在英国律师事务所实习一段时间,熟悉英国移民法,有做移民案例经验,会很好很专业的为您服务的。

  • 视频更新中

   伦敦-Larice 李

   伦敦-Larice 李
   邮箱:lishuo@globevisa.com
   手机:17319333287

   个人简介:我是李硕 larice, 毕业于英国谢菲尔德哈莱姆大学,在英国有十年的生活销售工作经验,对于本地文化也有很好的理解,性格开朗,善于交流沟通,喜欢读书、看电影、旅游、网球、高尔夫。

  • 视频更新中

   西雅图-Suki 孙

   西雅图-Suki 孙
   邮箱:dubinnan@globevisa.com
   手机:+1 415866043

   个人简介:毕业于莫纳什大学,资深海外教育专家,曾居住澳洲多年,现居住在加州硅谷。著过多本教育专题,南方周末教育专栏特邀作者。我会秉承热情的工作态度,为您规划移居方案,欢迎咨询。

  • 视频更新中

   西雅图-Grace 韩

   西雅图-Grace 韩
   邮箱:hanli@globevisa.com
   手机:0014254492911

   个人简介:定居美国西雅图,具有多年的高管经验,做事认真负责,力求精益求精。环球出国,会根据您的需求定制专业的个性化移民方案,真诚对待每一位客人,欢迎咨询!很高兴为您服务!

  • 视频更新中

   西雅图-Yan 王

   西雅图-Yan 王
   邮箱:wanghaiyanhq@globevisa.com
   手机:0012068028158

   个人简介:美国西雅图定居6年,熟悉当地生活和文化。热爱旅行,相信“要读万卷书,更要行万里路”。有多年高端客户服务经验,热情诚恳,专业负责。环球美国,为您在美就业安居,资产配置铺路护航!随时欢迎您的咨询!

  荷兰创业移民申请流程

  申请步骤共6步,周期为4-6个月
  STEP:01

  签约

  评估签约、缴纳服务费
  STEP:02

  收集材料

  材料收集和制作,成立荷兰公司
  STEP:03

  递交申请

  递交移民申请
  STEP:04

  移民局批复

  获得移民局批复
  STEP:05

  使馆面签

  去使馆面签
  STEP:06

  登陆荷兰

  登陆荷兰,换领居留卡

  想量身定制私人规划方案?
  环球出国满足您的愿望,为您定制适合的规划方案

  *
  *

  热点时讯 | 每日更新

  荷兰创业移民官微
  [扫描二维码]
  实时关注新动态

  办理该项目的人还办理了

  姓名: *
  电话:
  中国+86
  *
  移民目的:
  请选择您的移民目的
  意向国家:
  请选择您的移民意向国家

  注:标*处为必填项,我们承诺对于您的信息绝对保密,绝不会泄露给任何第三方。

  二维码

  想了解各
  个国家的
  移民费用
  吗?

  扫一扫,回复“费用
  立即获得!

  选择期望给您致电的公司

  *您的信息我们会绝对保密,环球专家会在24小时内及时与您联系,为您解读方案。稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听。

  提交成功!

  专业顾问会尽快与您联系,请您保持电话畅通!

  微信扫码添加公众号
  体验智能管家线上定制出国服务

  短信验证码已发出,请查收并填写
  移民领军品牌
  中国香港
  温哥华
  墨尔本
  新加坡
  吉隆坡
  多伦多
  越南
  泰国
  中国台湾接待处
  伦敦
  西雅图
  北京
  深圳 
  上海